>

SAP Sustainability Control Tower -ratkaisu tarjoaa kokonaiskuvan yrityksen liiketoiminnasta

SAP lanseeraa SAP Sustainability Control Tower -ratkaisun, joka auttaa yrityksiä seuraamaan ja hallitsemaan liiketoimintaansa perinteisten ja kestävään kehitykseen liittyvien suorituskykyimittareiden yhdistelmällä. Pilvipohjaisen ratkaisun dashboard antaa päättäjille selkeän kokonaiskuvan yrityksen liiketoiminnasta ja mahdollistaa nopeamman reagoinnin tilanteisiin, jotka huomaamatta jäädessään voivat vaarantaa liiketoiminnan tavoitteet.

”SAP Sustainability Control Towerin lanseeraus on tärkeä virstanpylväs perustaessamme vihreän mittarin liikevaihdon ja nettotulojen rinnalle yrityksen toiminnan avainluvuiksi. SAP Business Technology Platformiin perustuva ratkaisu tarjoaa joustavuutta, jota tarvitaan mukautuessamme nopeasti muuttuviin vaatimuksiin – ilman koodin kirjoittamista”, sanoo Gunther Rothermel, SAP S/4HANA Sustainability Managementin johtaja.

SAP Sustainability Control Towerin avulla yritykset voivat muuntautua älykkäiksi ja kestäviksi ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hallintotapojen (ESG) saralla. Yritykset voivat ratkaisun avulla arvioida globaaleja vaikutuksiaan sekä omassa toiminnassaan että liiketoimintaverkostoissaan.

”Ensimmäinen asia, joka yrityksen tulee tehdä ollakseen vastuullinen, on ymmärtää oma ympäristöjalanjälkensä faktojen ja numeroiden perusteella. SAP Sustainability Control Tower yhdistää yritysten ESG-tiedot yhdeksi näkymäksi. Se auttaa johtoa tekemään tietoon pohjautuvia päätöksiä paremman ja kestävämmän tulevaisuuden luomiseksi, sanoo SAP S/4HANAsta vastaava Jan Gilg.

Tavoitteena kestävyys ja sosiaalinen vastuu

Useat yrityksen toimintaan vaikuttavat voimat – ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset – motivoivat yrityksiä ja kokonaisia ​​toimialoja kehittämään toimintaansa kestävämpään suuntaan. Yritykset ovat esimerkiksi havainneet, että sijoittajat, osakkeenomistajat, valvontaviranomaiset ja kuluttajat haluavat yhä enemmän vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita pienemmällä ympäristöjalanjäljellä.

Vuosina 2015–2019 tehdyt kuluttajatutkimukset osoittavat, että vastuullisuudella markkinoitujen tuotteiden osuus kasvoi yli seitsemän kertaa muita tuotteita nopeammin, ja niiden osuus kuluttajatuotemarkkinoiden kasvusta oli 54,7 prosenttia. Maailmanpankin mukaan maailmanlaajuisesti on toteutettu jo 65 hiilidioksidipäästöjen hinnoittelualoitetta. Myös Deloitten aikaisemmin tänä vuonna tehty tutkimus vahvistaa, että nuoremmat sukupolvet haluavat työskennellä yrityksissä, jonka ainoa tarkoitus ei ole voiton tekeminen.

Glasgow’ssa pidetyn YK:n ilmastokonferenssin (COP26) tavoitteet osoittavat myös, että yrityksillä on kasvava paine nopeuttaa vastuullisuustyötä. ESG:hen liittyvistä avainluvuista on tullut osa yritysten epävirallista “toimilupaa”.

Vuoden 2021 globaalin SAP Insights -tutkimuksen mukaan 17 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoi, että ympäristöasiat vaikuttavat jo merkittävästi heidän yrityksensä talouteen ja toimintaan. Tutkimus oli suunnattu työntekijöille, joilla on näkemystä organisaationsa kestävän kehityksen tavoitteista, toimenpiteistä ja raportointimenetelmistä.

Kestävä kehitys integroituu liiketoimintaprosesseihin

SAP Sustainability Control Tower auttaa hajanaisen talousraportoinnin käsittelyä työkalulla, jonka avulla yritykset voivat keskittyä olennaiseen ja sisällyttää mukaan kestävän kehityksen tavoitteet. Datapohjaisen näkemyksen avulla yritykset voivat integroida kestävän kehityksen osaksi koko toimintaa ja saada konkreettista tietoa koko arvoketjun matkalta. Tämä mahdollistaa siirtymisen vähähiilidioksidipäästöisiin liiketoimintaprosesseihin.

”SAP Sustainability Control Tower -ratkaisun avulla yritys saa jatkuvan, johdonmukaisen kuvan yrityksen toiminnasta, jota taulukkolaskentaan perustuvat manuaaliset prosessit eivät tarjoa. Yksinkertaiset valvontaprosessit, raportointi ja hallintaominaisuudet täyttävät sekä lisääntyvät lakivaatimukset että uudet vaatimukset kestävän kehityksen standardeille”, Rothermel sanoo.

SAP Sustainability Control Tower käyttää World Economic Forumin Stakeholder Capitalism Metrics -mittareita perustanaan. Yritykset voivat käyttää niitä räätälöidäkseen raportteja suorituskyvystään ESG-indikaattoreiden pohjalta. Ne sisältävät ei-taloudellista tietoa, joka perustuu neljään tekijään: ihmisiin, planeettaan, vaurauteen ja hallintoperiaatteisiin. Stakeholder Capitalism Metrics helpottaa ESG-kehysten yhdenmukaistamista ja luo datapisteitä, jotka ovat vertailukelpoisia yritysten välillä, toimialasta tai -alueesta riippumatta.

Kehitetty yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa

SAP on tehnyt yhteistyötä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa jo SAP Sustainability Control Tower -ratkaisun kehitysvaiheessa, jotta se vastaisi markkinoiden vaatimuksia ja käyttäjien tarpeita. Asiakkailta saatua palautetta hyödynnetään jatkuvasti ratkaisun parantamiseksi ja uusien versioiden muokkaamiseksi. Kumppanuudet BCG:n, Deloitten, EY:n ja PwC:n kanssa auttavat vahvistamaan SAP:n tarjontaa asiakkailleen, mitä tulee ESG-raportointiin ja ilmastovaatimuksiin.

SAP Sustainability Control Tower on yksi monista kestävän kehityksen ratkaisuista, joita SAP on vuonna 2021 lanseerannut. Marraskuussa markkinoille tuli SAP Responsible Design and Production, ratkaisu kestävien tuotteiden suunnitteluun ja kiertotalouteen siirtymisen yksinkertaistamiseen. Syyskuussa lanseeratun SAP Product Footprint Managementin avulla yritykset voivat kartoittaa hiilijalanjälkensä koko toimitusketjussa ja tehdä sen pohjalta päätöksiä, jotka parantavat kestävän kehityksen tunnuslukuja. Tuotteiden hiilijalanjälkeen liittyvää dataa kerätään tuotannon, materiaalin hankinnan sekä kuljetuksen ajalta ja dataa voidaan hyödyntää muissa sovelluksissa, kuten esim. SAP Integrated Business Planning for Supply Chain -ratkaisussa.

Käy SAP:n lehdistöhuoneessa. Seuraa SAP:ia Twitterissä @sapnews.

Lisätietoja:
Taina Kaitala
Viestintätoimisto Manifesto
puh. 050 372 3406
taina.kaitala@manifesto.fi

Tietoja SAP:sta

SAP:n strategiana on auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja älykkäästi. Yritysohjelmistojen markkinajohtajana SAP auttaa erikokoisia yrityksiä eri toimialoilla pääsemään parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin. SAP:n asiakkaat synnyttävät 87 prosenttia globaalista kaupasta. Koneoppimis-, IoT- ja kehittyneen analytiikan teknologiamme auttavat asiakkaitamme muuntamaan liiketoimintansa älykkääksi. SAP tuo ihmisille ja organisaatioille syvää liiketoimintanäkemystä ja edistää yhteistyötä, jonka avulla ne pysyvät kilpailijoita edellä. Yksinkertaistamme teknologian yrityksille niin, että ne voivat käyttää ohjelmistojamme siten kuin haluavat ilman pelkoa disruptiosta. Kattavan sovellus- ja palveluvalikoimamme avulla yritykset ja julkiset organisaatiot 25 eri toimialalla voivat toimia kannattavasti, muuntautua ympäröivän maailman mukana ja edistää muutosta. Globaalilla asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja ajatusjohtajien verkostollaan SAP auttaa ihmisten elämää ja maailmaa toimimaan paremmin. Lisätietoja www.sap.com/finland ja www.sap.com.