>

SAP Cloud for Sustainable Enterprises – kestävä kehitys vaatii tiimipeliä

Kestävä kehitys on kuin joukkuelaji, sitä ei voi tehdä onnistuneesti yksin huoneen perällä. Kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan parhaiten elinvoimaisessa yhteistyössä huolella valittujen kumppanien kesken.

Sen vuoksi SAP tekee töitä niin teknologiayritysten, johtavien kansalaisjärjestöjen, liikkeenjohdon konsulttiyritysten, globaalien järjestelmäintegraattoreiden, kestävyysluokitusalustojen ja standardeja asettavien organisaatioiden kanssa ymmärtääkseen kestävän liiketoiminnan tarpeet ja kehittääkseen niitä tukevia ratkaisuja.

SAP on ylpeä mahdollistaessaan monien edelläkävijäasiakkaiden kestävää kehitystä. Unilever kehittää globaalia ruoan arvoketjua, Hitachi tehostaa uusiutuvan energian käyttöä, Colgate investoi jätteiden vähentämiseen, ja Anglian Water toteuttaa nopeasti kokonaisvaltaista kestävän liiketoiminnan strategiaa.

Vahvistamme koko ajan myös omia toimiamme kestävyyden suhteen. Olemme esimerkiksi aikaistaneet tavoitettamme saavuttaa hiilineutraalius jo vuoteen 2030 mennessä aiemmin asetetun vuoden 2050 sijaan. Vastuullisuusjohtajamme kirjoituksen aiheesta voi lukea täältä.

Olemme myös iloisia ja ylpeitä siitä, että meidät on tunnustettu arvostetulla CDP A -listalla, ja että meidät on rankattu ykköseksi ohjelmistosektorin S&P Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) 15 vuonna putkeen.

Nopeilla ekologisuutta lisäävillä toimilla on totta kai iso myönteinen vaikutus maapallon tilaan. Uskomme SAP:lla myös siihen, että vihreä siirtymä on valtava liiketoiminnallinen mahdollisuus. Kestävä kehitys ei ole liiketoiminnan lisäkustannus. Se on kilpailuetu.

Ymmärrämme myös, että liiketoiminnan on oltava sekä kannattavaa että kestävää. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset, ympäristö ja liikevoitto asetetaan tasavertaiseen asemaan, jolloin “vihreä viiva” on yhtä tärkeä kuin taloudellisen viivan alle jäävä raha. Yritykset, jotka keskittyvät kestävään liiketoiminnan suorituskykyyn, hyötyvät kilpailukyvystään, noudattavat vaivattomammin lisääntyvää sääntelyä ja pystyvät lopulta sopeutumaan ja menestymään uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.

Viisi kestävän liiketoiminnan toimenpidettä

Olemme oppineet paljon vuosien varrella liiketoiminnan fokusoinnin, investointien ja kokemuksen myötä, sekä asiakkaiden kanssa että omissa kestävyyspyrkimyksissämme. Tänä vuonna tarvitaan kiireellisiä toimia, sillä varoitukset “punaisesta koodista ihmiskunnalle” eivät ole liioiteltuja. Jokaisen yrityksen on aika toimia.

Kestävää kehitystä ei voi olla eristyksissä, koska se vaatii tiedon jakamista. Sen vuoksi olemme hahmotelleet viisi kestävän liiketoiminnan toimenpidettä.

Ne soveltuvat kaikenkokoisille yrityksille, toimialoille, maantieteellisille alueille ja kestävän liiketoiminnan vaiheisiin. Oppaan tarkoituksena on sitoa strategia ja toteutus toisiinsa ja tarjota selkeä tiekartta kohti kestävämpää tulevaisuutta. Jos jokainen yritys toteuttaisi nämä viisi toimenpidettä, ottaisimme merkittäviä edistysaskeleita ja yritykset ja toimialat voisivat saavuttaa kipeästi kaivatut myönteiset tulokset.

1. Kestävän liiketoimintastrategian luominen

Varmista, että kestävä kehitys on keskeinen osa yleistä liiketoimintastrategiaa ja että kaikki yrityksen toiminnot osallistuvat siihen. Mittaa edistymistäsi ja raportoi vuotuiset kestävän kehityksen tulokset yhtä tärkeinä kuin taloustiedot.

2. Sisällytä kestävän liiketoiminnan data prosesseihin ja jaa se eteenpäin

Käytä kestävän kehityksen dataa liiketoimintaprosesseissasi. Sen avulla voit tehdä kestäviä ja kannattavia päätöksiä ja mitata suorituskykyä. Jaa sitten kestävän kehityksen suorituskykyä ilmentävät tiedot – jotka voivat sisältää laskennallisia hiilidioksidipäästöjä, vedenkulutusta, kierrätettävyyttä tai työvoimatietoja – toimittajiesi, toimialajärjestöjen, sääntelyviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

3. Hallitse hiili- ja ilmastorasitusta koko liiketoiminnassasi

Vähennä taloudellisia riskejä ja maineriskejä ottamalla huomioon ja hallitsemalla ilmastoon liittyvät päästöt läpi arvoketjun aina yksittäisen tuotteen ja palvelun tasolle asti.

4. Edistä kiertotaloutta ja uudistuvuutta

Ota käyttöön toimintaperiaatteet, joilla minimoidaan jätettä sekä käytetään materiaaleja uudelleen.  Siirry “vähemmän pahaa” -lähestymistavasta pois kohti “enemmän hyvää” -lähestymistapaa.

5. Aseta ihmiset etusijalle koko arvoketjussasi

Paranna yrityksesi sosiaalista kestävyyttä kunnioittamalla henkilökunnan monimuotoisuutta, turvallisuutta ja ihmisoikeuksia, kehittämällä oppimis- ja kasvumahdollisuuksia sekä hyödyntämällä yritysostojen voimaa.

On tärkeää huomata, että kaikkien näiden viiden vaiheen taustalla on keskeinen tekijä: data. Sanonta “ei voi hallita sitä, mitä ei voi mitata” pätee tuloihin, voittoihin ja kestävyyteen. SAP Insights -tutkimuksemme osoittaa kuitenkin, että 79 prosenttia yrityksistä kertoo olevansa tyytymättömiä ympäristökestävyydestä keräämänsä tiedon laatuun. Maailman talousfoorumin mukaan vain yhdeksän prosenttia yrityksistä käyttää aktiivisesti ohjelmistoja, jotka tukevat tietojen keräämistä, analysointia ja raportointia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvistä toimista (ESG).

Helpottaakseen tietojen parempaa hyödyntämistä SAP on tuonut tänä vuonna markkinoille ratkaisun, joka tukee kaikenlaisten organisaatioiden kestävän kehityksen tavoitteita.

Esittelyssä SAP Cloud for Sustainable Enterprises

Yritykset ovat jo 50 vuoden ajan kääntyneet SAP:n puoleen mitatessaan, hallitessaan ja optimoidessaan liiketoimintatuloksiaan. Tänään lisäämme mahdollisuuden mitata kestävän kehityksen tuloksia ja tuoda selkeyttä yritysten vihreisiin tavoitteisiin.

Näiden tavoitteiden hallitsemiseksi yritykset tarvitsevat liiketoimintaprosessiteknologiaa, jonka avulla ne voivat tunnistaa, kvantifioida, analysoida ja hyödyntää dataa jatkuvasti. SAP Cloud for Sustainable Enterprises kokoaa yhteen kattavan ratkaisuvalikoiman, jotka auttavat yrityksiä hallitsemaan kestävyyden eri osa-alueita kokonaisvaltaisesti.

Vaikka ratkaisu on kattava, lähestymistapa on yksinkertainen: yksi räätälöitävissä oleva pilvitarjonta, yksi lisenssi ja asiantunteva käyttöönottotuki SAP:lta ja erittäin ammattitaitoiselta kumppaniverkostoltamme.

Halusitpa sitten saavuttaa nollatason hiilidioksidipäästöt, noudattaa alakohtaisia määräyksiä, ottaa jätemateriaalit talteen tai edesauttaa työntekijöiden moninaisuutta, SAP Cloud for Sustainable Enterprises on teknologiaratkaisu, joka tukee tulostavoitteellisuuttasi.

 

Julia White on markkinointi- ja ratkaisujohtaja ja SAP:n johtokunnan jäsen.

Teksti on käännetty englanninkielisestä blogijulkaisusta: Introducing SAP Cloud for Sustainable Enterprises | SAP News Center