>

Yhä useampi yritys integroi vastuullisuuden tiukasti liiketoimintaansa

Yhä useammalla yrityksellä on nykyään kypsä, pitkälle viety strategia vastuullisuuden sisällyttämiseksi liiketoimintaprosesseihinsa, kertoo SAP:n raportti. Se julkaistaan ennen YK:n ilmastonmuutoskonferenssia (COP27), joka pidetään Sharm El-Sheikhissä Egyptissä marraskuussa.

SAP:n tutkimusraportti perustuu yli 6000 yrityksen vastauksiin 40 maassa ja 29 toimialalla, ja on jatkoa viimevuotiselle vastuullisuustutkimukselle.

– Koska yritykset integroivat kestävän kehityksen tiukasti liiketoiminnan kannalta merkittäviin päätöksiinsä, niiden on varmistettava vastuullisuusfaktojen kattavuus ja mitattavuus samalla tavalla kuin kaiken muunkin datan, sanoo SAP:n Pohjoismaiden ja Baltian vastuullisuusjohtaja Tiina Antturi.

Asiakkaiden kysyntä motivoi

Liikevaihdon ja -voiton kasvu sekä yrityksen visio ovat yhä kestävästi toimivien yritysten tärkeimpiä ajureita. Raportti kuitenkin osoittaa, että asiakkaiden vaatimukset motivaattorina on seitsenkertaistunut edellisestä vuoden 2021 raportista. Tämä tarkoittaa, että asiakkaiden vaikutus yrityksen kestävän kehityksen strategiaan on kasvanut merkittävästi.

Koronapandemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus näkyy raportin tuloksissa suurimpana yksittäisenä esteenä kestävän kehityksen edistämisessä. Yritysten rahoituksen puute, hajautetut strategiat sekä kestävään kehitykseen tehtyjen investointien mitattavuus nousivat myös esiin.

Ympäristövaikutusten mittaaminen, kestävän kehityksen sisällyttäminen prosesseihin ja toimien ja strategian yhteensovittaminen ovat esteitä, joiden merkitys on kuitenkin vähentynyt. Tämä viittaa siihen, että liiketoimintaprosessit ovat kypsyneet ja vastuullisuus ymmärretään paremmin.

Ilmastonmuutoksen aktiivinen torjunta on kilpailuetu

Useimmat yritykset sanovat haluavansa lisätä investointejaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi seuraavien kolmen vuoden aikana. Tämänvuotisesta tutkimuksesta käy myös ilmi, että kestävään kehitykseen aikoo investoida jopa viisi kertaa enemmän yrityksiä kuin vielä vuosi sitten. Vastaavasti investointeja vähentävien yritysten määrä laski 55 prosenttia.

Osakkeenomistajat tukevat yrityksiä, jotka investoivat vastuulliseen liiketoimintaan. Useimmat raporttiin vastanneet uskovat, että taloudelliset sidosryhmät suhtautuvat hyvin kannustavasti yrityksen kestävän kehityksen tavoitteisiin, vaikka se johtaisi kannattavuuden väliaikaiseen laskemiseen.

Vastuulliset toimintatavat tunnistetaan nykyisin kannattavuuden ja kilpailukyvyn välineenä. Jopa 86,7 % vastaajista sanoo käyttävänsä vastuullisuuteen liittyvää dataa strategisten ja operatiivisten päätösten tekemiseen.

– Käytettävissä olevan datan laatu on parantunut mittareiden kehittyessä, ja se perustuu vähemmän oletuksiin ja arvioihin. Yritykset ovat myös kehittäneet sisäisiä mittausjärjestelmiä. Monet sanovat kuitenkin tarvitsevansa useammin, luotettavampaa sekä avoimempaa dataa ympäristövaikutuksista, sanoo Antturi.

Työntekijät mukaan kestävään kehitykseen

Aiemmat SAP Insights -raportit osoittivat, että vastuullinen liiketoiminta oli lähes yksinomaan johtotason asia. Tuoreesta raportista käy kuitenkin ilmi, että yhä suurempi osa työntekijöistä on mukana talkoissa. Yritykset sisällyttävät vastuullisuuden siis entistä laajemmin kaikkiin toimintoihinsa.

– Kaikkien yrityksen työntekijöiden on osallistuttava vastuullisuusajatteluun. Tämä ei toteudu, ellei ylin johto tee vastuullisuudesta menestystekijää, Antturi sanoo.

Käy SAP:n lehdistöhuoneessa. Seuraa SAP:ia Twitterissä @sapnews.

Lisätietoja:
Taina Kaitala
Viestintätoimisto Manifesto
puh. 050 372 3406
taina.kaitala@manifesto.fi

Tietoja SAP:sta
SAP:n strategiana on auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja älykkäästi. Yritysohjelmistojen markkinajohtajana SAP auttaa erikokoisia yrityksiä eri toimialoilla pääsemään parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin. SAP:n asiakkaat synnyttävät 87 prosenttia globaalista kaupasta. Koneoppimis-, IoT- ja kehittyneen analytiikan teknologiamme auttavat asiakkaitamme muuntamaan liiketoimintansa älykkääksi. SAP tuo ihmisille ja organisaatioille syvää liiketoimintanäkemystä ja edistää yhteistyötä, jonka avulla ne pysyvät kilpailijoita edellä. Yksinkertaistamme teknologian yrityksille niin, että ne voivat käyttää ohjelmistojamme siten kuin haluavat ilman pelkoa disruptiosta. Kattavan sovellus- ja palveluvalikoimamme avulla yritykset ja julkiset organisaatiot 25 eri toimialalla voivat toimia kannattavasti, muuntautua ympäröivän maailman mukana ja edistää muutosta. Globaalilla asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja ajatusjohtajien verkostollaan SAP auttaa ihmisten elämää ja maailmaa toimimaan paremmin.
Lisätietoja www.sap.com/finland ja www.sap.com.