>

Jakso 8: Data ja vastuullinen liiketoiminta

Mitä valmistusprosessissa tehtailla tapahtuu? Millaisia kemikaaleja pelloilla on käytetty? Mitkä ovat ihmisoikeuksien ulottuvuudet alkuperämaissa? Vaikeita kysymyksiä, joihin teknologia auttaa yrityksiä tulevaisuudessa yhä paremmin vastaamaan. Kaikki lähtee liikkeelle datasta ja sille esitetyistä oikeista kysymyksistä.

Toistaiseksi toimitusketjun vastuullisuuden mittarointi on alkutaipaleella. Lähitulevaisuudessa mittaaminen kuitenkin tarkentuu ja yltää yhä pidemmälle. EU on antanut kriteeristöt sille, miten yritysten toimintaa voidaan mitata vastuullisuudessa. EU-taksonomioiden jalkauttaminen alkaa pian näkyä yrityksissä.

Yritysjohtajilla on universaali haaste: heidän pitää lisätä jatkuvasti osaamistaan ja ymmärrystään datasta ja digitaalisuudesta – ja samalla vastuullisuudesta. Vastuullisuus tarkoittaa aina myös hyvää johtamista.

Vastuujohtamisen data ei saisi kulkea yrityksissä erillään vastuullisuusprosesseissa vaan osana liiketoimintadataa. Menestyvässä yrityksessä erilaiset datat integroituvat. Johtajat tarvitsevat kokonaiskuvan ja hyvä johtaja on sisäistänyt kaikki vaikuttaa kaikkeen -ajattelun.

Kun vastuullisuus tulee tiukasti osaksi teknologiaa ja yhdeksi osaelementiksi prosesseihin ja arvonluontiin, vastuullisuusrintamalla alkaa tapahtua. Vastuullisuus alkaa näkyä laajasti lähes kaikessa yrityksen toiminnassa: liiketoiminnan suunnittelussa, strategiassa, investointihankkeissa, yrityskaupoissa sekä tutkimus- ja kehitystyössä.

Kannattaako vastuullisuusmittareita jakaa toisille?

Lähitulevaisuuden iso asia on datan jakaminen. Vastuullisiin ostoprosesseihin on myös luvassa niihin suunniteltuja alustoja. On luotava standardit sille, miten suuryritykset jakavat erilaisia vastuullisuusmittareita toistensa kanssa. Näin pystytään parantamaan seurattavuutta ja jäljitettävyyttä läpi arvoketjun. Mitä enemmän yrityksellä on automaatiota, sitä enemmän sillä on standardeja ja sitä matalammiksi myös mittaamisen kustannukset laskevat.

Miksi yritysten kannattaa jakaa vastuullisuusmittareitaan? Miten vastuullisuuden verifiointi käytännössä tapahtuu? Millaista läpinäkyvyyttä kompleksisissa arvoketjuissa on näköpiirissä?

*

Kuuntele aiheesta tarkemmin podcastista, jossa ovat vieraina johtava neuvonantaja Terhi Koipijärvi Milttonilta ja senior solution advisor Robert Wölker SAP Finlandista.

Juontajana Antti Merilehto.