>

SAP:n uudet ratkaisut mullistavat yritysten hiilidioksidipäästöjen kirjaamisen rohkaisten ympäristöraportointiin

Viisikymmentä vuotta sitten SAP uudisti yritysten kirjanpitoa ERP:n avulla. Nyt SAP määrittelee ERP:n R-kirjainta uudelleen laajentamalla resurssien määritelmää rahoituksen ja tavaraliikenteen ulkopuolelle vastuullisuuteen. Se tuo saataville tarkkuutta korostavan lähestymistavan: luotettavan todelliseen dataan perustuvan hiilidioksidipäästöjen kirjaamisen. Julkistus mahdollistaa yhdistetyn taloudellisen ja ympäristönäkökulmasta tehtävän päätöksenteon sekä syvällisen näkymän liiketoimintaprosessin eri vaiheisiin, koska se on sisällytetty RISE with SAP S/4HANA Cloud – ja GROW with SAP -ratkaisuihin, ja uusia ominaisuuksia lisätään jokaisessa päivityksessä.

Sääntely sekä sijoittajien, osakkeenomistajien ja kuluttajien painostus pakottavat yrityksiä raportoimaan kasvihuonekaasupäästöistään yhä tarkemmin. Monet yritykset käyttävät jo nyt vanhentuneita työkaluja ja liiketoiminnastaan irrallisia menetelmiä toimintansa ja toimitusketjunsa päästöjen selvittämiseen. Yleisesti käytetään keskiarvoja tai arvioita, jotka on usein laskettu epäjohdonmukaisesti toimialasta tai maantieteellisestä sijainnista riippuen. Yritysten on myös hyvin vaikeaa jakaa dataa päästöistään toimitusketjussa mukana olevien kumppaneidensa kanssa. Toimitusketjussa syntyvät niin sanotut scope 3 -päästöt eivät ole yrityksen suorassa valvonnassa, mutta ne saattavat muodostaa jopa 90 prosenttia yrityksen hiilijalanjäljestä.

SAP:n vastuullisuusratkaisut auttavat asiakkaita korvaamaan arvioidut tai keskimääräiset päästöarvot todellisella ja paikkansapitävällä datalla, mikä nopeuttaa siirtymistä kohti vihreää kirjanpitoa, jossa auditointikelpoisia vastuullisuusarvoja hallinnoidaan kirjanpidossa yhtä laadukkaasti kuin taloustietoja. Tämän odotetaan olevan pian lakisääteistä Euroopan unionin alueella.

Yritykset tarvitsevat päästödatalleen kirjanpitojärjestelmän, joka on samalla tavalla tarkastettavissa, läpinäkyvä ja luotettava kuin taloustiedot. SAP:n vihreän kirjanpidon uutuuksien myötä vastuullisuutta voidaan hallinnoida alhaalta ylöspäin tapahtumatasolla totuudenmukaisen datan avulla. Data on erittäin tärkeää arvoketjun kokonaisvaltaisen tarkastelun kannalta, sillä vain sen avulla voidaan hahmottaa missä päästöt syntyvät, asettaa täsmälliset net zero -tavoitteet ja tunnistaa alueet, joilla päästöjen vähentämiseen voidaan vaikuttaa. Vihreän kirjanpidon transaktiokohtaisen hiilidioksidipäästöjen laskennan avulla yritykset voivat tehdä hyvin tarkkoja ja oikea-aikaisia päätöksiä, jotka ovat taloudellisesti ja ympäristön kannalta järkeviä.

Osana merkittävää siirtymistä kohti vihreää kirjanpitoa SAP tuo päivityksen SAP Sustainability Footprint Management -ratkaisuun. Päivityksen myötä yritykset voivat laskea ja hallita kaikkia omia kasvihuonekaasupäästöjään sekä lisäksi arvoketjun ja tuotetason päästöjä. SAP Sustainability Footprint Managementin avulla yritykset voivat pienentää ilmastoriskiään ja edistyä ilmastositoumustensa saavuttamisessa sekä noudattaa paremmin päivittyviä standardeja ja raportointivelvollisuuksia. Päästöjen laskenta myös nopeutuu ja tarkentuu. Ratkaisu on suunniteltu etenkin teollisuuden tarpeisiin sekä lisäksi tuotekeskeisille yrityksille ja palveluyrityksille, kuten logistiikka- ja vähittäiskaupalle. Päivitys on saatavilla kesäkuusta 2023 lähtien.

SAP julkisti myös kokonaan uuden SAP Sustainability Data Exchange -ratkaisun. Sen ansiosta yritykset voivat turvallisesti vaihtaa standardoitua vastuullisuusdataa kumppaneidensa ja tavarantoimittajiensa kanssa nopeuttaen toimitusketjujensa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. SAP Sustainability Data Exchange käyttää hiilidioksiditietojen yhteentoimivuusstandardeja, jotka on laatinut World Business Council for Sustainable Developmentin (WBCSD) alainen Partnership for Carbon Transparency (PACT). PACT asetti ensimmäiset tekniset eritelmät hiilipäästötietojen standardoidulle vaihdolle, minkä ansiosta erilaiset päästö- ja kirjanpitoteknologiaratkaisut voivat yhdistää ja jakaa vastuullisuusdataa tehokkaasti. SAP Sustainability Data Exchange hyödyntää myös SAP:n kokemusta autoteollisuuden nopeasti kehittyvien dataverkkojen Catena-X:n ja Confinity-X:n perustajajäsenenä.

SAP Sustainability Data Exchange -palvelun beta-versio on nyt julkaistu, ja se tulee yleisesti saataville vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Lisätietoa tuotejulkistuksesta täällä.

Kaikki SAP Sapphire 2023 -uutiset löydät täältä.

Käy SAP:n lehdistöhuoneessa. Seuraa SAP:ia Twitterissä @sapnews.

 

Lisätietoja:
Taina Kaitala
Viestintätoimisto Manifesto
puh. 050 372 3406
taina.kaitala@manifesto.fi

Tietoja SAP:sta
SAP:n strategiana on auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja älykkäästi. Yritysohjelmistojen markkinajohtajana SAP auttaa erikokoisia yrityksiä eri toimialoilla pääsemään parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin. SAP:n asiakkaat synnyttävät 87 prosenttia globaalista kaupasta. Koneoppimis-, IoT- ja kehittyneen analytiikan teknologiamme auttavat asiakkaitamme muuntamaan liiketoimintansa älykkääksi. SAP tuo ihmisille ja organisaatioille syvää liiketoimintanäkemystä ja edistää yhteistyötä, jonka avulla ne pysyvät kilpailijoita edellä. Yksinkertaistamme teknologian yrityksille niin, että ne voivat käyttää ohjelmistojamme siten kuin haluavat ilman pelkoa disruptiosta. Kattavan sovellus- ja palveluvalikoimamme avulla yritykset ja julkiset organisaatiot 25 eri toimialalla voivat toimia kannattavasti, muuntautua ympäröivän maailman mukana ja edistää muutosta. Globaalilla asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja ajatusjohtajien verkostollaan SAP auttaa ihmisten elämää ja maailmaa toimimaan paremmin.
Lisätietoja www.sap.com/finland ja www.sap.com.

 

TAGS: SAP Sapphire, SAP Sustainability Data Exchange, SAP Sustainability Footprint Management, sustainability, vastuullisuus, liiketoimintaprosessit, ERP, hiilijalanjälki