>

Jakso 12: Lisäarvon tuottaminen ei onnistu, jos vastuullisuutta ei huomioida

Vihreän siirtymän ja siihen liittyvien trendien ymmärtäminen on yritysten menestymisen edellytys. Jokaisen yrityspäättäjän tulisi olla kiinnostunut vastuullisuudesta. Yhteiskunta yritysten ympärillä muuttuu. Tämä näkyy eri sidosryhmien, kuten työntekijöiden ja asiakkaiden, odotusten muutoksena. Yritysten pitäisikin tehdä kunnon harppaus vastuullisuustavoitteissaan. Mutta miten tämä tapahtuu?

Muutos luo yritysten suuntaan painetta muokata nopeasti vallitsevia käytänteitä aina johtamismalleista operatiivisiin käytäntöihin. Yritysten tehtävä on tuottaa lisäarvoa omistajilleen. Toimintaympäristön murroksen vuoksi tämä ei onnistu ilman panostamista ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen.

Miten yritys pystyy valitsemaan tavoitteet, joihin sitoutuu rajallisten resurssien maailmassa? Vastuullisuustavoitteet tulee määritellä toiminnan pohjalta – eikä mennä toisten yritysten vanavedessä. Esimerkiksi tuotantoyritykselle oleelliset vastuullisuuskulmat eroavat merkittävästi ohjelmistoyrityksen vastaavista.

Muutoksen kokoluokan ymmärtäminen on keskeistä. On eri asia, tavoitellaanko vastuullisuustoiminnalla portfoliomuutoksia, muutoksia alihankintaketjuun vai aurinkopaneelien asentamista toimiston katolle. Lainsäädäntökenttä asettaa raamit vastuullisuustekemiselle.

Vastuullisuus yrityksissä vaatii jatkuvaa hereillä oloa, sillä maali on jatkuvassa liikkeessä. Yritysten tulee ymmärtää, mikä on kestävää, mikä ei. Miten liiketoimintaa, alihankintaketjua tai tuotteita tulee muuttaa päästöjen vähentämiseksi? Miten tietyt päästövähenemät lasketaan?

Muutoksen aallonharjalla pysyminen sekä lainsäädännön seuraaminen rakentavat yritykselle vastuullisuuteen pohjautuvaa kilpailuetua.

Vastuullisuutta johdetaan liiketoimintastrategian pohjalta

Vastuullisuuden johtaminen ei eroa liiketoiminnan johtamisesta. Molemmissa on kyse asiakkaiden tarpeista ja odotuksista. Myös rahoittajien sekä työntekijöiden näkökulmat vastuullisuuteen on huomioitava. Kyse on myös oikeiden valintojen tekemisestä liiketoimintastrategiassa.

Yrityksen tehtävänä on kertoa omin sanoin ja luvuin, millä tavoilla yrityksen toiminta muuttaa maailmaa kohti parempaa.

Data on keskeinen työkalu vastuullisuuden johtamisessa, sillä sen avulla voi myös ennakoida tulevaa. Tietoa tulee kerätä mahdollisimman monesta lähteestä toiminnanohjausjärjestelmistä markkinoinnin ja rekrytoinnin järjestelmiin.

Kuinka välttää vastuullisuuden helmasynti, viherpesu? Mikä on datan osuus vastuullisessa johtamisessa?

Kuuntele lisää aiheesta podcastista, jossa aihetta ovat pohtimassa Inderesin Head of ESG Solutions Karoliina Loikkanen ja Ahlströmin Vice President Sustainability ja Public Affairs Johan Lunabba. Juontajana Antti Merilehto.