>

Menselijke factoren die voor veerkracht zorgen

De pandemie versnelt de digitalisering van bedrijven in veel sectoren. Veel thuiswerkers blijven daarnaast naar verwachting ook na de pandemie meer thuiswerken. Bedrijven kunnen dit ondersteunen door het versterken van specifieke skills die medewerkers helpen met effectief samenwerken.

Het realiseren van een digitale transformatie die innovatie faciliteert is alleen mogelijk indien jouw werknemers beschikken over kritieke datagerichte vaardigheden. Hoewel het duidelijk is dat technische vaardigheden van belang blijven, stellen experts dat organisaties zich meer moeten richten op menselijke vaardigheden. Denk hierbij aan veerkracht, emotionele ontwikkeling en nieuwsgierigheid.

Werkgevers zagen deze vaardigheden voorheen als minder belangrijk dan technische en analytische vaardigheden. Deze zogeheten ‘soft skills’ winnen echter aan populariteit naarmate organisaties in meer sectoren digitaal transformeren. Bedrijven hebben behoefte aan mensen die goed kunnen samenwerken en kunnen meebewegen indien hun doelen of taken verschuiven. Zakelijke leiders zoeken actief naar mogelijkheden voor het versterken van de kwaliteiten waarmee medewerkers kunnen gedijen in onzekere tijden.

Wil jij deze kwaliteiten bij jouw werknemers verbeteren? De volgende drie methodes kunnen hierbij helpen:

1. Benadruk empathie ter bevordering van veerkracht

Het belangrijkste dat je kunt doen voor het versterken van de veerkracht van personeel is het tonen van empathie. Luisteren naar, begrip hebben voor en reageren op feedback van werknemers is hierbij van groot belang, blijkt uit onderzoek van SAP-bedrijf Qualtrics. Twee derde van de 17.000 werknemers die deelnamen aan het onderzoek stelt dat zij behoefte hebben aan een luisterend oor. Indien werkgevers op basis van feedback betekenisvolle actie ondernemen, stijgt de betrokkenheid tot 90%.

Luisteren wordt steeds belangrijker aangezien veel werknemers niet meer op kantoor werken. Nu werk in toenemende mate op afstand wordt uitgevoerd, moeten managers meer actie ondernemen voor het op peil houden van de interactie met werknemers dan in een traditionele omgeving. Nu informele contactmomenten – bijvoorbeeld bij het koffiezetapparaat – tot het verleden horen, hebben ook de meest veerkrachtige werknemers behoefte aan bevestiging en ondersteuning bij het oplossen van problemen. Zij profiteren daarnaast van duidelijke verwachtingen. Managers hebben idealiter wekelijks of zelfs dagelijks contact met werknemers.

Veerkracht omschrijft het vermogen voor het snel herstellen van tegenslagen. Het begrip is complexer dan op het eerste oog wellicht het geval lijkt. Veerkracht omvat kalmte onder druk, het beheersen van impulsen, vermogen tot oplossingsgericht denken, zelfredzaamheid, realistisch optimisme, empathie en een op groei gerichte mindset die mensen drijft tot het zoeken van kansen.

2. Emotionele intelligentie voeden

Zet in de toekomst meer in op het voeden van de emotionele intelligentie van werknemers en managers. De term emotionele intelligentie – ook wel emotioneel quotiënt (EQ) genoemd – is door auteur Daniel Goleman in 1995 voor het eerst gebruikt. Het begrip verwijst naar het vermogen voor het begrijpen van en rekening houden met zowel de eigen emoties als die van een ander. Emotionele intelligentie is ongetwijfeld een van de meest aangeboren vaardigheden. Het niveau van EQ varieert sterk per mens. Individuen en teams kunnen echter emotionele intelligentie ook aanleren.

Voor het veerkrachtiger maken van mensen zouden leiders moeten afstappen van het exact instrueren van mensen. Het observeren van de prestaties van werknemers stelt hen in staat tot het leveren van de juiste ondersteuning op het juiste moment.

Door werknemers op hun eigen werkstijl en die van hun collega’s te laten letten hebben managers hiernaar geen omkijken meer. In plaats van een traditionele managementstijl waarbij de baas exact vertelt wat je moet doen en hoe je dit moet doen, kunnen werknemers de prestaties van hun collega’s monitoren en indien nodig bijspringen.

3. Moedig experimenten aan

Zoek mensen – zowel binnen het bestaande werknemersbestand als onder sollicitanten – die van nature nieuwe informatie en nieuwe manieren van werken zoeken. Mensen die enthousiast zijn over leren en geneigd zijn tot experimenteren bieden veel toegevoegde waarde voor de organisatie. Help medewerkers daarnaast ook bij het communiceren van lessen die zij trekken uit experimenten, ongeacht of deze is geslaagd of juist mislukt.

Deze kwaliteiten – veerkracht, emotionele intelligentie en de neiging tot experimenteren – zijn van essentieel belang. Zeker nu organisaties uit de pandemie komen, digitale transformaties binnen bedrijven doorzetten en andere ontwikkelingen die verandering met zich meebrengen omarmen. Een succesvolle transformatie draait namelijk niet alleen om technologie, maar juist om de mindset van de organisatie. Leiders bieden werknemers een rijke en dagen mensen uit dingen anders te doen. Stel hen in staat tot het proberen van nieuwe dingen, geef ruimte voor tegenvallende resultaten en help hen bij het doorvoeren van verbeteringen. De meest moderne software ter wereld kan niet doen waarvoor het ontwikkeld is als medewerkers zich hieraan niet kunnen aanpassen.

Creëer nu de beste werknemerservaring