>
SAP Cloud for Sustainable Enterprises

SAP Cloud for Sustainable Enterprises: samen in actie

Duurzaamheid is een teamsport. Geen enkele organisatie en geen enkel bedrijf kan het alleen. Een levendig ecosysteem is de beste benadering om samen duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Daarom werken we samen met technologiebedrijven, toonaangevende NGO’s, managementadviesbureaus, wereldwijde systeemintegratoren, platforms voor duurzaamheidsbeoordelingen en normeringsorganisaties om inzicht te krijgen in de zakelijke behoeften op het gebied van duurzaamheid en oplossingen te ontwikkelen die deze behoeften ondersteunen.

We zijn er trots op dat we dankzij deze inspanningen veel visionaire klanten kunnen helpen. Bijvoorbeeld Hitachi, dat de kracht van hernieuwbare energie vergroot. Of Colgate, dat investeert in afvalvermindering, en Anglian Water, dat in hoog tempo een holistische duurzame bedrijfsstrategie implementeert.

Wij ondersteunen niet alleen onze klanten, maar versterken ook onze eigen inzet voor duurzaamheid. Zo hebben we aangekondigd dat we onze doelstelling om in onze hele waardeketen tegen 2030 in plaats van tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken, zullen versnellen. Daardoor behalen we onze netto-nuldoelstelling 20 jaar eerder dan we oorspronkelijk van plan waren.

Onze Chief Sustainability Officer legt uit hoe we deze toezegging hebben kunnen doen. We zijn er ook trots op dat we erkend zijn op de prestigieuze CDP A-lijst. Op deze lijst staat een selecte groep bedrijven die de weg naar een duurzamere toekomst wijst. Daarnaast hebben we voor het 15e achtereenvolgende jaar de hoogste plaats in de S&P Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) in de softwaresector behaald.

Een versnelde actie van bedrijven op het gebied van duurzaamheid heeft ongetwijfeld een enorm positief effect op mensen en de planeet. Bij SAP zijn we ervan overtuigd dat dit ook de grootste economische kans van onze tijd is. Duurzaamheid zien als een extra kostenpost voor bedrijven is onjuist; het is een concurrentievoordeel.

Wij begrijpen ook dat zakendoen zowel winstgevend als duurzaam moet zijn. Dit betekent dat mensen, de planeet en winst op gelijke voet worden geplaatst. Daarmee wordt de “groene lijn” even belangrijk als de bovenste en de onderste lijn. Bedrijven die zich richten op duurzame bedrijfsprestaties zullen hun concurrentiepositie verbeteren. Ook kunnen ze eenvoudiger voldoen aan toenemende regelgeving en uiteindelijk zijn ze beter in staat zich aan te passen en te profiteren van nieuwe zakelijke kansen.

5 Acties voor duurzaam ondernemen

Door jaren van focus, investeringen en ervaring in het werken met klanten en het managen van onze eigen duurzaamheidsinspanningen hebben we veel geleerd. In 2022 is dringend actie nodig. De roep om een “code rood voor de mensheid” is niet overdreven. Het is tijd voor elk bedrijf om in actie te komen.

Omdat duurzaamheid niet in een silo kan bestaan, delen we wat we hebben geleerd. Daarom hebben we een gids uitgebracht met vijf acties voor duurzaam ondernemen.

De vijf acties zijn van toepassing op bedrijven van alle groottes, industrieën, geografische gebieden, en stadia in de ontwikkeling richting duurzame bedrijfsvoering. Deze gids is bedoeld om strategie en uitvoering aan elkaar te koppelen en biedt een duidelijke routekaart naar een duurzamere toekomst. Als elk bedrijf deze vijf acties zou ondernemen, zouden we grote stappen voorwaarts zetten om bedrijven, industrieën en economieën in staat te stellen de positieve resultaten te leveren die we dringend nodig hebben.

1. Bepaal een duurzame bedrijfsstrategie
Zorg ervoor dat duurzaamheid centraal staat in de algemene bedrijfsstrategie en dat alle bedrijfsfuncties hieraan een bijdrage leveren. Meet de vooruitgang en rapporteer de jaarlijkse duurzaamheidsresultaten op hetzelfde niveau van belangrijkheid als de financiële resultaten.

2. Integreer duurzame bedrijfsgegevens in processen en netwerken
Gebruik duurzaamheidsgegevens binnen de bedrijfsprocessen om duurzame en winstgevende beslissingen te nemen en prestaties te meten. Deel vervolgens de gegevens over duurzaamheidsprestaties – zoals berekende koolstofemissies, waterverbruik, herbruikbaarheid of arbeidsinformatie – met leveranciers, brancheorganisaties, regelgevende instanties en NGO’s.

3. Beheer koolstof- en klimaatblootstelling in het hele bedrijf
Verminder de financiële en reputatierisico’s door klimaatgerelateerde emissies in alle onderdelen van de waardeketen te verantwoorden en te beheren, tot op het niveau van individuele producten en diensten.

4. Omarm circulariteit en regeneratie
Gebruik bedrijfsprincipes voor het vermijden, verminderen, hergebruiken, recyclen en terugwinnen van materialen voor het minimaliseren van afval en het versnellen van de invoering van circulaire economieprocessen. Ga verder dan ‘minder slecht’ doen en kies voor het uitgangspunt om ‘meer goed’ te doen.

5. Geef prioriteit aan mensen in de waardeketen
Verbeter de sociale duurzaamheid door de diversiteit, veiligheid en mensenrechten van medewerkers te respecteren, leer- en groeimogelijkheden te ontwikkelen, en de kracht van bedrijfsaankopen te benutten.

Het is belangrijk te wijzen op het belangrijkste element dat alle vijf deze stappen ondersteunt: data. Het gezegde ‘je kunt niet managen wat je niet kunt meten’ is zeker ook van toepassing op omzet, winst en duurzaamheid. Uit onderzoek van SAP Insights blijkt echter dat 79% van de bedrijven aangeeft ontevreden te zijn over de kwaliteit van de gegevens die zij verzamelen over milieuduurzaamheid. Het World Economic Forum meldt dat slechts negen procent van de bedrijven actief gebruik maakt van software die het verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens over acties op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) ondersteunt.

Om een beter gebruik van gegevens mogelijk te maken, kondigt SAP vandaag een nieuw cloudaanbod aan dat helpt met de ondersteuning van duurzaamheidsdoelstellingen van elke organisatie.

SAP Cloud voor duurzame ondernemingen

Al 50 jaar lang wenden bedrijven zich tot SAP om hun top- en bottom-line bedrijfsresultaten te meten, te beheren en te optimaliseren. We voegen daar de mogelijkheid aan toe om duurzaamheidsresultaten te meten en duidelijkheid te scheppen in hun groene lijn.

Om de groene lijn te beheren, hebben bedrijven bedrijfsprocestechnologie nodig om gegevens te identificeren, te kwantificeren, te analyseren en erop te reageren via hun end-to-endactiviteiten. Ons nieuwe aanbod, SAP Cloud for Sustainable Enterprises, brengt een uitgebreid portfolio van oplossingen samen waarmee bedrijven duurzaamheidsprestaties op holistische wijze kunnen beheren.

Hoewel de oplossing veelomvattend is, is de aanpak eenvoudig: één aanpasbaar cloudaanbod, één licentie, met deskundige implementatieondersteuning van SAP en ons uiterst bekwame partnerecosysteem.

Of het nu gaat om het behalen van een netto-nuldoelstelling, het naleven van duurzaamheidsvoorschriften, het terugdringen van afval of het opbouwen van een diverser personeelsbestand, SAP Cloud for Sustainable Enterprises biedt de technologische oplossing die nodig zijn voor het bereiken van deze doelen.


Julia White is chief marketing and solutions officer en lid van de Raad van Bestuur van SAP SE.