>
A building with lots of greenery illustrating a healthy living environment

Samen voor een betere leefomgeving: een persoonlijke kijk op de toekomst van de gemeentelijke bedrijfsvoering

Gemeenten hebben veel invloed op het leven van hun inwoners. Door in te zetten op onder andere digitalisering van de dienstverlening, samenwerking en duurzaamheid kunnen gemeenten bijdragen aan een betere leefomgeving. Yves Derks legt uit waarom ook voor gemeentelijke organisaties moderniseren en vernieuwen een topprioriteit moet zijn.  

Als kind groeide ik op in het charmante vestingstadje Grave. Mijn vader is zijn hele werkende leven ondernemer geweest, totdat hij vorig jaar zijn eigen zaak verkocht om met pensioen te gaan. Naast zijn drukke ondernemersbestaan was en is hij ook actief betrokken bij de lokale politiek en maatschappelijke besturen. Hij vindt het belangrijk om zich in te zetten voor een fijne leefomgeving en een goed ondernemingsklimaat. Zijn inzet en betrokkenheid hebben mij geïnspireerd en aan het denken gezet over de invloed van gemeenten op ons dagelijks leven. 

Als volwassene werk ik nu zelf bij een bedrijf dat zich bezighoudt met het ondersteunen van gemeenten bij hun bedrijfsvoering. Ik werk samen met collega’s, partners en andere experts om gemeenten te helpen efficiënter, effectiever en innovatiever te worden. Vanuit die rol voerde ik tal van gesprekken met mensen uit allerlei lagen van het gemeentelijke apparaat. Daarnaast onderzocht ik uiteenlopende gemeentelijke best practices. De kennis en inzichten die dit onderzoek opleverde heb ik samen met mijn collega’s gebundeld in een white paper Daarin gaan we in op de ontwikkelingen, hindernissen en mogelijkheden voor gemeenten om hun dienstverleningsprocessesn en de daarbij horende bedrijfsvoering in te richten. In het verlengde van dit document maken we verschillende verdiepende blogs. In deze blogserie behandel ik een aantal belangrijke ontwikkelingen die momenteel spelen bij gemeenten. Het blog dat je nu voor je hebt, is de eerste in die reeks.  

Digitalisering

Laat ik beginnen met digitalisering. Digitalisering heeft veel impact op de manier waarop gemeenten hun dienstverlening organiseren. Overheden bieden steeds meer diensten online aan. Ook de communicatie met burgers en ondernemers verloopt steeds vaker digitaal. De digitale interactie met de gemeente is voor veel mensen bijna net zo vanzelfsprekend als online een pizza bestellen, boodschappen doen of bankieren. Op deze manier interacteren met burgers biedt gemeenten veel voordelen, zoals een snellere afhandeling van aanvragen en minder fouten. Het brengt ook uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en toegankelijkheid. 

Ik moest hierbij denken aan mijn vader. Hij is groot voorstander van persoonlijk contact en ziet de waarde van een goed gesprek met een ambtenaar. Tegelijkertijd schroomt hij er niet voor om dit ook via Twitter te doen. Niet iedereen is echter zo digitaal vaardig als mijn vader. Bovendien lenen niet alle processen zich voor digitalisering. Het is daarom belangrijk om ook oog te hebben voor de menselijke maat en het belang van persoonlijk contact niet uit het oog te verliezen. 

Dienstverlening onder druk

Een ander belangrijk thema is de toenemende druk op de openbare dienstverlening, vooral in de context van het woningtekort. Burgers en ondernemers verwachten een snelle en goede dienstverlening van de gemeente, maar de budgetten staan onder druk en de werkdruk bij gemeenten is hoog. Toch is het belangrijk om hierop in te spelen, bijvoorbeeld door slimme automatisering van processen en het betrekken van burgers en ondernemers bij de vormgeving van de dienstverlening.  

Dit betekent bijvoorbeeld dat gemeenten bij de vergunningverlening voor woningbouwprojecten meer samenwerken met andere partijen en procedures vereenvoudigen, om het woningtekort terug te dringen. Dit voorbeeld raakt mij persoonlijk, omdat ik recentelijk zelf heb ervaren hoe vertraging bij een vergunningaanvraag voor een woningbouwproject tot frustratie kan leiden. Mijn partner en ik kochten onlangs een nieuw huis, maar de vergunningaanvraag liep veel vertraging op, waardoor de aankoop en verhuizing veel later plaatsvonden dan gepland. Dit laat zien hoe belangrijk het is dat gemeenten efficiënt en effectief werken bij de dienstverlening aan burgers en ondernemers, en hoe verbeteringen hierin kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving voor ons allemaal. 

Een duurzame, gezonde leefomgeving

Tot slot is de verantwoordelijkheid voor de leefomgeving steeds meer een gemeentelijke taak geworden. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het stimuleren van duurzaamheid, het faciliteren van de energietransitie en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Dit vraagt om samenwerking met andere partijen en een integrale aanpak. 

Opnieuw denk ik aan mijn vader. Hij is altijd al bezig met duurzaamheid en het milieu. Als ondernemer was hij zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en wilde hij een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Het is mooi om te zien dat gemeenten zich steeds meer bewust zijn van hun rol op dit gebied en zich inzetten voor een duurzamere leefomgeving. 

Als ik terugkijk op de gesprekken die ik voerde en de best practices die ik onderzocht, ben ik optimistisch over de toekomst van gemeenten. Er zijn uitdagingen, maar ook veel mogelijkheden om de bedrijfsvoering te moderniseren en te verbeteren. Door in te zetten op onder andere digitalisering, samenwerking en duurzaamheid kunnen gemeenten bijdragen aan een betere leefomgeving voor ons allemaal. Ik hoop dat deze blogserie bijdraagt aan het bewustzijn en de betrokkenheid bij dit belangrijke onderwerp en kijk uit naar het uitdiepen van het woningtekort in een volgende blog. 

Bent u geïnteresseerd in de modernisering en vernieuwing van gemeenten, volg dan onze blogserie. We delen onze visie, inzichten en praktische oplossingen die kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving voor iedereen. We erkennen dat er geen ‘onesize-fits-all‘ aanpak is en daarom nodigen we u uit om met ons in gesprek te gaan. Laten we samen kijken hoe we uw unieke situatie kunnen aanpakken en verandering kunnen bevorderen!

Meer weten?

Neem dan gerust contact met mij op