>

De moestuin van digitalisering: Het nieuwe groene hart van gemeenten

Ontdek hoe het cultiveren van een digitale infrastructuur gelijkaardig is aan het onderhouden van een bloeiende moestuin

Door Yves Derks

Bij het aanleggen van mijn moestuin, een proces vol onverwachte complexiteit, zag ik parallellen met de digitale transformatie bij gemeenten, zoals ook benadrukt door de VNG in de digitale agenda voor 2024. Deze transformatie, gedreven door de noodzaak om te voldoen aan groeiende verwachtingen van burgers en efficiënte en moderne dienstverlening, biedt kansen voor fundamentele verbeteringen. Mijn tuin, een plek van experimenteren en plannen, weerspiegelt de aspiraties van gemeentelijke bestuurders voor een digitale toekomst: naadloos, efficiënt en veerkrachtig. Net als in tuinieren, vereist het bouwen aan een digitaal ecosysteem een proces van leren, groeien en anticiperen op de toekomst. Laten we deze transformatiekansen verkennen, geïnspireerd door de natuurlijke cyclus van een moestuin.

De moestuin van digitalisering

Bij het bewerken van mijn moestuin zag ik een parallel met digitale transformatie binnen gemeenten: een complex, maar kansrijk pad. De “Digitale Agenda Gemeenten 2024” onderstreept het belang van een solide digitale basis, essentieel zoals de vruchtbare grond voor elke plant. Dit vormt de start van onze digitale moestuin. De transformatie in Hellevoetsluis door de overstap naar SAP toont het belang van strategische planning en controle over financiën, vergelijkbaar met het noodzakelijke water en zonlicht voor groei. Hamburg illustreert hoe diversiteit in digitale oplossingen, door een platform voor culturele ondersteuning, het digitale ecosysteem veerkrachtig maakt, gelijk aan biodiversiteit in een tuin.

Het regelmatig evalueren en optimaliseren van onze digitale doelarchitectuur is essentieel, vergelijkbaar met het snoeien van planten om hun groei te bevorderen. Dit proces waarborgt de efficiëntie en effectiviteit van onze dienstverlening, met speciale aandacht voor het moderniseren van systemen en het verbeteren van de ervaring voor burgers. Deze voorbeelden benadrukken hoe planning, diversiteit, en aanpassingsvermogen essentieel zijn voor het bloeien van gemeenten in het digitale tijdperk. Door te leren van Hellevoetsluis en Hamburg, zien we dat succes in digitalisering vergelijkbaar is met het zorgvuldig cultiveren van een moestuin: het vereist geduld, strategie, en de bereidheid om te groeien en zich aan te passen.

De basis leggen: Infrastructuur en innovatie

Bij het aanleggen van mijn moestuin, met de start in losse bakken, leerde ik het belang van klein beginnen met het oog op het grotere geheel. Dit principe vindt zijn weerslag in de digitale transformatie van gemeenten. Het introduceren van een onlinesysteem voor subsidies of vergunningen illustreert hoe een klein begin kan leiden tot significante verbeteringen in de dienstverlening. Zoals de toevoeging van groeirekken voor klimplanten mijn tuin transformeerde, zo bieden Cloud-oplossingen gemeenten de mogelijkheid hun digitale infrastructuur flexibel en schaalbaar uit te breiden. Deze modernisering begint vaak met het digitaliseren van basale processen, zoals verhuisaangiften, en evolueert naar meer complexe initiatieven, zoals digitale platforms voor burgerbetrokkenheid. Het hanteren van een volwassenheidsmodel voor digitale transformatie omvat het bouwen aan een solide basis terwijl er ruimte blijft voor innovatie, zoals de inzet van AI-chatbots voor een verbeterde klantenservice.

Dit proces van continue aanpassing en verbetering is cruciaal, vergelijkbaar met het zorgvuldig plannen en aanpassen van de tuin om optimale groeiomstandigheden te creëren. Deze geleidelijke aanpak, waarbij het aanleggen van een fundament en vernieuwing samengaan, leidt tot een robuust digitaal ecosysteem. Door vroeg te experimenteren en strategisch te plannen, net zoals in de tuin, kunnen gemeenten hun dienstverlening verbeteren en de betrokkenheid van burgers verhogen. Tegelijkertijd benadrukken we het belang van duurzaamheid in dit proces, door te kiezen voor groene technologieën en oplossingen die zowel efficiënt als milieuvriendelijk zijn, waarmee de digitale transformatie niet alleen ten goede komt aan de dienstverlening maar ook aan de planeet.

Groei en onderhoud: Financiering en optimalisatie

Toen de plannen voor mijn moestuin werkelijkheid werden, ontdekte ik de verrassende kosten. Deze realisatie geldt ook voor digitalisering binnen gemeenten. Investeren in digitalisering, van infrastructuur tot innovatie, vereist een solide financiële onderbouwing en tijdige planning, net als de investeringen in mijn moestuin die leiden tot waardevolle opbrengsten. Een gedegen business case is essentieel, net zoals de afweging over onze moestuin die enorm de moeite waard bleek. Deze investeringen versterken niet alleen de dienstverlening maar ook de strategische fundamenten van de organisatie. Naast de financiële strategieën is het belang van continu leren en aanpassen cruciaal, vergelijkbaar met het optimaliseren van de moestuin door de cyclus van plannen, uitvoeren, controleren en aanpassen.

Wist u dat?

In de gemeente Hellevoetsluis hebben we gezien hoe de overstap naar SAP een transformatie heeft bewerkstelligd. Hierdoor verkreeg de gemeente meer grip op financiële processen, wat leidde tot grotere efficiëntie, beter inzicht en controle over budgetten. Dit voorbeeld illustreert hoe essentieel financiering en een goed strategisch fundament zijn voor succesvolle digitalisering.

 

Bij het implementeren van nieuwe systemen, zoals online afsprakensystemen of digitalisering van aanvraagprocessen, is het ook van belang om privacy en ethische overwegingen centraal te stellen, in lijn met het Common Ground principe voor het centraal beheren van burgerdata volgens GDPR wetgeving. Dit benadrukt het belang van duurzaamheid en ethiek in digitale transformatie, waarbij elke stap in het proces bijdraagt aan een duurzamere en responsievere organisatie. Dit holistische begrip van financiering, optimalisatie, en het naleven van privacy en ethische normen onderstreept een geïntegreerde benadering voor digitale transformatie binnen gemeenten, gericht op het creëren van een veerkrachtig en toekomstbestendig digitaal ecosysteem.

Diversiteit en samenwerking: Het creëren van een veerkrachtig digitaal ecosysteem

Net zoals het rouleren van beplanting in een moestuin de grond gezond houdt, versterkt diversiteit in digitale initiatieven het ecosysteem van een gemeente. Het is essentieel om niet te vertrouwen op een enkele technologie of proces, maar om een rijke mix van digitale tools en oplossingen te cultiveren die innovatie bevorderen en dienstverlening optimaliseren. Samenwerking speelt hierbij een cruciale rol. In mijn moestuin is het een familieaangelegenheid waarbij iedereen, van mijn partner, onze kinderen tot mijn moeder, bijdraagt met ideeën en onderhoud. Dit benadrukt het belang van samenwerking binnen gemeenten, niet alleen intern tussen afdelingen maar ook extern met burgers, lokale bedrijven en technologiepartners. Door deze samenwerking kunnen gemeenten leren van elkaar en gezamenlijk innoveren.

Voorbeelden van deze aanpak kunnen zijn: het creëren van digitale burgerpanels om feedback te verzamelen, het opzetten van hackathons met lokale Tech gemeenschappen om nieuwe oplossingen te vinden, of het samenwerken met universiteiten voor onderzoek en ontwikkeling. Elk jaar kan er geïnvesteerd worden in een nieuwe innovatie, zoals geautomatiseerde systemen voor klantenservice die gebruikmaken van AI, of geavanceerde procesmonitoring, vergelijkbaar met mijn investering in automatische bewateringssystemen in de tuin.

Wist u dat?

De stad Hamburg heeft, in samenwerking met SAP, een voorbeeld gesteld in het creëren van een veerkrachtig digitaal ecosysteem door het ontwikkelen van een geavanceerd platform voor culturele steun tijdens de pandemie. Dit initiatief, dat kunstenaars en culturele evenementen ondersteunde, illustreert het belang van diversiteit en samenwerking binnen digitale transformatie. Door het SAP Business Technology Platform te gebruiken, kon Hamburg snel en efficiënt financiële steun bieden, wat de sociale cohesie en het culturele leven in Duitsland ten goede kwam. Het platform zorgt ervoor dat verschillende standaard digitale oplossingen (met de noodzakelijke functionaliteiten) als één geheel werkt.

Door continue inzet, strategische planning en samenwerking kunnen gemeenten een digitaal ecosysteem ontwikkelen dat even divers en veerkrachtig is als een goed onderhouden moestuin, waarbij digitale inclusiviteit en veiligheid centraal staan.

Conclusie en toekomstvisie

De digitale transformatie binnen gemeenten is een voortdurend proces, vergelijkbaar met het cultiveren van een moestuin, waarbij groei, aanpassing en vernieuwing centraal staan. Het streven naar een veerkrachtig digitaal ecosysteem vereist een focus op technologische diversiteit, samenwerking, en continue innovatie, met speciale aandacht voor privacy, duurzaamheid, en ethische praktijken. Strategische partnerschappen en kleinschalige initiatieven die tastbare voordelen opleveren, zijn cruciaal voor succes. Deze aanpak, ondersteund door een dialoog met burgers, legt de basis voor een inclusieve en veilige digitale omgeving. SAP is klaar om gemeenten te ondersteunen met technologische oplossingen en expertise in het navigeren van digitale transformatie, met een sterke nadruk op het overwinnen van uitdagingen zoals dataprivacy en het duurzaam inzetten van digitale middelen. Daarbij maken SAP en partners gebruik van good en best practices, die praktisch toepasbaar zijn. Wij nodigen gemeenten uit om samen te werken aan het vormgeven van een toekomstbestendige digitale gemeenschap, waarin efficiëntie hand in hand gaat met inclusiviteit, duurzaamheid, en veerkracht.

Voor meer inzicht in hoe u deze transformatie kunt realiseren, raadpleeg ons whitepaper. Ontdek met SAP hoe u elke stap van deze essentiële reis kunt zetten.