>

Til alle i SAP og i den større SAP-familien – Sammen skal vi holde ut

Tider med ekstraordinære utfordringer setter vår kollektive vilje på prøve, men tar også frem det beste i oss – vår medmenneskelighet. Med den uforutsigbare situasjonen rundt COVID-19 navigerer verden nå gjennom en usikker periode.

SAP har kollegaer og kunder over hele verden. Våre tanker er hos alle de rammede og de samfunnene som fortsetter å håndtere trusselen med viktige og ekstreme tiltak for å redusere smitten. Vi ønsker også å uttrykke vår største takknemlighet til alle helsepersonell, akuttarbeidere, politi og andre nøkkelfunksjoner som tar vare på syke og som beskytter oss.

Naturligvis er helsen, sikkerheten og levebrødet til den store SAP-familien og lokalsamfunnene det viktigste for oss. Vårt fokus vil fortsette å være våre kollegaer, partnere og kunder. Vi har begrenset reisevirksomheten, omgjort fysiske arrangement til digitale opplevelser og nå arbeider nesten 100.000 av våre samtlige kollegaer hjemmefra. Våre kunder er en del av SAP-familien og vi gjør nå så godt vi kan for å hjelpe dem håndtere en utrolig vanskelig tid.

Helt siden firmaet ble grunnlagt for nesten 50 år siden, har SAP vært synonymt med støtte for kritisk forretningsvirksomhet. Vi er overbeviste om at ved å sikre vår egen virksomhet vil vi også sikre våre kunders virksomhet. I løpet av de seneste årene har SAP gjort store investeringer i kriseberedskap: SAPs forretning-, support- og skyleveranse team har utviklet og dokumentert beredskapsplaner for ulykker og kriser. Nå under COVID-19 krisen gjør det at vi kan garantere fortsatt pålitelighet i våre skyløsninger og tjenesteleveranser. Dere kan lese mer om noen av de konkrete tiltakene vi gjør for å sikre kontinuitet for SAP og våre kunder her.

For hver dag som går får vi mer kunnskap om situasjonen, men samtidig øker også usikkerheten. Desto mer forandring vi står overfor, desto viktigere er det å forstå hvordan hver enkelt føler seg og hvordan de forsøker å tilpasse hverdagen sin til den nye normalen. Samtidig som vi omstiller oss til nye arbeids- og samarbeidsmetoder, opplever vi alle utfordringene forskjellig avhengig av vårt yrke og bransje. Å forstå, se og handle basert på de utfordringene og spørsmålene våre ansatte har gjør at vi kan hjelpe dem med å finne seg tilrette i en annerledes hverdag. Alle virksomheter ønsker å ha ansatte som kjenner seg trygge og produktive. Det forutsetter at man forstår hva de føler og hva de behøver. Vi bruker Qualtrics som måler opplevelser og erfaringer. Nå har vi gjort verktøyet tilgjengelig for alle virksomheter og organisasjoner som behøver det. Vi håper dette kan være til hjelp.

Vi kjenner også på vårt ansvar om å støtte neste generasjons arbeidstakere og nåværende brukere med våre digitale læreplattformer. Studenter og eksperter er nå avhengig av trygge læringsomgivelser for å fortsette egen utvikling. Derfor gjør vi nå noen av våre produkter tilgjengelige for å legge til rette for kontinuerlig innovasjon og kvalifisering. Dette inkluderer gratis tilgang til utvalgte kurs for studenter ved de 3.800 universitetene som er medlem i SAP University Alliances-programmet, digitale kurs som gjør det mulig for unge studenter å utforske teknologi, samt åpne online kurs (Massive Open Online Courses) som nå er tilgjengelig på openSAP-plattformen. Alle tilbud er gratis og du kan lese mer om dette her.

Vi har også lagt merke til de enorme forstyrrelsene som påvirker globale verdikjeder. Derfor gjør vi innkjøpsplattformen SAP Ariba Discovery tilgjengelig for alle slik at enhver kjøper kan gi beskjed om sine umiddelbare innkjøpsbehov og hver leverandør kan gi beskjed om og når de kan levere. Vårt TripIt-team fra SAP Concur og SAP Litmos tilbyr gratis tjenester for å bistå med akutte reiseproblem og verktøy for fjernundervisning. Følg gjerne med regelmessig for nye oppdateringer. Våre arbeidsgrupper jobber kontinuerlig med å finne nye måter å hjelpe på.

SAPs visjon er å få verden til å fungere bedre og å forbedre menneskers liv. Den er aldri vært så viktig som den er akkurat nå. Derfor fortsetter vi å fokusere på våre medarbeidere, våre kunder og våre partnerskap. Sammen kommer vi til å overvinne krisen.

 

Christian Klein                                Jennifer Morgan

Co-CEO SAP                                           Co-CEO SAP