SAP-brev til kunder angående forretningskontinuitet

Kjære SAP kunde,

I denne usikre tiden er vi i SAP først og fremt opptatt av sikkerheten og helsen til våre familier, kollegaer, kunder og partnere, samt alle våre venner som er en del av SAPs globale familie.

Våre tanker går til alle som har blitt personlig rammet av Coronaviruset (COVID-19) og samfunnene i verden som gjennomfører viktige og ekstreme tiltak i forsøket på å bremse og stanse smitten.

Vi er takknemlige for at våre kunder i nesten 50 år har vist tillit til våre forretningskritiske systemer og prosesser. I dagens utfordrende omstendigheter vil vi gi dere mer informasjon om hvordan vi sikrer SAPs virksomhet og dermed deres virksomhet.

Virksomhetsforsikring for våre kunder

SAPs forretnings-, support- og skyleveranse team har utviklet og dokumentert beredskapsplaner. De sikrer at vi kan respondere på kriser, som COVID-19, som ivaretar våre kollegaers helse samtidig som våre tjenesteleveranser til dere påvirkes i minst mulig grad.

SAPs globale team for infrastruktur og skyvirksomhet har innført følgende tiltak for alle SAP-eide og samlokaliserte datasentre:

 • Arbeid hjemmefra: For de fleste arbeidsgrupper kan arbeid utføres fra forskjellige steder som gjør det mulig for teamene å arbeide hjemmefra med de fleste av sine gjøremål. Ingeniører rundt om i verden arbeider separat og hjemmefra der det er mulig for å minimere risikoen for at et helt team blir smittet. Ansatte som er avhengig av å være tilstede på arbeidsplassen opprettholder fysisk avstand og hygiene protokoller basert på veiledning fra lokale helsemyndigheter og SAPs Global Pandemic Task Force.
 • Sikkerhet på arbeidsplassen: I de tilfellene arbeidsoppgavene krever at man er tilstede på arbeidsplassen, for eksempel arbeid på datasentre, befinner personalet seg kun på stedet den tiden de behøver for å gjennomføre oppgaven. I tillegg har teamene implementert en rullerende ordning som reduserer antall mennesker på samme sted og som separerer medlemmene i samme team så mye som mulig. På datasentrene har SAP også sørget for at hansker og masker er tilgjengelig for teknikeren som er på plass.
  • Desinfeksjonsprotokoll: Team som er trente gjennomfører spesifikke desinfeksjonsprotokoller i SAPs datasentre ved behov og kan umiddelbart reagere på identifiserte infeksjoner. På samlokaliseringssentrene samarbeider vi med leverandører for å sikre at de overholder de samme standardene og nøyaktigheten for å sørge for at alle data sentrene er så sterile som mulig.
  • Tilgang: Tilgang til datasentrene er begrenset til operativt personell og følger strenge hygiene protokoller.
 • Våre leverandører: SAPs virksomhet støttes av en rekke strategiske leverandører som vi er i kontinuerlig kontakt med for å sørge for at de har sammenlignbare tiltak samtidig som service nivået opprettholdes. For de som leverer operative ressurser har vi stort fokus på planlegging og arbeidsmetoder for å redusere konsekvensene av eventuelle ulykker. Vi har også en database med oppdateringer og tilbakemeldinger fra leverandører som sikrer at vi raskt kan lokalisere og bekrefte dokumentert informasjon som beskriver COVID-19 protokoller og metoder.
 • For SAP sine vedlikeholds- og støtte funksjoner har vi utarbeide beredskapsplaner som aktiveres ved behov. Alle interne system, verktøy, skjermer, etc. er utarbeidet på en måte som muliggjør hjemmekontor. Disse tiltakene er allerede iverksatt over hele verden uten forstyrrelser på tjenesten. På samme måte arbeider SAP konsulenter fra SAP kontorer eller hjemmefra, i samsvar med lokale retningslinjer og i samråd med våre kunder. 

  Virksomhetens veiledning til ansatte

  SAP har etablert en Global Pandemic Task Force som jobber i takt med lokale krise team og helsemyndigheter for å koordinere alle tiltakene som gjøres i forbindelse med COVID-19 situasjonen og for å gi veiledning til SAP ansatte.

  Viktige tiltak hittil inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Be alle ansatte om å arbeide hjemmefra så godt det lar seg gjøre. SAP sine kontorer vil fortsatt være åpne.
  • Igangsette alternative arbeidsformer, f.eks. oppdelte arbeidsgrupper og fysisk seperasjon av personell og forretningskritiske roller.
  • Avlyse eller utsette fysiske arrangement som er planlagt til og med utgangen av juni og vurdere hvilke arrangement som kan arrangeres digitalt.
  • Begrense alle ansattes reiser. Unntakene bestemmes av SAP-ledelsen i samråd med våre kunder og i samsvar med nasjonale retningslinjer.
  • Forlenge vår veiledning om å bare gjennomføre forretningskritiske reiser til slutten av april. Et vedtak som selvsagt er underlagt nasjonale regler og retningslinjer.

  SAP tilbyr også et stort antall løsninger som kan støtte både selskaper og enkeltpersoner som blir tvunget til å håndtere ødelagte verdikjeder, er på reise eller utforsker nye måter å jobbe på som et resultat av spredningen av Coronavirus. Mer informasjon her.

  Vi er klar over at dette er usikre tider når verden nå navigerer denne pandemien. SAP er svært opptatt av å sikre våre medarbeideres helse og trygghet. Dette er vår viktigste prioritet for å opprettholde den nødvendige kontinuiteten for å sikre at våre mer enn 440.000 kunder kan stole på tjenestene og støtten fra SAP.

  I takt med utviklingen til situasjonen kommer din kundekontakt til å proaktivt ta kontakt for å tilby eventuell tilleggsstøtte. Hvis du i mellomtiden har ytterligere spørsmål om SAPs tiltak knyttet til COVID-19 ber vi dere ta kontakt direkte med deres kundeansvarlige.

  Steve Shute
  Chief Operating Officer, SAP Customer Success