SAP øker klimasatsingen for å bli CO2-nøytrale innen 2023

SAP annonserte 4. mars deres intensjon om å bli CO2-nøytrale i egne operasjoner innen slutten av 2023 – to år tidligere en planlagt.

Denne annonseringen kom samtidig som publiseringen av SAPs årsrapport SAP Integrated Report 2020, som fokuserer på tre områder; de finansielle, sosiale og miljømessige resultatene, samt deres interne avhengighet, også kjent som connectivity.

En rask nedgang i antallet business-relaterte flyvningen bidro sterkt til å redusere SAP sitt CO2-avtrykk i 2020. Med ansatte hovedsakelig jobbende hjemmefra, falt CO2-avtrykk forårsaket av daglig pendling og drift av kontorbygg kraftig. Som et resultat av dette var SAP i stand til å overgå deres mål for redusert CO2-utslipp i 2020 med 43%, med andre ord genererte de 135 kilotonn (kt) i stede for forventede 238kt. Til sammenligning var SAP sitt utslipp i 2019 300kt. Ved å akselerere så mye raskere mot CO2-nøytrale operasjoner forventer SAP at utviklingen fortsetter, og plasserer seg selv som frontfigur for å bevare klimaet.

I forsøket på å bli CO2-nøytrale, tar SAP høyde for alle deres direkte og indirekte utslipp, i tillegg til utslipp som oppstår i forsyningskjeden, inkludert de som er knyttet til forretningsreiser som fly, leiebil, og tredjeparters datasentre. Selskapets tilnærming er å først forsøke å unngå, forså å redusere, og til slutt kompensere for utslipp. Hvis mulig sikter SAP på å unngå å lage drivhusgasser gjennom forskjellige forretningspraksiser, for eksempel ved å bruke telekommunikasjon i stede for reising. Hvis utslipp ikke kan unngås, bruker SAP innovasjon, for eksempel sparepærer på kontoret, effektive kjølesystemer i datasentrene, og diverse alternative mobilitetsløsninger. Sist, men ikke minst, kompenserer SAP for uunngåelige utslipp ved å støtte klimaprosjekter, og ved å jobbe med partnere som har oppnår gullstandard definert av The Gold Standard Foundation, eller andre tilsvarende kvalitetsstandarder. I tillegg kommer SAP stadig med nye bedriftsinitiativer, for eksempel å sette interne CO2-gebyrer på forretningsreiser med fly.

Siden 2017 har SAP fulgt et forskningsbasert klimamål sertifisert av Science Based Targets Initiative (SBTi) for å selv kunne bidra til å redusere global oppvarming til 1.5°C over preindustrielt nivå. Mens nullutslipps-målet hovedsakelig gjelder egne operasjoner, omfatter SAPs forskningsbaserte klimamål hele verdikjeden. SAP har brukt 100% fornybar energi for å drifte alle sine datasentre siden 2014. Takket være deres grønne skytjeneste kan SAP tilby kunder skytjenester som er CO2-nøytrale.

SAP støtter de bærekraftige utviklingsmålene som ble bestemt i 2015 av FNs generalforsamling, og har hovedfokus på mål 13, klimatiltak. Her er SAPs største styrke, blant annet ved at de kan hjelpe over 400.000 kunder på verdensbasis med å implementere teknologi som måler klimautslipp, for eksempel Climate 21-programmet. Sammen med kunder og partnere vil SAP gi mer informasjon om løsninger med dette som kontekst, i tillegg til sirkulær økonomi, helhetlig styring og rapportering på det virtuelle eventet SAP Sustainability Summit som finner sted 28.-29. april 2021.

 

Besøk SAP News Center. Følg SAP på Twitter på @SAPNews.

Om SAP

SAPs strategi er å hjelpe alle bedrifter med å drive som en intelligent virksomhet. Som markedsleder innen bedriftsprogramvare hjelper vi bedrifter i alle størrelser og bransjer å drive på sitt beste: 77% av verdens transaksjonsbaserte omsetning går gjennom et SAP-system. Våre teknologier innen maskinlæring, IoT og avanserte analyseteknologier gjør bedrifter om til intelligente virksomheter. SAP gir enkeltpersoner og organisasjoner bedre mulighet til å samarbeide og utnytte driftsinnsikt slik at de holder seg ett skritt foran konkurrentene. Vi forenkler teknologi for bedrifter, slik at de kan ta i bruk vår programvare som de selv ønsker – uten avbrudd. Vårt fullstendige tilbud av applikasjoner og tjenester gjør det mulig for private og offentlige kunder i 25 bransjer å operere lønnsomt, tilpasse kontinuerlig og gjøre en forskjell. Med et globalt nettverk av kunder, partnere, ansatte og tankeledere, bidrar SAP til en verden som er effektiv i drift og forbedrer menneskers liv. For mer informasjon, www.sap.com/norway og news.sap.com/norway.