>

SAP Product Footprint Management hjelper bedrifter med omstilling til økt bærekraft

SAP, verdens ledende leverandør av forretningsprogramvare, har lansert SAP Product Footprint Management, en ny skybasert løsning for selskaper som kan beregne CO2-avtrykket til produkter i hele verdikjeden. Løsningen tar hensyn til hele produktets livssyklus, hjelper bedrifter med å rapportere miljøpåvirkningen av produktene sine til regulerende myndigheter og resulterer i at produktene blir mer bærekraftige.

SAP Product Footprint Management er en del av en ny portefølje av bærekraftsapplikasjoner som gir åpenhet og målekapasitet i hele forsyningskjeden, slik at selskaper kan redusere sine karbondioksidutslipp og drive mer bærekraftig.

– Kundene vil ha det og verden trenger det. Bedrifter i dag ønsker å handle mer ansvarlig og bærekraftig, og bærekraftsmål vil snart være like viktige for selskapets resultater som de økonomiske målene, sier Thomas Saueressig, medlem av SAPs styre og global leder for SAP Product Engineering.

– Når selskaper inkorporerer CO2 -utslippsdata i sine underliggende forretningsprosesser, er det lettere for ledelsen å skape reelle endringer og ta informerte beslutninger på tvers av hele verdikjeden. Det er det som gjør en reell forskjell i CO2 -utslipp, og SAP har en unik posisjon for å drive denne endringen gjennom samarbeidende, intelligente og bærekraftige forretningsnettverk, fortsetter Saueressig.

Ved å integrere data i alle løsninger som styrer produksjonsprosesser, med stamdata fra forretningssystemer som SAP S / 4HANA, kan SAP Product Footprint Management beregne miljøpåvirkninger basert på forskjellige produksjonsscenarier. En bedrift som f.eks. lager kaker, kan velge hvor de skal kjøpe sjokoladen basert på både prisen på råvarer og råvarenes CO2 -avtrykk.

SAPs datadrevne tilnærming gjør det mulig for bedrifter å integrere og arbeide med bærekraft på en omfattende måte og få konkret innsikt i hele verdikjeden som støtter overgangen til mer CO2-vennlige forretningsprosesser. Bedrifter kan proaktivt identifisere CO2 -avtrykket i starten av produktets livssyklus – i stedet for reaktivt etter at et produktet er produsert. I tillegg gjør SAP Product Footprint Management det lettere for bedrifter å bli mer transparente ved å kunne utveksle data med sine kunder, leverandører og forretningspartnere.

SAP Product Footprint Management er en skybasert løsning basert på SAP Business Technology Platform og designet for å måle og rapportere om CO2-utslipp. Foreslått regulering for å bekjempe de skadelige effektene av klimaendringer kan koste bedrifter opptil $ 120 milliarder dollar, ifølge estimater. En fersk IDC-studie viser hva som prioriteres høyest av IT-beslutningstakere: en klar sammenheng mellom økonomiske og miljømessige faktorer i finansiell rapportering samt reduksjon i CO2-utslipp. *

SAPs engasjement for bærekraft

I mer enn ti år har SAP selv vært et godt eksempel på bærekraftig forretningspraksis. I tillegg til å bli kåret til det beste selskapet i programvareindustrien ved Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) i 14 år på rad, viser SAPs medlemskap i Value Balancing Alliance og SAP Integrated Report vårt engasjement for å integrere økonomiske, miljømessige og sosiale prestasjoner som grunnlag for forretningsbeslutninger.

– SAP har lenge hatt et sterkt og dedikert fokus på sine egne bærekraftsaktiviteter. Lanseringen av SAP Product Footprint Management, sammen med WBCSDs Pathfinder -prosjekt, er en unik mulighet til å bringe selskaper sammen for å redusere CO2 -utslipp på tvers av verdikjeder og bransjer, sier Marta Muñoz, senior forskningssjef og Lead Technology & Sustainability Practice, IDC EME.

Klikk her for å lese mer på SAPs globale nyhetsside. 
 Klikk her for å lese mer på SAPs norske nyhetsside.   

*IDC: «The Increasing Importance of ESG Principles for Enterprises», dokument #EUR147475621, februar 2021. 

Om SAP

SAPs strategi er å hjelpe alle bedrifter med å drive som en intelligent virksomhet. Som markedsleder innen bedriftsprogramvare hjelper vi bedrifter i alle størrelser og bransjer å drive på sitt beste: 77% av verdens transaksjonsbaserte omsetning går gjennom et SAP-system. Våre teknologier innen maskinlæring, IoT og avanserte analyseteknologier gjør bedrifter om til intelligente virksomheter. SAP gir enkeltpersoner og organisasjoner bedre mulighet til å samarbeide og utnytte driftsinnsikt slik at de holder seg ett skritt foran konkurrentene. Vi forenkler teknologi for bedrifter, slik at de kan ta i bruk vår programvare som de selv ønsker – uten avbrudd. Vårt fullstendige tilbud av applikasjoner og tjenester gjør det mulig for private og offentlige kunder i 25 bransjer å operere lønnsomt, tilpasse kontinuerlig og gjøre en forskjell. Med et globalt nettverk av kunder, partnere, ansatte og tankeledere, bidrar SAP til en verden som er effektiv i drift og forbedrer menneskers liv.

For mer informasjon, www.sap.com/norway og www.sap.com.