>

Skybasert ERP gjort enkelt – med RISE with SAP

Tidligere i år annonserte SAP sin nye satsning, RISE with SAP. Satsningen er en milepæl når det gjelder tjenester som driver selskapers helhetlige transformasjon mot å bli en intelligent virksomhet. RISE with SAP tilbyr kunder på alle nivåer i en digitale transformasjon en ny måte å konsumere, re-designe prosesser og optimalisere sin ERP gjennom en markedsledende skybasert tjeneste. Møt Børge Kraft-Pettersen som er produktansvarlig for løsningen i Norge.

RISE with SAP er en samlet skybasert ERP løsning som viser hver enkelt kunde, uavhengig av startsted og kompleksitet, hvordan de skal bli en intelligent virksomhet. Dette er en abonnementsløsning hvor SAP er ansvarlig for leveransen av tjenester, drift og support.

Børge begynte i SAP i 2016 etter mangfoldige år hos blant annet IBM, Telenor og CA.

-Tidligere har jeg jobbet med både outsourcing og programvare. I SAP fikk jeg muligheten til å kombinere de to tjenestene, og levere det som en helhetlig skytjeneste. Siden 2016 har jeg hatt ansvaret lokalt for våre ECC og S/4HANA skytjenester. I 2021 gikk jeg inn i rollen som produktansvarlig i Norge for RISE with SAP.

Børge Kraft-Pettersen, Produktansvarlig i Norge for RISE with SAP.

Hvem er målgruppen – små eller store virksomheter?

-RISE with SAP består av både public cloud og private cloud tjenester. Tjenestene kan derfor benyttes av alle eksisterende og nye kunder, uavhengig av størrelse. Med skyløsningen har nemlig SAP mulighet til å skalere opp og ned løsningene avhengig av behov. Det gjør at også små selskaper kan kjøre sine ERP-løsninger på et av de mest betrodde systemene globalt. Siden RISE with SAP er modulært kan kunder starte kontrollert og i det små, for deretter å vokse underveis ved å abonnere på flere tjenester etter hvert som organisasjonen og behovene blir større.

Den intelligente virksomheten er målet

For SAP står ambisjonen om den intelligente virksomheten sentral i tjenestene som tilbys. Børge viser til at RISE with SAP er en viktig del av denne målsettingen.

-En intelligent virksomhet er en virksomhet som tar i bruk avansert teknologi og beste praksis for å skape integrerte og smidige prosesser. Dette innebærer å bruke teknologi på en effektiv og bærekraftig måte for å øke profitt, redusere kostnader og for å få en mer fleksibel organisasjon. Samtidig transformeres bedriften mot en beste måte å drive forretning på. Med SAP HANA virkeliggjør SAP bruken av sanntidsdata fra transaksjonene i ERP for å bistå selskaper med å ta raske og smarte beslutninger.

Skybasert ERP gjør at selskaper raskt kan tilpasse seg nye forretningsprosesser. Selskaper står i dag ovenfor en rekke eksterne trusler som geopolitiske spenninger, miljøendringer og en pågående pandemi. For SAP er det avgjørende å tilby fleksible løsninger med høy grad av tilpasning.

– Gjennom standardisering og rask tilgang på ny teknologi, tilbyr RISE with SAP kunder ikke bare utelukkende å konsumere en skytjeneste, skybasert ERP kan også bistå selskaper med å raskt tilpasse sine forretningsprosesser til endringer i markedet, miljøet og andre eksterne faktorer. Hos SAP tar vi ansvaret for teknologien, mens du som kunde kan fokusere på forretningen. Med Business Process Intelligence, som inngår i RISE with SAP, kan selskaper også overvåke sine forretningsprosesser, og ut ifra dette kan de optimalisere og strømlinjeforme prosessene med tanke på å spare tid og ressurser, samt redusere risiko.

Tilpasningsdyktig integrasjon og enkelt vedlikehold

Den skybaserte løsningen tilbyr enkel implementering basert på kundenes valg av tjenester. For SAP er deres partnere avgjørende for å sikre en sømløs prosess.

-RISE with SAP er en ERP cloud som settes opp av SAP, basert på kundens behov. Det å sette opp løsningen tar ofte kort tid. For å tilpasse systemet til kunders forretningsprosesser, implementeres det gjerne i små steg. Dette sikrer rask tilgang på ny teknologi, nye prosesser og ikke minst ny innovasjon fra SAP.

Det er her våre partnere kommer inn og bistår kundene. SAP samarbeider med både lokale og globale partnere som kjenner kundene godt. Derfor er vårt økosystem av partnere viktig for at SAP skal lykkes med sin største satsing i skyen noen gang.

Hvordan er integrasjon mot andre systemer?

-SAP integreres allerede i dag med en rekke omkringliggende systemer. Grunntanken med RISE with SAP er at kjernesystemet til S/4HANA forblir urørt, mens utvidelser og integrasjoner opprettes og leveres gjennom vår egen SAP Business Technology Platform. Den har flere hundre APIer og adaptere til omverdenen. Vi har et mantra om at alt kan integreres. For våre kunder er det viktig at deres forretningsprosesser støttes av SAP fra ende til ende.

I leveransen av en slik ERP cloud tjeneste er vedlikehold og oppfølging viktig. Børge understreker at behovet for å tilpasse seg kundenes behov har vært sentralt i arbeidet med RISE with SAP.

-Den skybaserte ERPen inkluderer tjenester som vedlikeholder og oppgraderer løsninger med jevne mellomrom. Dette er viktig for SAP, da våre løsninger stadig utvikles for å tilpasses kundens behov, samt endringer og reguleringer i markedet. For SAP sine kunder er det også avgjørende at tjenestene har høy andel automatiserte selvbetjeningsløsninger. I dag har SAP 97% automasjon av tjenesteleveransene under RISE with SAP.

Skybaserte løsninger er fremtiden

SAP sine kunder genererer 87% av verdenshandelen. 94% av verdens 500 største bedrifter bruker SAP, og 99 av de 100 største selskapene i verden er SAP S/4HANA kunder.

-RISE with SAP er en rimelig fersk skybasert ERP, som bygger på skyløsninger SAP allerede har levert til markedet i over 10 år. Det er to grunner til at SAP i det hele tatt leverer denne typen skytjenester. For det første ønsker kunder at SAP er mer delaktig i leveransen av løsningene. For det andre, anser SAP skybasert ERP som deres viktigste satsning fremover. Av den grunn er det viktig å tilby skytjenester som understøtter denne strategien. Dette gjør RISE with SAP, avslutter Børge.

Om SAP  

SAPs strategi er å bidra til at alle organisasjoner blir bærekraftige, intelligente virksomheter. Som markedsleder innen bedriftsprogramvare hjelper vi bedrifter i alle størrelser og innen alle bransjer å yte deres beste: SAP-kunder står for 87 % av den totale globale handelen. Vår teknologi innen maskinlæring, IoT og avanserte analyseteknologier bidrar til å gjøre våre kunder om til intelligente virksomheter. SAP gir medarbeidere og organisasjoner dyp forretningsinnsikt og fremmer samarbeid som hjelper dem å ligge i forkant av konkurrentene. Vi forenkler teknologien for bedrifter, slik at de kan ta i bruk vår programvare slik de selv ønsker- uten avbrytelser. Med vår ende-til-ende portefjølje av applikasjoner og tjenester gjør vi det mulig for private og offentlige kunder på tvers av 25 bransjer globalt å operere lønnsomt, å tilpasse kontinuerlig og å gjøre en forskjell. Med et globalt nettverk av kunder, partnere, ansatte og ledende eksperter, bidrar SAP til en verden som er effektiv i drift og forbedrer menneskers liv. 

For mer informasjon besøk www.sap.com/norway og www.sap.com.