>

Korona posúva procesy a fungovanie firiem do cloudu, dokazujú výsledky SAP

BRATISLAVA  — Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za tretí štvrťrok roku 2020.

  • hrubá marža cloudu (IFRS) stúpla o 1,8 percentuálneho bodu, non-IFRS o 0,7 percentuálneho bodu pri fixnom menovom kurze
  • prevádzková marža (IFRS) klesla o 2,2 percentuálneho bodu, non-IFRS stúpla o 1,3 percentuálneho bodu
  • zisk na akciu (IFRS) stúpol o 26 %, non-IFRS o 31 %
  • prevádzkový cash-flow stúpol o 54 %, voľný cash-flow o 79 %

Významné obchodné ukazovatele

Počas koronakrízy si zákazníci uvedomili silnú potrebu transformovať a automatizovať svoje fungovanie a prispôsobiť sa novým obchodným modelom. Skúsenosti SAP s prevádzkou najkritickejších obchodných procesov sveta v kombinácii s inovatívnymi riešeniami sú dôležité pri zvyšovaní ich odolnosti. Ekonomické následky COVID-19 krízy však na zákazníkov najmä v najzasiahnutejších odvetviach tvrdo dopadajú. Znova sa zavádzajú lockdowny, obnova je nevyrovnaná a firmy čelia neistote.

Kríza je však akcelerátorom transformácie. Zákazníci sa presúvajú do cloudu zvýšeným tempom a SAP odpovedá na dopyt na trhu poskytovaním technológie i skúseností.

V treťom štvrťroku vzrástol objem dohodnutých objednávok cloudu medziročne o 10 % na 6,6 miliardy eur (o 16 % pri fixnom menovom kurze.) Príjmy z cloudu narástli medziročne o 11 % na 1,98 miliardy eur (IFRS) a o 10 % na 1,98 miliardy eur (non-IFRS) a o 14 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Rast cloudu negatívne ovplyvnili nižšie transakčné príjmy, zvlášť pri riešení Concur. Príjmy zo softvérových licencií klesli medziročne o 23 % na 0,71 miliardy eur (IFRS a non-IFRS) a o 19 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu a softvéru klesli medziročne o 2 % na 5,54 miliardy eur (IFRS a non-IFRS) a stúpli o 2 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Celkové príjmy klesli medziročne o 4 % na 6,54 miliardy eur (IFRS a non-IFRS) a udržali sa na rovnakej úrovni (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Podiel predvídateľnejších príjmov v treťom štvrťroku prudko narástol o približne 5 percentuálnych bodov na cca 74 %.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím klesol IFRS prevádzkový zisk a prevádzková marža najmä pre vyššie výdavky na kompenzácie, odvíjajúce sa od akcií. Prevádzkový zisk medziročne klesol o 12 % na 1,47 miliardy eur (IFRS) a o 1 % na 2,07 miliardy (non-IFRS) a stúpol o 4 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Prevádzková marža klesla medziročne o 2,2 percentuálneho bodu na 22,5 % (IFRS) a stúpla medziročne o 1 percentuálny bod na 31,7 % (non-IFRS), stúpla o 1,3 percentuálneho bodu na 31,9 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Zisk na akciu stúpol medziročne o 26 % na 1,32 eura (IFRS) a o 31 % na 1,70 eura (non-IFRS), čo je odrazom silného príspevku Sapphire Ventures.

Prevádzkový cash flow bol počas prvých deviatich mesiacov 5,09 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 54 %. Zapríčinili to najmä nižšie výdavky súvisiace s reštrukturalizáciou a nižšie výdavky na daň z príjmu. Voľný cash-flow počas prvých deviatich mesiacov dosiahol 4,17 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 79 %. Výšku voľného cash-flow pozitívne ovplyvnili nižšie kapitálové výdavky v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Na konci tretieho štvrťroka bol čistý dlh -6,89 miliardy.

Upravený výhľad na rok 2020

Hoci SAP naďalej vidí vysoký záujem o svoje riešenia, vo viacerých regiónoch sa znova zavádzajú lockdowny a obnovenie dopytu je nižšie, ako sa očakávalo. SAP napríklad nečaká zmysluplné zotavenie pri príjmoch riešenia SAP Concur, týkajúcich sa cestovných výdavkov. Spoločnosť upravuje svoj výhľad na rok 2020 nasledovne:

  • non-IFRS príjmy z cloudu v rozmedzí 8,0-8,2 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (predtým 8,3-8,7 miliardy eur)
  • non-IFRS príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 23,1-23,6 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (predtým 23,4-24,0 miliardy eur)
  • non-IFRS celkové príjmy v rozmedzí 27,2-27,8 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (predtým 27,8-28,5 miliardy eur)
  • non-IFRS prevádzkový zisk stále očakávame v rozmedzí 8,1-8,5 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (predtým 8,1-8,7 miliardy eur)

Stále očakávame, že podiel predvídateľnejších príjmov dosiahne približne 72 %.

Pre viac informácií navštívte SAP News Center. Sledujte SAP na Twitter @sapnews

O spoločnosti SAP

SAP, spoločnosť zameraná na zákaznícku a zamestnaneckú skúsenosť a riadená princípmi inteligentného podnikania, je lídrom na trhu aplikácií pre podnikový softvér. Spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví pomáha zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenie poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje viac ako 437-tisíc podnikom a zákazníkom v komerčnom sektore riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

Informácia pre editorov:
Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:
Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043

Prehlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov nájdete TU. Pokiaľ už nechcete dostávať materiály, dajte nám prosím vedieť na kontakty uvedené vyššie.

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2019 SAP SE. Všetky práva vyhradené.