>

SAP uviedol prelomovú ponuku, ktorá prináša revolúciu do transformácie firiem na inteligentné podniky

BRATISLAVA — Spoločnosť SAP predstavila prelomovú ponuku, ktorá naštartuje prerod jej zákazníkov na inteligentné podniky. RISE with SAP im umožní v každej fáze digitálnej transformácie úplne nový spôsob, ako prebudovať svoje procesy a dosiahnuť lepšie biznisové výsledky. A to bez vysokých vstupných investícií.

Spoločnosť SAP oznámila svoj zámer ponúkať biznisovú transformáciu vo forme služby na podujatí RISE with SAP: The Introduction, kde zároveň predstavila plánovanú strategickú akvizíciu v oblasti business process intelligence. Záznam z oznámenia, v rámci ktorého vystúpili CEO spoločnosti SAP Christian Klein a hostia zo spoločností ako Microsoft, Siemens a LIVEKINDLY, nájdete na tomto odkaze.

„Geopolitické napätie, environmentálne výzvy a prebiehajúca pandémia nútia firmy vyrovnávať sa so zmenami rýchlejšie než kedykoľvek predtým,“ povedal Christian Klein. „Spoločnostiam, ktoré dokážu rýchlo prispôsobiť svoje biznisové procesy, sa bude dariť – a SAP im v tom môže pomôcť. O tom presne je RISE with SAP: ponuka zákazníkom nové možnosti a  spôsoby, ako viesť podniky v cloude tak, aby zostali na čele svojho odvetvia.“

Spoločnosť SAP na báze predplatného na úrovni poskytovaných služieb (SLA), prevádzke a podpore má jednotnú ponuku obsahujúcu cloudovú infraštruktúru a služby po úroveň softvér ako servis. Zahŕňa aj cloudové služby tretích strán, napríklad od spol. Microsoft, Amazon Web Services ai. SAP túto novú ponuku nazýva aj Transformácia ako služba (Transformation as a Service)

RISE with SAP je teda jednotná ponuka, ktorá otvára každému zákazníkovi cestu k inteligentnému podniku, bez ohľadu na štartovaciu pozíciu alebo zložitosť. SAP firmám pomôže skutočne transformovať ich biznis, pričom poskytne viac ako len technickú migráciu do cloudu. Bude existovať len jediná strana, ktorá bude zodpovedná za dohodu o úrovni SLA, prevádzke a podpore.

SAP spolu so svojim silným partnerským ekosystémom ponúknu:

 • Prebudovanie biznisových procesov
  • Business process intelligence je postavená na obchodnom modeli SAP a expertíze získanej vďaka práci s viac ako 400-tisíc zákazníkmi v 25 odvetviach. Firmy môžu priebežne analyzovať výkon svojich biznisových procesov, porovnávať ich so štandardmi odvetvia a jednoducho ich prispôsobovať novým požiadavkám a nárokom. Vďaka priamemu napojeniu na workflow SAP, robotickú automatizáciu procesov a iné služby, využívajúce umelú inteligenciu, môžu získavanie informácií začleniť priamo do biznisových procesov.
 • Umožnenie technickej migrácie
  • Nástroje a služby SAP vrátane ponuky robustného  ekosystému budú základom pre celú technickú migráciu. Ich súčasťou sú automatizované služby, ktoré pomôžu prejsť na modulárne a štandardné prostredia riešení, čím  urýchlia prístup k inováciám v cloude, ako aj podporu od technických architektov.
  • Cloudová infraštruktúra podľa výberu zákazníka beží v dátovom centre SAP alebo je poskytovaná hyperscalerom podľa výberu, aby zákazníci mohli využiť možnosti modelu infraštruktúry ako služby bez dátového a systémového lock-inu.
 • Budovanie inteligentného podniku
  • SAP Business Technology Platform prináša jednu sémantickú vrstvu naprieč celým podnikom a poskytuje tak základ pre holistickú biznisovú transformáciu. Tento prístup pomáha udržať čisté jadro.
   • Jednoducho sa dopĺňa, rozširuje a integruje s riešeniami od SAP, partnerov a tretích strán, pretože využíva rovnaký dátový model a platformové služby ako aplikácie SAP.
   • Pristupuje k viac ako 2 200 API, aby zabezpečila integráciu s on-premise, cloudovými a necloudovými systémami SAP.
   • Naviguje a plánuje naprieč celým podnikom v reálnom čase a vďaka jedinej sémantickej vrstve dát tak poskytuje dáta vysokej kvality pre analytiku, plánovanie a scenáre AI.
   • Ponúka výnimočné možnosti na rozširovanie riešení SAP s minimom programovania, inteligentnú RPA na podporu automatizácie a workflow služieb a priebežnú zmenu procesov.
  • Súčasťou SAP S/4HANA Cloud sú umelá inteligencia, RPA a pokročilá analytika ponúkajúca možnosti flexibilného nasadenia v závislosti od zložitosti prostredia u zákazníka.
  • SAP Business Technology Platform poskytuje jednotný prístup k jednej z najväčších obchodných sietí sveta, vrátane SAP sietí dodávateľov, logistiky a asset intelligence. Umožňuje tak firmám manažovať celý dodávateľský reťazec a reagovať rýchlejšie na meniace sa podmienky na trhu.

Ďalšie informácie o RISE with SAP nájdete na blogoch Christiana Kleina, Juergena Muellera, Thomasa Saueressiga a Uweho Grigoleita, ako aj v rozhovore s Janom Gilgom.

O spoločnosti SAP

SAP, spoločnosť zameraná na zákaznícku a zamestnaneckú skúsenosť a riadená princípmi inteligentného podnikania, je lídrom na trhu aplikácií pre podnikový softvér. Spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví pomáha zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenie poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje viac ako 437-tisíc podnikom a zákazníkom v komerčnom sektore riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

# # #

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2021 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043

Prehlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov nájdete TU. Pokiaľ už nechcete dostávať materiály, dajte nám prosím vedieť na kontakty uvedené vyššie.