>

Udržateľnosť je v kurze. Mnohé firmy o nej však len rozprávajú

Budúcnosť patrí udržateľnosti. To, ako ju dosiahnuť, patrilo na tohtoročnom Svetovom ekonomickom fóre v Davose medzi najviac diskutované témy. Svetoví lídri riešili, ako sa posunúť k net-zero, regeneratívnemu biznisu a inkluzívnej globálnej ekonomike. Nielen globálni priemyselní hráči si našťastie uvedomujú, že príklon k udržateľným riešeniam im pomáha uspieť. Vyplýva to aj zo štúdie analytickej spoločnosti Oxford Economics, ktorú podporila spoločnosť SAP. Výzvou však je, ako túto víziu pretaviť na skutočnosť.

„Riadiaci pracovníci vedia, že snaha o udržateľnosť podporuje vyššiu ziskovosť, láka zákazníkov i zamestnancov a že môže mať pozitívny dopad naprieč dodávateľským reťazcom,“ povedal Vivek Bapat, senior viceprezident spoločnosti SAP pre udržateľnosť. Podľa štúdie až 63 % ľudí na čelných pozíciách firiem aj preto tvrdí, že už majú aspoň formálny plán udržateľnosti. Medzi manažérmi panuje pomerne vysoká zhoda, že o udržateľnosť sa treba snažiť – najčastejšími dôvodmi sú vyššia efektivita (58 %), zlepšenie povesti značky (46 %) a naplnenie potrieb zákazníkov (44 %).

V praxi to však väčšinou znamená len voľne definované záväzky a obmedzené prepojenie s interným či externým svetom. Približne dve tretiny z respondentov s firemnými plánmi udržateľnosti totiž priznali, že ich rozsah a víziu efektívne nekomunikujú ani v rámci spoločnosti, ani navonok.

Lídri udržateľnosti

Oxford Economics však identifikoval malú skupinu približne 9 % riadiacich pracovníkov, ktorí procesy zamerané na udržateľnosť prijali za svoje. A teraz žnú výsledky. Ich spoločnými črtami sú jasné nastavenie očakávaní na strategickej úrovni, využitie technológií a správy dát a zapojenie dôležitých adresátov, ako sú zamestnanci, ale i partneri v rámci dodávateľského reťazca.

Štúdia identifikovala päť oblastí, na ktoré je vhodné sa v podnikoch zamerať s cieľom dostať sa do skupiny lídrov udržateľnosti:

  • snahy o udržateľnosť by malo prijať za svoje vedenie firmy, dôležité je mať v tomto smere aj konkrétny plán
  • kľúčová je jasná a konzistentná komunikácia, aby víziu vedenia zamestnanci premenili na skutky
  • nezabúdajte na integráciu procesov, technológií a dát – väčšina firiem s udržateľnosťou neráta vo svojich kľúčových stratégiách
  • udržateľné praktiky by sa mali vyžadovať aj od zákazníkov, partnerov a dodávateľov – kľúčovým komponentom sú napríklad dodávatelia energie
  • dáta sú dôležité, ich zber a vyhodnocovanie vplýva na efektivitu a môže ukázať medzery v procesoch.

Štúdia SAP a Oxford Economics vychádzala z globálneho prieskumu medzi takmer 2000 riadiacimi pracovníkmi spoločností z celého sveta.

O spoločnosti SAP

Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

# # #

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2022 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043