>

Očkovanie bez predbiehania? Technológie môžu pomôcť zrýchliť a zlepšiť vakcináciu

BRATISLAVA — O úspechu očkovania rozhodne nielen rýchlosť a efektivita, s akou vlády zvládnu objednať vakcíny pre svojich obyvateľov, ale i spôsob, akým sa občania k svojej vakcíne dostanú. Spoliehať sa len na ľudský faktor sa už aj na Slovensku ukázalo byt krátkozraké, hlavne v situácii, keď moderné technológie dokážu garantovať absolútnu kontrolu nielen nad výrobou, logistikou, ale aj samotnou aplikáciou vakcín.

Nemecká softvérová spoločnosť  SAP aj preto vo viacerých krajinách nasadila automatizované riešenie, ktoré s minimálnymi nárokmi vládam umožňuje transparentne riadiť očkovanie proti COVID-19. A to podľa presne definovaných priorít, čo zvyšuje dôveru obyvateľov k celému procesu. SAP okrem toho výrobcom vakcín a štátom poskytuje nástroj na riadenie celej distribúcie vakcín.

Rýchlo a účinne

Ako to funguje? Riešenie Qualtrics Vaccine Management + Citizen Experience umožňuje automatické spracovanie a nadväznosť jednotlivých krokov. Zaručí skrátenie celého postupu na minimum a zároveň zabráni nesystémovým zmenám, akými je očkovanie ľudí, ktorí naň vzhľadom na definované pravidlá ešte nemajú nárok.

Používateľom stačí vyplniť krátky dotazník, na základe ktorého budú automaticky zaradení podľa priority do jednotlivých etáp, pričom si môžu svoj termín rovno rezervovať online. Následne získajú QR kód, ktorý slúži na ďalšiu komunikáciu so systémom. Po samotnom zaočkovaní sa dáta automaticky odosielajú do príslušných zdravotníckych systémov, v prípade potreby ďalšej dávky systém navyše samostatne naplánuje ďalší termín.

Zaočkovaní pacienti majú možnosť podeliť sa o spätnú väzbu. Štátnym orgánom to umožní postupne dolaďovať a zlepšovať celý proces, zdravotníkom zase napríklad sledovať výskyt vedľajších účinkov. Po úspešnej vakcinácii každý dostane automaticky potvrdenie, ktoré si môžu stiahnuť do mobilu a využívať ho ako očkovací preukaz.

„Vakcinácia je momentálne jedinou šancou, ako sa vrátiť k normálnemu fungovaniu spoločnosti, no vyžaduje si to zvládnuť jednu z najväčších logistických operácií v dejinách. Podstatná  je efektívna, bezpečná a rýchla distribúcia očkovacích látok od výrobcu až po vakcinačné centrá. No ak štát podcení transparentnosť aj pri samotnej aplikácii, nevyhneme sa ani v budúcnosti negatívnym reakciám zo strany verejnosti,“ hovorí Jozef Šuran, špecialista spoločnosti SAP .

Z výroby až do ambulancie

Úspešná aplikácia očkovacej látky je však až posledným krokom. Zvládnuť logistický projekt takéhoto globálneho rozsahu už teraz mnohým výrobcom, prepravcom a vládam pomáha balík riešení SAP Vaccine Collaboration Hub. Systém, postavený na riešení SAP Information Collaboration Hub for Life Sciences umožňuje všetkým aktérom v rámci distribučného reťazca vymieňať si obrovské množstvá dát a komunikovať v reálnom čase.

Zabudované kontrolné mechanizmy tak umožňujú napríklad ochranu pred tým, aby sa do reťazca dostali falšované či nekvalitné vakcíny. Samozrejmosťou je aj správa celého procesu distribúcie, takže príjemca môže v každý okamih skontrolovať, za akých podmienok prebieha doprava, skladovanie či vydávanie zakúpených vakcín.

O spoločnosti SAP

Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

# # #

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2021 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043

Prehlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov nájdete TU. Pokiaľ už nechcete dostávať materiály, dajte nám prosím vedieť na kontakty uvedené vyššie.