>

Cloud sa stáva dominantným, potvrdzujú to aj hospodárske výsledky a výhľad, zverejnený spoločnosťou SAP

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za tretí štvrťrok roku 2021.

  • objem dohodnutých objednávok cloudu narástol o 24 %
  • objem dohodnutých objednávok S/4HANA Cloud stúpol o 60 %
  • príjmy z cloudu narástli o 20 %
  • prevádzkový zisk podľa IFRS klesol o 15 %, non-IFRS narástol o 2 %
  • spoločnosť na základe silného tretieho štvrťroka upravila svoj výhľad celoročných príjmov a zisku

Významné obchodné ukazovatele

Finančné ukazovatele za tretí štvrťrok 2021

Tempo rastu cloudu sa v treťom štvrťroku ešte zrýchlilo, keď spoločnosť zaznamenala postupný nárast aj v objeme dohodnutých objednávok aj v príjmoch. Súčasný objem dohodnutých objednávok cloudu stúpol o 24 % na 8,17 miliardy eur (o 22 % pri fixnom menovom kurze). Objem dohodnutých objednávok riešenia Concur zostal na rovnakej úrovni a na celkovom raste sa podieľa približne troma percentuálnymi bodmi. Príjmy z cloudu narástli o 20 % na 2,39 miliardy eur (o 20 % pri fixnom menovom kurze). Príjmy zo SaaS/PaaS cloudu, okrem nástrojov Intelligent Spend, stúpli o 27 % (rovnako pri fixnom menovom kurze). Príjmy zo softvérových licencií klesli medziročne o 8 % na 0,66 miliardy eur (o 8 % pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu a softvéru stúpli o 7 % na 5,91 miliardy eur (o 6 % pri fixnom menovom kurze). Príjmy zo služieb medziročne poklesli o 6 % na 0,93 miliardy eur (o 6 % pri fixnom menovom kurze).

Pokles príjmov možno primárne pripísať odčleneniu SAP Digital Interconnect z novembra 2020, ktoré v treťom štvrťroku 2020 prispelo k príjmom zo služieb približne 81 miliónmi eur. Celkové príjmy medziročne stúpli o 5 % na 6,84 miliardy eur (o 5 % pri fixnom menovom kurze). Podiel predvídateľnejších príjmov narástol v treťom štvrťroku medziročne o 3 percentuálne body na 77 %.

IFRS prevádzkový zisk klesol o 15 % na 1,25 miliardy eur a IFRS prevádzková marža klesla o 4,3 percentuálneho bodu na 18,2 %, najmä z dôvodu vyššieho podielu výdavkov na kompenzácie, odvíjajúce sa od akcií (prevažne súvisiace s Qualtrics). Non-IFRS prevádzkový zisk stúpol o 2 % na 2,10 miliardy eur (o 2 % pri fixnom menovom kurze) a non-IFRS prevádzková marža klesla o 0,9 percentuálneho bodu na 30,7 % (o 0,7 percentuálneho bodu pri fixnom menovom kurze). IFRS a non-IFRS prevádzkový zisk zahŕňajú zisk 77 miliónov eur súvisiaci so spustením SAP Fioneer, špecializovanej jednotky pre finančníctvo, ktorú spoločne vlastnia SAP a Dediq.

IFRS zisk na akciu klesol o 10 % na 1,19 eura a non-IFRS zisk na akciu stúpol o 2 % na 1,74 eura, k čomu opäť silno prispeli Sapphire Ventures.

Prevádzkový cash-flow za prvých deväť mesiacov medziročne poklesol o 3 % na 4,95 miliardy eur. Voľný cash-flow klesol medziročne na 4,13 miliardy eur. Pozitívny efekt nižších kompenzácií, odvíjajúcich sa od akcií a nižších výdavkov na reštrukturalizáciu vyvážilo zaplatenie vyšších daní z príjmu očistené od vratiek. Na konci kvartálu bol čistý dlh -3.62 miliardy eur.

Regionálne výsledky za tretí štvrťrok 2021

SAP zaznamenal silné výsledky v cloude naprieč všetkými regiónmi. V regióne EMEA stúpli príjmy z cloudu a softvéru o 8 % a o 7 % (pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu narástli o 29 % a o 28 % (pri fixnom menovom kurze), pričom najviac sa darilo v Nemecku, v Spojenom kráľovstve a Francúzsku.

Upravený výhľad na rok 2021

SAP zohľadnil silný obchodný výkon, na základe ktorého očakáva ďalšie zrýchľovanie rastu príjmov z cloudu a zvýšil svoj výhľad na celý rok 2021. Spoločnosť očakáva, že počas celého roka bude pokračovať pokles príjmov zo softvérových licencií, pretože stále viac zákazníkov využíva na svoje kritické procesy predplatnú cloud ERP ponuku RISE with SAP. Tento výhľad, takisto pre globálne nasadzovanie vakcinačných programov, očakáva postupné odznenie krízy COVID-19.

SAP teraz očakáva:

  • non-IFRS príjmy z cloudu v rozmedzí 9,4 – 9,6 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2020: 8,09 miliardy), čo je nárast o 16 – 19 % pri fixnom menovom kurze. Predchádzajúce rozmedzie bolo 9,3 – 9,5 miliardy eur pri fixnom menovom kurze.
  • non-IFRS príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 23,8 – 24,2 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2020: 23,23 miliardy), čo je nárast o 2 – 4 % pri fixnom menovom kurze. Predchádzajúce rozmedzie bolo 23,6 – 24,0 miliardy eur pri fixnom menovom kurze.
  • non-IFRS prevádzkový zisk v rozmedzí 8,1 – 8,3 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2020: 8,29 miliardy eur), čo je pokles o 2 % alebo zotrvanie na rovnakej úrovni pri fixnom menovom kurze.

SAP očakáva, že podiel predvídateľnejších príjmov dosiahne približne 75 % (2020: 72 %).

Spoločnosť SAP naďalej očakáva prevádzkový cash-flow vo výške približne 6 miliárd eur (2020: 7,2 miliardy) a voľný cash-flow nad 4,5 miliardy eur (2020: 6 miliárd).

SAP predpokladá efektívnu daňovú sadzbu za celý rok 2021 (IFRS) 21 až 22 % (predtým 21,5 – 23 %) a efektívnu daňovú sadzbu (non-IFRS) 20-21 % (predtým: 20 –  21,5 %).

O spoločnosti SAP

Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

# # #

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2021 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV