>

Zistiť uhlíkovú stopu tovarov bude oveľa jednoduchšie

Producent čokolády, ale aj jej milovníci si budú môcť oveľa jednoduchšie skontrolovať, akú uhlíkovú stopu zanechala za sebou výroba ich obľúbenej sladkej pochúťky. Vrátane napríklad dopravy jednotlivých surovín. A to platí nielen pre čokoládu, ale prakticky akýkoľvek tovar. Moderné IT technológie totiž dokážu podnikom, ich dodávateľom aj zákazníkom presne kvantifikovať uhlíkovú stopu spojenú s konkrétnym výrobkom.

Riešenie SAP Product Footprint Management berie do úvahy jeho celý životný cyklus. Využíva existujúce dáta a štruktúry, ako aj biznisovú logiku a umožňuje robiť pravidelné výpočty či porovnania na zistenie trendov. Podniky tak nemajú problém s nahlasovaním ekologického dopadu regulátorom a zároveň dokážu jednoduchšie zvýšiť ekologickú udržateľnosť svojej prevádzky.

„Stále viac spotrebiteľov tieto informácie požaduje. Firmy už nemajú času nazvyš, aby začali konať zodpovednejšie. A ciele udržateľnosti sa v dôležitosti čoraz viac vyrovnávajú finančným cieľom,“ povedal Thomas Saueressig, člen predstavenstva SAP SE, zodpovedný za SAP Product Engineering.

Zodpovednejší výber

SAP Product Footprint Management integruje dáta zo všetkých riešení, ktoré sa týkajú výrobných procesov, s hlavnými dátami z biznisových aplikácií ako napríklad SAP S/4HANA. Pracuje tak s údajmi, ktoré už existujú v systéme, využívajú sa na prevádzkové účely a dá sa na ne spoľahnúť.

Na výpočet uhlíkovej stopy riešenie využíva vlastné hodnotenia emisií počas životného cyklu, ako aj šablóny obsahujúce hodnotenia od partnerov, ktorí sa meraním environmentálneho dopadu zaoberajú. V databáze sú hodnotenia dopadu tisícok produktov a materiálov, založené na dátach a vedeckých výpočtoch. Riešenie takýmto spôsobom umožňuje do výpočtu zapracovať aj emisie dodaných tovarov, materiálu či emisie, vznikajúce pri predspracovaní. Podniky vďaka tomu dokážu vypočítať dopad na životné prostredie pri viacerých scenároch. Firma na výrobu sušienok si tak trebárs môže zvoliť svojho dodávateľa podľa ceny suroviny, ale i podľa uhlíkovej stopy. Podniky tak dokážu proaktívne identifikovať svoj dopad na životné prostredie už na začiatku výrobného cyklu produktu.

V cloude

SAP Product Footpring Management je cloudovo natívne riešenie, postavené na SAP Business Technology Platform. Používateľovi umožňuje pracovať v rozsahu, aký si sám určí – či už ide o časové obdobie, jednotlivé výrobné podniky či produktové skupiny. Výpočty možno robiť mesačne a navzájom ich porovnávať. V ďalších verziách riešenia sa počíta s prepojením s analytickými nástrojmi ako SAP Analytics Cloud. Výsledky sú spätne prepojené so SAP S/4HANA, takže používatelia k nim môžu priamo pristupovať vo svojich end-to-end procesoch a aplikáciách.

SAP ide v rámci udržateľných obchodných postupov príkladom už viac ako dekádu. Spoločnosť bola označená za lídra v odvetví softvéru v indexoch udržateľnosti Dow Jones Sustainability Indices už 14 rokov po sebe. Na dôvažok členstvo v projekte Value Balancing Alliance a vydávanie správy SAP Integrated Report ilustruje záväzok spoločnosti SAP integrovať pri prijímaní obchodných rozhodnutí ekonomické, environmentálne a sociálne ukazovatele.

O spoločnosti SAP

Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

# # #

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2021 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV