>

SAP spája sily s Apple, aby zefektívnil digitálne dodávateľské reťazce

Orlando, Bratislava — 16. mája 2022 V rýchlo sa meniacich podmienkach podnikom pomôže odolnejší dodávateľský reťazec. Práve jeho digitalizácia a zjednodušenie je jednou z priorít spoločnosti SAP v najbližších rokoch. Prispeje k tomu i posilnené partnerstvo so spoločnosťou Apple, ktorého prvé výsledky SAP predstavil na svojom podujatí SAP Sapphire. Spoločnosť okrem toho ukázala viacero inovácií a vylepšení, ktoré ponúkajú vyššiu efektivitu a umožnia podnikom lepšie fungovať. SAP sa chce sústrediť aj na udržateľnosť, efektívnejšiu transformáciu obchodných procesov či vývoj aplikácií bez nutnosti programovania.

„Riešenia SAP, ktoré využívajú hlboké odborné znalosti jednotlivých odvetví už 50 rokov, pomáhajú firmám fungovať čo najefektívnejšie,“ vyhlásil Christian Klein, CEO a člen predstavenstva spoločnosti SAP. „Sme preto v jedinečnej pozícii, aby sme našim zákazníkom aj naďalej umožnili dosahovať úspechy v tomto rýchlo sa vyvíjajúcom svete. Pomôže im v tom cloudová digitálna transformácia, ktorá vyrieši ich najpálčivejšie výzvy – od dodávateľského reťazca až po udržateľnosť.“

Odolnejší dodávateľský reťazec

Vyššiu efektivitu, transparentnosť a flexibilitu do dodávateľských reťazcov má priniesť posilnené partnerstvo s Apple. SAP pripravuje balíček aplikácií, ktoré pre majiteľov zariadení Apple môžu úplne zmeniť spôsob, akým pracujú. Dve z plánovaných šiestich sa už nachádzajú v Apple App Store a SAP ich predstavil aj na svojej konferencii.

Aplikácie SAP Warehouse Operator a SAP Direct Distributor umožnia zamestnancom v skladoch pracovať s nástrojmi, ktoré využívajú aj v bežnom živote. Na svojich iPhonoch a iPadoch môžu napríklad využiť navigáciu k najbližšej úlohe v sklade, po zvolení napríklad vysokozdvižného vozíka hneď získať zoznam úloh, ktoré k nemu prislúchajú, využívať fotoaparát svojho mobilu na rýchle a presné skenovanie čiarových kódov, či pomocou svojich smartfónov a tabletov riešiť mnohé logistické procesy.

Inovácie sa dočkala aj ďalšia automatizácia skladových činností. Novinka SAP Warehouse Robotics posúva digitálny dodávateľský reťazec na novú úroveň jeho prepojením priamo na skladovú robotiku a IoT zariadenia.

Najväčšia obchodná sieť sveta

Zjednodušenie prináša aj nový SAP Digital Manufacturing Cloud. Riešenie prepája najnovšie možnosti analytiky s IoT zariadeniami, automatizáciou priemyselných procesov a vyššou integráciou s ERP systémami SAP S/4HANA.

Neustále sa rozširuje aj najväčšia obchodná sieť sveta. SAP Business Network, ktorá prepája nakupujúcich, dodávateľov, výrobcov i poskytovateľov logistiky, plánuje ďalšie integrácie, napríklad so softvérom Taulia.

Dodávatelia navyše po novom môžu vďaka samohodnoteniu dodržiavania ľudských práv potvrdiť svoj súlad s príslušnými európskymi nariadeniami a urýchliť tak viaceré procesy.

Od slov k činom

Podľa nedávneho prieskumu Boston Consulting Group sa na digitálne riešenia spolieha 80 percent podnikov, no len necelá tretina dokáže svoje podnikanie úspešne transformovať. Pomôcť im v tom dokážu aj ďalšie možnosti a scenáre, ktoré SAP pridáva do svojej ponuky RISE with SAP.

Ten podnikom umožňuje jednoduchšiu transformáciu obchodných procesov. Prechod na modulárny, agilný SAP ERP systém v cloude už využilo viac ako 2 000 spoločností. Z toho 60 percent tvoria noví zákazníci.

Cloud firmám poskytuje nové možnosti, ako rýchlo inovovať a prispôsobovať sa neustále sa zvyšujúcim nárokom. To platí aj v oblasti udržateľnosti. Podniky o nej dnes už nemusia len rozprávať. Konať im umožní viacero nových riešení. SAP predstavil nové funkcie SAP Cloud for Sustainable Enterprises, ktoré pomáha firmám inovovať kľúčové oblasti riadenia udržateľnosti. Nové možnosti pribudli aj v riešení SAP Product Footprint Management, ktoré ponúka kompletný prehľad o uhlíkovej stope vyrobených produktov a nástroje na jej zníženie.

Aj bez programovania

Bezplatnou súčasťou SAP Business Technology Platform sú teraz dve riešenia, ktoré umožňujú rýchlo inovovať aj používateľom bez technického vzdelania. SAP AppGyver sa špecializuje na vývoj aplikácií bez potreby programovania alebo s jeho minimálnym využitím. Aj bežní zamestnanci tak dokážu automatizovať zdĺhavé a nudné činnosti a vytvárať aplikácie, ktoré zjednodušujú prácu. Bez toho, aby museli napísať jediný riadok kódu, sa tak budú môcť venovať činnostiam s vyššou pridanou hodnotou.

V rovnakej kategórii je i riešenie SAP Process Automation, ktoré je po novom prispôsobené práve na prostredie bez potreby programovania.

O spoločnosti SAP

Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

# # #

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2022 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043