>
Därför kommer intelligenta organisationer att leda oss till den cirkulära ekonomin

Därför kommer intelligenta organisationer att leda oss till den cirkulära ekonomin

Därför kommer intelligenta organisationer att leda oss till den cirkulära ekonomin

Om vi definierar intelligens som ”förmågan att lära, dra slutsatser, intuitivt förstå och förnya sig” är det kanske vid första anblicken inte helt självklart att tillämpa termen på en organisation.

Men en organisation har i grunden många likheter med en människa. Ledningen gör i likhet med hjärnan större delen av tänkandet, och den operativa verksamheten tolkar och utför kommandon ungefär som kroppen.

Mänsklig intelligens är resultatet av otaliga komplexa, ömsesidigt beroende system som med tiden har utvecklats för att hantera våra kroppar, vårt sinne och våra komplexa omgivningar.

Företag har liknande ambitioner.

När SAP Insights research center genomförde en enkät bland över 2 800 företag om hur de står sig i upplevelseekonomin upptäckte vi en underkategori av företag som stod ut – de hade gjort stora framsteg på vägen mot människolik intelligens. Vi kallar de här organisationerna interconnectors. De är på god väg att kunna konkurrera utifrån hur väl de känner av, tänker och reagerar på ett mycket mer mänskligt sätt (se rapporten 4 Traits of Experience Economy Masters).

Med intelligent teknik som maskininlärning och AI samlar de in och analyserar mängder med data om känslor, åsikter och beteenden hos kunder, anställda, leverantörer och alla andra de kommer i kontakt med. Med hjälp av insikterna från dessa upplevelsedata kan de anpassa sig efter ändrade villkor snabbt, flexibelt och intuitivt – som en människa.

Äntligen sammanförs de nödvändiga komponenterna för organisationens motsvarighet till sann intelligens – inte bara teknik utan upplevelsehantering, affärsprocesser, affärsmodeller, mätsystem med mera. För att ta nästa steg behöver organisationer nu kombinera de här komponenterna till ett system som maximerar värdeskapande, inte bara en gång, utan upprepade gånger över tid.

Utvecklingen mot cirkularitet

De flesta organisationer sitter fast i ett silotänkande. Det är ett arv från den industriella erans tankesätt och organisationsutformning. När information var knapp och svår att dela var det rimligt att dela in organisationen i enkla enheter.

Men så funkar inte människor. Vår hjärna och kropp kommunicerar hela tiden genom självjusterande återkopplingsslingor som håller hela systemet igång med hög resurseffektivitet. Vi använder och återanvänder våra interna resurser kontinuerligt, i ett naturligt cirkulärt system.

Genom AI och maskininlärning kan organisationer drivas på liknande sätt. De är till sin natur integrerande då de sammanför enorma mängder data från hela organisationen och världen utanför för effektiv analys. Organisationer lär sig nu att se var värde läcker ut från systemet och utarbetar sätt att fånga in och optimera resurserna i stället för att låta dem gå till spillo. Inte bara inom organisationens fyra väggar utan även i det större globala ekonomiska ekosystemet, som de i allt högre grad är sammanflätade med.

Med andra ord är organisationer genom systemtänkande och intelligent teknik på väg mot den cirkulära ekonomin. Och ju mer intelligenta organisationerna blir, desto mer ofrånkomligt kommer vi att röra oss bort från en linjär ekonomi och mot en cirkulär.

Du kan läsa mer om hur man lämnar silotänkande bakom sig och övergår till upplevelseekonomin i SAP Insights research center-rapporten 4 Traits of Experience Economy Masters.