>

SAP och NVIDIA i nytt samarbete – ska snabba på användningen av generativ AI

I dag lanseras ett nytt och utvidgat partnersamarbete mellan SAP SE och NVIDIA. Syftet är att ge företagskunder fler möjligheter att använda data och generativ AI i SAP:s portfölj av molnlösningar och applikationer. Allt tack vare anpassade stora språkmodeller (LLM) i NVIDIA AI Foundry Services och nya NVIDIA NIM Microservices.

Företagen samarbetar för att bygga och leverera SAP Business AI, inklusive skalbara, affärsspecifika generativa AI-funktioner i SAP:s Joule-assistent. Men också i SAP:s portfölj av molnlösningar och applikationer som alla stöds av SAP:s generativa AI-hubb. Den underlättar relevant, pålitlig och ansvarsfull AI för företag och ger omedelbar tillgång till ett brett utbud av stora språkmodeller (LLM).

Partnerskapet är en del av SAP:s pågående projekt att bygga in generativ AI direkt i de applikationer som driver företag över hela världen. Syftet är att kunder ska kunna använda generativ AI-kapacitet i stor skala genom hela organisationen. SAP kommer att använda NVIDIA:s generative AI foundry service för att finjustera LLM:er för domänspecifika scenarier och erbjuda applikationer med nya NVIDIA NIM microservices. SAP och NVIDIA planerar att göra de nya integrerade funktionerna tillgängliga i slutet av 2024.

– Företagskunder vill använda den senaste tekniken som levererar verkligt affärsvärde. Strategiska teknikpartnerskap, som det mellan SAP och NVIDIA, är kärnan i vår strategi att investera i teknik som maximerar möjligheterna för företag att använda AI. NVIDIA:s spetskompetens är att leverera AI-kapacitet i stor skala. Det kommer att hjälpa SAP att påskynda transformationstakten och ge våra kunder bättre molntjänster, säger Christian Klein, CEO och styrelseledamot för SAP.

– SAP sitter på en guldgruva av företagsdata som kan omvandlas till anpassade generativa AI-agenter. Det hjälper kunderna att automatisera sina företag. Tillsammans kommer NVIDIA och SAP att erbjuda anpassad generativ AI till de tusentals företag runt om i världen som förlitar sig på SAP för att bedriva sin verksamhet, säger Jensen Huang, grundare och CEO för NVIDIA.

Använda affärsdata och generativ AI för att förbättra kundinsikter

SAP och NVIDIA planerar att samarbeta för att integrera generativ AI i molnlösningar från SAP. Det inbegriper den senaste versionen av SAP Datasphere-lösningen, SAP Business Technology Platform (SAP BTP) och RISE with SAP.

SAP planerar också att bygga ytterligare funktioner generativ AI inom SAP BTP. Det ska ske med hjälp av NVIDIA:s fouldry-tjänst för generativ AI, med verktyg som NVIDIA DGX™ Cloud AI-superdatorer, NVIDIA AI Enterprise-programvara och NVIDIA AI Foundation-modeller. De nya funktionerna är designade för att utgöra grunden i SAP:s utveckling och distribution av generativ AI för kunder, och förväntas vara tillgängliga i den generativa AI-hubben i SAP AI Core och SAP Datasphere.

Ytterligare initiativ för generativ AI omfattar:

  • Nya funktioner i Joule-assistenten: Joule kan utnyttja RAG-funktioner (retrieval-augmented generation) byggda av NVIDIA och SAP, som kan distribueras i ledande hyperskalare eller SAP:s egna molnmiljöer. Kunderna använder naturligt språk för att med den generativa AI-assistenten Joule fullt ut kunna använda potentialen i sin verksamhet. Det sker genom att automatisera tidskrävande uppgifter och snabbt analysera affärskritisk data för att leverera mer intelligenta, personliga upplevelser.
  • Innovationer som utnyttjar SAP S/4HANA Cloud, SAP SuccessFactors och SAP Signavio: SAP och NVIDIA utforskar mer än 20 användningsfall inom generativ AI där företag kan kombinera tillgångar för att förenkla och förbättra digital transformation. Bland annat finns generativa AI-funktioner som kan automatisera företagets resursplanering med intelligent fakturamatchning i SAP S/4HANA Cloud, förbättra användningen av mänskliga resurser som utnyttjar SAP SuccessFactors, och öka antalet nya insikter i generativ AI från SAP Signavio för att bättre bearbeta affärsrekommendationer och optimera SAP:s kundsupportprocesser.
  • Förena AI-datakällor med SAP Datasphere: SAP Datasphere bygger på SAP BTP och möjliggör integration och en enhetlig vy av semantiskt innehållsrika SAP-data med data från tredje part genom hela företaget. Det hjälper kunderna att anpassa sig snabbare till marknadsförändringar och göra mer effektiva och bättre informerade beslut. Med SAP Datasphere kan kunder få trygg tillgång till en högkvalitativ dataväv med hjälp av AI och maskininlärningsmodeller (ML). För att påskynda SAP:s samlade maskininlärningsfunktioner (FedML) för SAP Datasphere, underlättar NVIDIA och SAP enklare åtkomst till data för datavetare och förbättrar ML-prestanda för arbetsbelastningar med stöd av NVIDIA:s accelererade datorplattformar och NVIDIA AI Enterprise data science-program som NVIDIA RAPIDS™, RAPIDS cuDF och cuML.
  • Använda LLM för programmeringsspråket ABAP (SAPs programmeringsspråk): För att hjälpa utvecklare att skapa domänspecifik språkkod planerar SAP att använda NVIDIA:s fouldry-tjänster för AI i syfte att finjustera LLM. Det kommer att bygga på SAP:s användning av generativa AI-modeller för att hjälpa utvecklare som använder ABAP genom företagets ABAP Cloud-modell och SAP Cloud Application Programming-modell.

 

NVIDIA AI Enterprise driver generativ AI i produktionsklass över molnlösningar från SAP

När modellerna är redo för implementering i SAP:s molnlösningar planerar SAP att använda NVIDIA AI Enterprise-programvara, inklusive NVIDIA NIM-inferensmikrotjänster och NVIDIA NeMo Retriever™-mikrotjänster.

NVIDIA NIM kan användas för att accelerera och maximera slutledningsprestanda över den accelererade infrastrukturen från SAP. Med hjälp av NVIDIA NeMo Retriever-mikrotjänster planerar SAP att lägga till RAG-funktioner som gör det möjligt för generativa AI-applikationer att säkrare komma åt data som körs på SAP-programvara för att förbättra noggrannheten och insikterna. Kunder kan planera att använda RAG på både SAP- och tredjepartsdata.

För att ta reda på mer om samarbetet mellan SAP och NVIDIA, titta på inspelningen av Huang’s GTC keynotepresentation.

Om NVIDIA

Sedan starten 1993 har NVIDIA (NASDAQ: NVDA) varit en pionjär inom accelererad datoranvändning. Företagets uppfinning av GPU:n (Graphics Processing Unit) 1999 ledde till tillväxten av PC-spelmarknaden, omdefinierade datorgrafik, inledde eran av modern AI och underblåser i dag industriell digitalisering på alla marknader. NVIDIA är nu ett fullserviceföretag för datorinfrastruktur med erbjudanden i datacenterskala som omformar industrin. Mer information finns på  https://nvidianews.nvidia.com/.

Om SAP

SAP:s strategi är att hjälpa varje företag att fungera mer intelligent och hållbart. Som marknadsledande inom företagsmjukvara hjälper vi företag av alla storlekar och inom alla branscher: SAP:s kunder står för 87 procent av världens globala handel. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys gör att våra kunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP hjälper medarbetare och organisationer att få djupa affärsinsikter och underlättar samarbete så att de behåller försprånget till konkurrenterna. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara som de själva vill – utan avbrott. Våra heltäckande applikationer och tjänster för 26 olika branscher gör att företag och offentliga verksamheter över hela världen kan vara lönsamma, hela tiden anpassa sin verksamhet och göra skillnad. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre.

Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.

Presskontakt

Ulrika Wass
Head of Nordic & Baltic Communications, SAP
+46 73 827 1074
ulrika.wass@sap.com