>

SAP:s medverkan på SAPSA IMPULS större än någonsin

Höstens upplaga av den stora användarkonferensen SAPSA IMPULS äger rum den 6-7 november. SAPSA IMPULS är en årlig användarkonferens som samlar cirka 600 användarföretag och är ett bra tillfälle för kunder att nätverka, träffa andra kunder, partners och SAP.

SAPSA är SAP:s användarförening i Sverige och syftar till att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deras medlemmar. Årligen arrangerar föreningen konferenser, möten och nätverksträffar för att uppfylla sitt ändamål. SAPSA bidrar också till utvecklingen av företagets produkter och tjänster tillsammans med andra användarföreningar inom SAP:s användarnätverk.

SAP:s medverkan på årets konferens är större än någonsin, där SAP kommer ha ett helt spår. Experter från SAP kommer att hålla totalt tretton presentationer, det kommer finnas nio montrar inom olika fokusområden och ett workshop-område för att testa olika produkter. Allt från AI, molnlösningar och hållbarhet kommer att finnas på agendan, samt det senaste inom olika lösningar såsom, HR, försäljning och marknad, inköp och finans.

Malin Knutsson, marknadschef, SAP Svenska

–  Vi är så glada över det fördjupade samarbetet med vår användarförening SAPSA och inte minst kring årets IMPULS. Vi hoppas att våra kunder känner av engagemanget och att de passar på att ta del av SAP:s hela utbud på årets IMPULS säger Malin Knutsson, Marknadschef SAP Svenska.