>

Fortsatt grönmålning eller konkret mätning av företagens koldioxidavtryck?

Tillsammans med SAP:s partner Women In Tech hölls en partnersträff för att diskutera mätbar hållbarhet på Stockholmskontoret.

Många företag berättar gärna om sina gröna initiativ för en hållbar framtid, men stämmer ord mot verklighet? Under SAP:s partnerträff med Women In Tech diskuterades möjligheten att mäta hållbarhet för att bättre kunna basera hållbara klimatincitament på fakta.

Revidering av företagsprocesser genom hela logistikkedjan samt värdekedjan möjliggör värnandet av planeten, dess arter och det kollektiva välståndet. Baserat på detta har SAP utvecklat verktyg för att hjälpa företag att mäta sin påverkan på miljön.

För presentationen stod Emilie Solomon, regionchef för SAP Concur i Sverige och Finland samt Tomas Hermansson, företagsarkitekt för SAP Norden och Baltikum.

– Det viktigaste med hållbarhet är att se det från ett helhetsperspektiv så det handlar inte bara om miljön eller bara om jämlikhet. Jag tror också det är viktigt att vi ser från det här stora perspektivet och förstår en aspekt kommer påverka en annan aspekt, säger Emilie.

 Moderator för kvällen var Elin Eriksson, chef för Women In Tech Sverige.

– Det roligaste med att ha en träff som denna här ikväll är att få mötas och träffa människor igen. Att få de här spontana samtalen och tiden att lyssna och berätta. Det är fantastiskt att få ses, säger Elin.

Women In Tech är en ideell förening av kvinnor som antingen redan arbetar med teknik eller som överväger att påbörja sin karriär inom området. Women In Techs uppdrag är inte enbart att få fler kvinnor att arbeta inom teknisk verksamhet utan även att få fler att vilja stanna kvar i branschen. Genom evenemang och inspirerande träffar skapar Women In Tech möjligheter till kunskapsutbyten och nätverkande.

Evenemanget hölls på SAP:s Stockholmskontor den 18 november och inbjudna var bland andra Women In Techs medlemmar.