>

Vägen till ökad hållbarhet handlar om att kunna mäta sin miljöpåverkan

Höstens klimatkonferens COP26 i Glasgow var den senaste påminnelsen om att näringslivet spelar en helt avgörande roll för att driva på en förändring. Vår miljöpåverkan måste minska och hållbarhetskraven kommer att öka från myndigheter, kunder och anställda. Men många svenska företag brottas fortfarande med hur de ska gå till väga. Nyckeln för att lyckas är mätbarhet – att kunna mäta, utvärdera och jämföra sin miljöpåverkan med andra företag med hjälp av fakta och siffror.

Redan innan COP26 var trycket stort på företagen att definiera hur mycket de påverkar miljön (zero emissions), underlättar en cirkulär ekonomi (zero waste) och tar ett socialt ansvar (zero inequality). Det behövs en tydlig prislapp för alla hållbarhetsinsatser så att de kan jämställas med andra affärssatsningar och den ekonomiska styrningen. Men hur sätter man ett sådant pris – och hur kan man ens förstå hur mycket varje insats kostar?

Ny modell för att mäta och jämföra hållbarhet

Orsaken till dagens mätproblem hittar vi inte minst i våra befintliga rapporteringsmetoder. Även om många företag redan redovisar sin inverkan på miljön, ekonomin och samhället, gör var och en sina egna prioriteringar. Global Reporting Initiative (GRI) är en bra grund men den räcker inte.

Här kommer alliansen Value Balancing Alliance (VBA) spela en viktig roll. Den består av företag från olika branscher som BMW, Deutsche Bank, Porsche och SAP tillsammans med de fyra stora redovisningsbyråerna (PwC, Deloitte, EY och KPMG), OECD och universitet som Harvard och Oxford. I mitten av 2023 kommer alliansen att presentera en ny metod för att mäta och utvärdera sitt hållbarhetsarbete. Syftet är att det ska bli möjligt att jämföra sig med andra företag.

CO2-neutrala år 2023

På SAP vill vi leva som vi lär. Vårt mål är att vara helt koldioxidneutrala redan nästa år – två år innan det tidigare målet 2025.
För att lyckas tar vi redan i dag in enorma mängder information och använder våra egna lösningar för att beräkna värden på vår miljöpåverkan. Vi kan till exempel se att den totala mängden koldioxidutsläpp från våra egna köpbeslut var två miljoner kiloton 2019. Det motsvarar en miljöpåverkan på 189 miljoner dollar.

Beräkningen bygger på en uppsättning regler och klimatförändringar innebär många komplexa kedjor av effekter, från ekologiska förändringar till omvälvningar i ekonomiska system. Att kombinera alla dessa i en enda kalkyl är extremt svårt utan rätt verktyg.

En annan lösning som fått stor uppmärksamhet är SAP Sustainability Control Tower som samlar all hållbarhetsdata i en samlad vy. Den gör att man kan ta ett helhetsgrepp om allt från insamling av data till avancerade beräkningar av miljöeffekter, full spårbarhet och transparens i värdekedjan.

Gå från ord till handling

Även om det fortfarande återstår mycket arbete, kan företag för första gången snart ha en övergripande metod för att enhetligt mäta och utvärdera sin miljöpåverkan. Men redan i dag bör vi använda vår befintliga affärsdata och sätta ett konkret pengavärde på hållbarhetsarbetet. Det tror jag är helt avgörande för att vi ska kunna gå från ord till handling.

 

av Chris Berry, vd SAP Svenska