>

Spåra tjänsteresornas klimatavtryck med SAP Concur och CHOOOSE

Resandet fortsätter att hämta sig och återgå till det normala. Det innebär att hållbarhet och hantering av koldioxidkompensation av olika slag blivit en prioritet för många företag.

I en undersökning som SAP Concur gjort framgick det att 37 procent av företagen har CO2-kompensation som ett nyckelmål för sin hållbarhetsagenda under 2022. Men ibland kan processen att beräkna och kompensera utsläpp vara besvärlig och till stor del manuell.

Därför har CHOOOSE, en norsk startup, och SAP Concur inlett ett samarbete och lanserar nu appen CHOOOSE Climate App som gör det enklare att hantera koldioxidutsläpp. Appen finns tillgänglig på SAP® Concur® App Center under SAP Concur Endorsed Apps. Kunder kan koppla Concur Travel och Concur TripLink till CHOOOSE Climate App.

Med hjälp av appen kan företag över hela världen mäta, minska och hantera sina reserelaterade utsläpp. Alla reseansvariga kan enkelt ställa in en koldioxidbudget i linje med företagets mål, t.ex. 30 procent minskade utsläpp till 2030. Sedan följer man upp och analyserar sina reseutsläpp i realtid – och jämför dem med målen. I appen kan företag också spåra utfallet av hela sitt koldioxidprogram via en dashboard för koldioxidutsläpp.

– Trycket på att leverera hållbarhetslösningar är i dag större än någonsin från kunder, intressenter och ledningsgrupper säger Emilie Solomon, Regional Sales Director SAP Concur, Sweden & Finland. CHOOOSE hjälper organisationer att enkelt integrera klimatåtgärder för företagets tjänsteresor. Reseansvariga kan nu göra hållbara val och från en enda plats mäta, övervaka, minska och hantera utsläpp. Vi vill hjälpa våra kunder att anpassa sig till den nya världen. Och vi gör det med SAP Concur-verktyg som ställer om organisationer på ett enkelt sätt.

CHOOOSE Climate App integreras med Concur Travel och Concur TripLink och ger:

  • Automatiserad mätning och rapportering av koldioxidutsläppen i samband med flygresorna i ert företag.
  • Möjlighet att spåra, hantera och rapportera resultaten av er hållbarhetsprocess genom en dashboard för koldioxidutsläpp.
  • Tillgång till ett rikt antal funktioner för att spåra och lära sig om enskilda klimatlösningar och hur de påverkar målen för hållbar utveckling (SDG) och ESG-rapporteringen.
  • Högeffektiva och kontrollerade lösningar för att spåra koldioxidavtryck, inklusive Sustainable Aviation Fuel (SAF).
  • En pålitlig klimatpartner – CHOOOSE arbetar med företag över hela världen, bland andra Air Canada, Heathrow Airport, Japan Airlines, Lonely Planet, Norwegian Air, Southwest Airlines och LATAM.

Här kan du ladda ned CHOOOSE från SAP Concur App Center:

https://www.concur.co.uk/app-centre/listings/628ebd52747a7e00163dc5a2

(Artikel är i original skriven i sitt original av Pierre-Emmanuel Tetaz, Senior Vice President and General Manager EMEA, SAP Concur).