>

Så formar vi framtidens arbetsplats utifrån individen

De senaste åren har varit turbulenta för många företag och när inflation och lågkonjunktur nu tar grepp om samhället blir det allt viktigare att framtidssäkra verksamheten. Vägen dit går via trygga och välmående medarbetare – och att vi använder modern teknik för att få datadrivna insikter.

Arbetslivet befinner sig i en omvälvande tid och som tvingat oss att tänka nytt. Många företag har lämnat gamla sanningar bakom sig och moderniserat synen på var, hur och när vi jobbar. Samtidigt skapar krig, inflation och lågkonjunktur oro vilket även smittar av sig på arbetsplatserna. Mitt i allt detta ska företagsledare, chefer och medarbetare navigera och hitta vägen framåt.

Det är en svår men spännande utmaning. Vi befinner oss i ett unikt läge där vi kan skriva om reglerna och forma framtidens arbetsplats – precis som vi vill ha den. Och för att mejsla ut den vägen måste vi börja med det viktigaste vi har: medarbetare och företagskultur.

Så vad vill medarbetarna ha? Enligt analytiker finns det fyra parametrar som gör en arbetsgivare eftertraktad:

● Individen i fokus – att som medarbetare kunna forma sitt arbetsliv kring professionella och personliga omständigheter.
● Flexibilitet – medarbetarna vill kunna ha inflytande över när, var och hur de arbetar.
● Rätt värderingar – som anställd vill man ha liknande värderingar som sin arbetsgivare.
● Övergripande välmående – arbetsgivaren ska ha en holistisk syn på psykisk, fysisk och emotionell hälsa.

På SAP har vi jobbat med de här frågorna länge och för att ta arbetet ett steg längre startade vi en Future of Work-avdelning. Syftet är att vi ska kunna jobba ännu mer agilt och skapa en trygg, produktiv och lönsam miljö för våra över 110 000 anställda. Future of Work centreras kring åtta parametrar där bland annat strategi och innovation, alumnirelationer och arbetskraftsplanering ingår.

Men jag skulle vilja lyfta fram tre fokusområden som känns lite extra viktiga i oroliga tider: hybridarbete, hälsa och välmående och datadrivna insikter.

Ett anpassat arbetsliv
En undersökning från Gartner* visar att ett flexibelt och digitalt arbetsliv är den viktigaste faktorn för ökad produktivitet. De företag som återgått till krav på fysisk närvaro har fått mycket intern kritik, och möjlighet till hybridarbete är ett säkert kort för att både behålla och attrahera talang.
På SAP har vi länge haft en flexibel syn på arbetslivet, vilket gjort att vi byggt upp både verktyg och metoder för att jobba platsoberoende. Det har gjort att vi kan fortsätta forma ett nytt arbetssätt där både våra kontor och digitala arbetsverktyg är utformade för att kunna jobba när, hur och var man vill. Något som gör våra medarbetare både välmående och mer produktiva.

Det innefattar såklart också våra arbetsplatser. Det finns så många fördelar med att ses fysiskt och umgås med kollegor – och även då ska man ha rätt verktyg på plats för att samarbeta med de som just då valt att arbeta på distans.

Mänsklig hållbarhet
En modern arbetsplats måste arbeta med långsiktiga verktyg för att medarbetarna ska kunna orka och vilja vara kvar. Faktum är att 86 procent av företag världen över tror att man genom mänsklig hållbarhet även kan driva på miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Samtidigt vill 79 procent av de tillfrågade ha bättre teknik och fler verktyg för att stötta nyckelpersoner i arbetet med hälsa och välmående.**

På SAP tror vi att det första steget till en hållbar arbetsplats handlar om att skapa en kultur av tillhörighet, där varje person får synas och ta plats. Och för att nå dit måste vi lära känna våra medarbetare på djupet.

Att lära känna sina medarbetare
I Future of Work ingår bland annat regelbundna personalenkäter och ”check-ins” med både team och individer där vi undersöker allt från balansen mellan jobb och fritid till medarbetarnas förståelse av affärsstrategin och tillit till ledning och chefer. Med SAP SuccessFactors kan vi även stötta våra kunder med sina mänskliga hållbarhetsstrategier och hjälpa dem att få en bättre förståelse för att skapa bättre medarbetarupplevelser.

Med hjälp av automatisering och maskininlärning kan vi inte bara kartlägga kompetenser, prestationer, ansvar och erfarenheter, utan också samla styrkor, arbetssätt, drömmar och ambitioner. Med dessa insikter går det att skapa verklig proaktivitet och bygga en lönsam verksamhet utifrån individen – och inte minst sätta in konkreta åtgärder och skapa positiv förändring där det behövs.

Alla dessa parametrar går att koka ner till en enkel slutsats: För att skapa framtidens arbetsplats i oroliga tider måste vi utgå från individen och ta hand om våra medarbetare – på riktigt. Med hjälp av teknik kan vi skapa en kultur där var och en blir uppskattad för den man är i dag, och den man blir i morgon. Först då kan vi skapa en organisation som både kan möta dagens affärsbehov och anpassa sig efter framtidens.

av Antti Soini,
Sverigechef, SAP Svenska

*Gartner: “Digital workers say flexibility is key to their productivity”, June 2022; Ted Ex Shorts,
**Enligt en global studie av SAP SuccessFactors utförd i samarbete med IDC