>

Deltagar översikt

Antti Soini, vd SAP Svenska

´