>

Mellanmänsklig förmåga viktigare än någonsin i AI-tider

Människor har alltid strävat efter att försöka förutsäga, hantera och kontrollera framtiden. Våra förfäder tillfrågade olika orakel och spådde i stjärnorna. Sedan började vi vända oss mot vetenskapen för att förstå vad vi har att vänta. Men en sak står fast, framtiden är aldrig helt förutsägbar. Nu måste vi hjälpa nästa generation att bli ansvarsfulla digitala kreatörer – inte bara AI-konsumenter.

När internet slog igenom på 1990-talet innebar det en radikal omvandling av förutsättningarna för i stort sett varenda bransch. Det var först i gymnasiet som jag själv kom i kontakt med internet. Båda mina föräldrar arbetade inom IT-branschen och min far visade mig hur man kunde få tillgång till olika bibliotek i USA. Användargränssnittet var en portal och en grov karta.

När jag sedan började på universitetet 1996 blev internet en del av min vardag med e-post och Internet Relay Chat (IRC), men det var först med Google-sökningarnas intåg som det blev riktigt användbart.

Nu har generativ AI kommit och innebär ett lika radikalt skifte. Den gemensamma nämnaren för båda är att människan står i centrum. Internet tog fart eftersom det var lätt för icke-tekniska användare att ta till sig. Och det är precis vad som händer nu med AI.

 Stora förändringar för också med sig nya behov av kompetens. Svenska företag måste kartlägga sina kompetensluckor så att de kan förutse och snabbt reagera på förändringar Vi kan inte veta exakt vad som kommer att hända, men vi kan hjälpa människor att anpassa sig och utvecklas i en föränderlig miljö.

 Arbetslivet handlar inte längre bara om anställningstrygghet utan lika mycket om kompetenstrygghet. World Economic Forum förutspår att mer än 40 procent av kompetensen och en miljard jobb kommer att förändras till följd av ny teknik i slutet av decenniet. Genom att ta till sig ny kunskap och anpassa sina färdigheter kan man som individ förbereda sig för den här automatiseringen.

På SAP har vi tagit fram en globalt anpassad klassificering av kompetens för växande företag och där ingår grunden inom bland annat AI, DevOps och säkerhet. De är de mest eftertraktade färdigheterna i vår bransch. Vi erbjuder också utbildning för att höja kompetensen inom vart och ett av dessa områden.

Men redan långt innan ChatGPT lanserades och satte ökat fokus på det behovet inledde vi processen med att öka AI-inlärningen. Och nu kan vi genom att kartlägga kompetensen inom SAP upptäcka nya trender, identifiera var vi kan ha luckor och prioritera utbildningssatsningar.

Men tekniska färdigheter är bara en del av ekvationen. En vanlig missuppfattning är att vi alla behöver utveckla stora tekniska eller vetenskapliga färdigheter för att lyckas. Det finns också ett växande behov av människor som är skickliga på att interagera med andra människor. Det kräver kritiskt tänkande, nyfikenhet, anpassningsförmåga och flexibilitet, för att inte tala om kreativitet och samarbete. På så sätt är den mellanmänskliga förmågan mer relevant än någonsin i AI-tider.

AI för nya generationer

Barn lär sig snabbt att använda digitala enheter på ett naturligt sätt. Men att fatta välgrundade beslut i en datadriven värld och interagera med tekniken på ett sätt som är ansvarsfullt går inte av sig själv. Därför behöver de vägledning för att få en djupare förståelse för hur man kan använda tekniken för att skapa, lära sig och utforska.

Målet är inte bara digital läskunnighet utan digitalt flyt – en djup förståelse för teknik som går bortom ytan. Att göra barn till kreatörer, snarare än bara konsumenter.

För att citera Jack Ma: ”Vi kan inte lära våra barn att konkurrera med maskiner som kommer att vara smartare. Vi måste lära dem något unikt, så att en maskin aldrig kan komma i kapp oss: värderingar, tro, självständigt tänkande, lagarbete, omsorg om andra – mjuka färdigheter, sport, musik, målning, konst, för att se till att människan skiljer sig från maskinen.”

Förhoppningsvis kan ett partnerskap mellan människa och AI plocka det bästa av två världar. Men då måste företag investera i talang lika mycket som teknik. Och föräldrar och pedagoger måste vägleda sina barn mot en framtid med AI. Vi kanske inte kan förutsäga framtiden. Men visst verkar den spännande.

av Antti Soini, vd SAP Svenska