>

Women in Tech – SAP-partnerträff

Låt oss driva hållbarhet tillsammans!

Intresset var stort för WIT-träffen som hölls på SAPs: kontor på Sveavägen i Stockholm. Temat var hållbarhet och hur vi tillsammans driver detta så viktiga arbete framåt. Deltagarna fick möjligheten att delta i ett digitalt strategispel och på så sätt testa hur det är att driva denna typ av frågor på ett företag.

Att se hur hållbarhet kan drivas och fungera i praktiken förändrar hur många ser på hållbarhetsarbete på företag. SAP har varit på sin hållbarhetsresa i mer än ett decennium och är både en erkänd ledare och föregångare. Vi har insikterna, erfarenheten och även delar av lösningen för att möta den ökande efterfrågan från kunderna på en mer hållbar värld, säger Emilie Solomon, försäljningschef på SAP Svenska och en av föredragshållarna på partnerträffen.


Vinnarna av strategispelet tilldelades 12 månaders tillgång av SAP Learning Hub där de kan fortsätta att lära sig och få de färdigheter de behöver för en hållbar utveckling, både rent karriärmässigt men även i samhället.