>

Coor satsar på nytt nordiskt HR-system från SAP

Coor är en av Nordens ledande leverantörer inom facility management, det vill säga allt som hör till service och förvaltning av fastigheter, anläggningar och arbetsplatser. Bolaget som är noterat på Stockholmsbörsen har inlett en förändringsresa inom HR för att kunna arbeta på samma sätt i alla länder.

Grunden i omställningen är ett nytt molnbaserat HR-system från SAP SuccessFactors – och tillsammans med konsultbolaget Effective People pågår nu en febril aktivitet runt om i organisationen inför lanseringen under 2023.

– Det här är ett projekt som kommer att beröra alla på Coor. Därför var kravet att få en väletablerad lösning som redan finns på marknaden så att vi kan lära oss av andras erfarenheter och undviker att uppfinna hjulet på nytt, säger Johan Gustafsson, strategisk projektledare på Coor.

Foto, Johan Gustafsson

Coors affärsidé är att ta hand om kundernas serviceverksamheter så att de i stället kan fokusera på vad de gör bäst. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Belgien.

Verksamheten startade 1998 och sedan 2015 är bolaget noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor har cirka 12 300 anställda och omsätter cirka 10,7 miljarder kronor per år.

– I tider med stora förändringar är det avgörande för företag att ha rätt systemstöd för att kunna konsolidera sina processer och se till att chefer och medarbetare får de verktyg de behöver i sin vardag. Vi är mycket glada över att Coor valde en så flexibel, heltäckande och molnbaserad HR-plattform som SAP SuccessFactors, säger Omar Mustafa, Kundansvarig på SAP SuccessFactors.

Projektet genomförs tillsammans med konsultföretaget Effective People som har lång erfarenhet av att implementera SAP SuccessFactors över hela världen. Effective People är en SAP Gold Partner och har över 1 000 kunder i mer än 150 länder.

Grunden i den nya HR-lösningen är Employee Central som kommer att beröra alla på Coor i någon form. Därutöver har Coor valt att implementera modulerna Onboarding för alla nyanställda och Learning som ska användas för löpande utbildning.

– Nästa år får vi vår första heltäckande plattform för utbildning på Coor. Målet är då att alla ska kunna ha enklare tillgänglighet till utbildningar, bland annat genom mobila lösningar, berättar Johan.

Det är ett exempel på nyttan med SAP SuccessFactors och hur chefer och medarbetare ute i verksamheten kommer att beröras. Med andra verktyg kan man följa standardiserade processer för till exempel rapportering och att ta fram statistik – utan manuella steg och dubbelinmatning av uppgifter.

I slutet av mars 2023 lanseras systemet i Norge och framåt hösten ska det vara i gång i samtliga länder.

Men innan dess ska man slutföra ett intensivt arbete med integrationer och migration av data från nuvarande system. Och inte minst genomföra mängder av tester med olika användargrupper för att fånga in synpunkter på hur systemet ska användas.

– När vi rullar ut det nya HR-systemet ska det vara bekant för alla – inte bara för ingenjörer som suttit på kammaren och gissat hur det ska se ut, säger Johan.