>

Möt ökad komplexitet och störningar med samarbete i intelligenta nätverk

Om någon under 2019 skulle berättat om vad som väntade de kommande åren är vi nog många som hade bett om både hängslen, livrem, hjälm och knäskydd. För det har varit en skakig resa de senaste åren.

Sedan pandemin drabbade världen i början av 2020 har företag över hela världen behövt tänka om och anpassa sig till en rad utmanande händelser. Bland annat Brexit, stoppet i Suezkanalen och det opålitliga vädret som kommit att påverka globala industrier så som i Baoshan, Taiwan där den största torkan på 56 år gjorde att stora delar av halvledarindustrin – som omsätter över 100 miljarder dollar – avstannade. Ja, exemplen från de senaste åren är många och är en bekräftelse på att vi idag lever i en värld som för varje dag tenderar att röra sig mot ökad komplexitet.

Så nu sitter vi här när ett nytt år står för dörren och kan utvärdera de erfarenheter som vi har fått och diskutera, förbereda och planera för de förväntade potentiella händelser och överraskningar som kan komma att påverka våra företag i denna volatila värld. För planera bör vi då dagens värld är ett komplext ekosystem som består av miljarders dagliga interaktioner. Här fokuserar jag särskilt på de miljarders interaktioner som sker dagligen inom supply chain och hur bolag kan skapa sig förutsättningarna att överleva och blomstra.

Vilka är de största utmaningarna?

I en klassisk tillverkningsprocess diskuteras och samarbetas det dagligen mellan distributörer, leverantörer, logistikleverantörer, underleverantörer, och sist men inte minst kunder. Blir det ett problem i något av dessa led kommer det att påverka nästkommande led i kedjan vilket skapar en utmaning både för logistik och planering. Problemen kan typiskt vara lagerbrist, försenad leverans, en fabriksanläggning som måste stängas ned, en leverantör som inte har tillgång till den mängd som efterfrågas. Ovan nämnda exempel är endast de “vanliga” utmaningarna som producerande bolag behöver hantera. Men hur gör vi när “ovanliga” situationer som covid-19, Brexit, väder och vind och olyckor som i Suezkanalen händer. Hur kan bolag skapa en process som faktiskt kan överleva i vår tid om vi tar till hänsyn de “vanliga” och de “ovanliga” utmaningar som vi har upplevt de senaste åren?

Samarbeta

När jag började min utbildning för många år sedan hade jag en professor inom supply chain som menade att de bolag som kommer vara de mest lyckosamma i framtiden är inte de som enbart skapar en produkt som efterfrågas, utan de bolag som både skapar en efterfrågad produkt och ett starkt partnernätverk. Ett bolag kan inte vara bäst på allt utan måste skapa sig ett nätverk av partners där alla tillsammans skapar en stark kedja. När jag nu har arbetat ett antal år inser jag att professorn glömmer en viktig punkt. Nämligen vikten av hur partners agerar, samarbetar och kommunicerar, med andra ord hur de på det mest effektiva sättet kan “prata” med varandra för att dela information så att respektive part kan ta så snabba informativa beslut som möjligt.

Reagera på förändringar

När bolag ser framåt gör de oftast en plan för framtida process. En plan är självklart alltid bra men i realiteten är en plan aldrig perfekt och verkligheten blir sällan exakt som planen. Därför behöver det finnas möjlighet att agera agilt när oväntade händelser inträffar.

Företag behöver i dagens värld skapa en process där de kan reagera på förändringar och justera processen så smidigt som möjligt, inte enbart baserat på det som händer i den egna processen, utan även på det som händer i olika partners processer. I mjukvarubranschen diskuterar vi vad vi kan erbjuda för att hjälpa våra kunder att enklare samarbeta för att på så vis skapa en så pass agil och effektiv process som möjligt. Det vi diskuterar mycket just nu är hur vi kan skapa ett enklare sätt för våra kunder att dela data, kommunicera och visualisera den information som delas och föreslå handlingsalternativ.

Intelligenta nätverk

Genom att exempelvis skapa en ”digital twin” (digital tvilling) av sin supply chain kan ett bolag få en bättre förståelse och överblick över både sin egen process och som en del av ett intelligent nätverk som kan skapas av mjukvarulösningar. I ett intelligent nätverk kan bolag få information på ett enklare sätt från partners och insyn i om det råder en brist på något råmaterial, om en leverans är försenad, en vara är slut i lager etc. Genom denna insyn kan bolag då se vad detta kan komma att betyda genom att göra en ordentlig konsekvensanalys. Därefter kan man simulera påverkan av olika beslut. Vad händer exempelvis om prioriteringen av kunder förändras, eller om vissa leveranser bokas hos en annan leverantör? Genom att skapa ett starkt partnernätverk, dela information med dessa och därefter med en digital tvilling av försörjningsflödet simulera potentiella störningar, kommer företag kunna fatta mer agila och välinformerade beslut.

Avslutningsvis kan jag konstatera att det som min professor sa för flera år sedan bara delvis stämmer. Han missade en viktig punkt: det digitala samarbetet där partners kan dela information, fatta mer välinformerade beslut och på så sätt växa sig starkare och överleva i denna volatila värld som antagligen kommer bli mer komplex för varje år som går.

av Rebecka Wallman
Senior Solution Sales Executive, Digital Supply Chain på SAP

Artikeln är publiserad i sitt original i Supply Chain Effect.