>

Medarbetarna på StepLock bakom beslutet att satsa på SAP:s affärssystem i molnet

StepLock är experter på elektromekaniska lås och passersystem med bas i Västerås. De senaste åren har präglats av en kraftig expansion och StepLock behövde ett mer robust och hållbart affärssystem för att kunna fortsätta växa. Efter en upphandling föll valet på det molnbaserade affärssystemet SAP S/4HANA Public Cloud. StepLocks ledning och dess medarbetare har i en gemensam process kommit fram till vad bolaget och respektive avdelning behöver.

– På StepLock är det normal arbetsgång att inte ha en rent toppstyrd process, utan att låta oss som faktiskt ska arbeta i systemet vara med och påverka. Det SAP-system vi valde står både ledning och medarbetare på StepLock bakom och vi är positiva till gränssnittet, funktionerna och SAP som företag. Nu står vi väl rustade för att ta nästa kliv, säger Philip Wahlberg, system- och hållbarhetsansvarig på StepLock.

 

Philip Wahlberg, sytem-och hållbarhetsansvarig, StepLock

Arbetet startades under sensommaren 2022 och planen är att SAP S/4HANA Public Cloud ska vara infört innan årsskiftet 2023-2024. Samtidigt valde de att digitalisera hela sin organisation med GROW with SAP. Alla cirka 100 medarbetare på StepLock kommer då att beröras, från högsta ledningen till personal i produktionen.

Spretig flora av affärssystem

Processen har varit relativt lång och drivits på av de företagsförvärv som gjorts de senaste åren. Förvärvade verksamheter hade egna IT-lösningar och efter hand försvårades det dagliga arbetet när allt från ekonomi till artikelregister fanns i olika system.

StepLock valde att börja med ett best practice-system och kommer sedan över tid att se vilka ytterligare produkter som behövs.

– Vi har fått mycket hjälp av SAP med hur vi kan använda olika lösningar i vår verksamhetsutveckling. Det är en stor trygghet att ha SAP som leverantör eftersom vi kan få support och stöd oavsett vilken region vi vill expandera till, säger Philip Wahlberg.

Ägarna tillika bröderna Fredrik, Olov och David Stendal, StepLock

StepLock är familjeägt och drivs av bröderna Fredrik, Olov och David Stendal. Den interna företagskulturen präglas av att alla arbetar nära varandra. Medarbetarna är därför ofta involverade i beslut som vanligen enbart hamnar på ledningens bord, till exempel om produkter, marknadsföring och ekonomi. Visionen är att bolaget ska fortsätta att växa till nya marknader internationellt, men att respektive avdelning sedan får avgöra vad som behövs för att nå målen.