>

Svenska Ecolean väljer SAP för att växa med sitt unika förpackningssystem

För snart 30 år sedan startades det privatägda förpackningsföretaget Ecolean i Helsingborg.  Bolaget byggde på en ny uppfinning – en supertunn plast för flytande livsmedel som bara vägde hälften så mycket som konkurrenternas förpackningar. I dag är Ecolean en leverantör med siktet på framför allt den volymmässigt starka asiatiska marknaden. Men IT-stödet hängde inte med – och nu har ledningen beslutat att gå över till det molnbaserade affärssystemet SAP S/4HANA Cloud.

– Vi lever i en ständigt föränderlig värld med nya regleringar och SAP har de resurser och den globala räckvidd som behövs. Nu får vi en flexibel lösning som vi kan växa med under vår fortsatta automatiseringsresa, säger Anders Diurlin, IT-chef på Ecolean.

Affärssystemet i mobilen

Implementationen av SAP S/4HANA Cloud inleds under oktober och november och målet är att använda det fullt ut i maj 2024. Alla delar av företaget kommer att arbeta med nya processer som bygger på SAP:s långa branscherfarenhet. En viktig detalj är att medarbetare med kundnära relationer, framförallt service men även försäljning, kommer att kunna använda affärssystemet via sina mobiler.

Ecolean grundades 1996 och utvecklar och tillverkar förpackningar med en låg påverkan på miljön. Förpackningarna används av livsmedelsindustrin för att förpacka flytande livsmedel som mjölk, yoghurt, juicer och andra typer av drycker.

Ecolean har kunder i omkring tjugo länder och de största marknaderna är Kina, Pakistan och Vietnam. Företaget har produktionsanläggningar i Sverige, Kina och Pakistan och en rad kontor runtom i världen. Totalt sett har Ecolean 450 anställda varav hälften arbetar i Sverige, inklusive på huvudkontoret i Helsingborg.

Det nuvarande affärssystemet är en on-prem-lösning och används på lite olika sätt i varje land. Tillväxten har nu gjort att man nu behöver strömlinjeforma alla processer och framtidssäkra sitt IT-stöd i molnet.

”Viktigt med de mjuka faktorerna”

Det är viktigt för Ecolean att arbeta med leverantörer som kan ta ett större ansvar och hjälpa till med allt från systemstöd till lokala processer för till exempel skatter och HR. Det var en annan anledning till att valet föll på SAP.

– De mjuka faktorerna är också viktiga för oss, inte bara systemstödet. Allt runt omkring ska också fungera.  Vår plan är att växa och då behöver vi en spelare i ryggen som kan hjälpa oss på alla lokala marknader. Det underlättar också rekryteringen eftersom det ses som ett karriärsteg att arbeta med SAP-lösningar, säger Anders Diurlin.