>

Norsk medisinsk syklotronsenter valde affärssystemet SAP S/4HANA Cloud för att kunna fördubbla produktionen

Läkemedelsföretaget Norsk medisinsk syklotronsenter AS (NMS) producerar och utvecklar kortlivade radioaktiva läkemedel som används i PET-undersökningar för att bland annat diagnosticera tumörer. När verksamheten skulle utökas kraftigt behövde NMS byta till ett mer avancerat affärssystem. Efter en noggrann utvärdering föll valet på SAP S/4HANA Cloud och SAP-partnern NTT DATA Business Solutions – och det har lett till flera förbättringar.

– Det var viktigt för oss att börja med SAP nu eftersom vi har planer på att fördubbla vår produktionskapacitet fram till 2025. Vi kommer då att kunna producera flera partier parallellt och SAP S/4HANA blir ett viktigt verktyg för att kvalitetssäkra våra produkter. Det ger oss full spårbarhet och förhindrar förväxlingar i produktion och våra leveranser. Dessutom kan vi effektivisera våra egna processer, säger Thor Audun Saga, vd för NMS.

Thor Audun Saga, vd NMS

NMS är ett läkemedelsföretag som grundades för 20 år sedan och har i dag cirka 45 anställda. Produktionsanläggningen på Rikshospitalet stod klar 2006 och är en av de största enskilda investeringarna inom avancerad medicinsk forskning och diagnostik som har genomförts i Norge. Centret ägs av Oslo Universitetssjukhus HF, Universitetet i Oslo och Akershus Universitetssjukhus HF.

Behandlingar och diagnoser

På grund av produkternas korta halveringstid har NMS inget eget lager. Det innebär att produkterna efter tillverkningen transporteras till sjukhusen, som i sin tur har 10 timmar på sig att använda dem för olika undersökningar.

Inför bytet av affärssystem gjorde NMS och ett extern konsultföretag en grundanalys av de befintliga arbetsprocesserna.

Det fanns flera anledningar till att välja SAP S/4HANA Private Cloud. Ett av skälen var att det var enklare för NMS att validera alla uppdateringar i systemet. Myndigheterna har också strikta krav på spårbarhet och dokumentation av att organisationen arbetar i enlighet med regelverket. Detta kräver full spårbarhet genom hela produktionslinjen – från råmaterial till färdig produkt – vilket SAP S/4HANA hjälper till med.

Ett skräddarsytt affärssystem för företag inom hälso- och sjukvårdssektorn

NMS uppskattade också att SAP hade en skräddarsydd branschlösning för bioteknikföretag. Det vill säga de företag som ägnar sig åt forskning, utveckling, produktion och återförsäljning av produkter eller tjänster som är inriktade på människors hälsa.

– Vi ville använda en färdigpaketerad lösning och ändra så lite som möjligt i systemet. I stället har vi valt att förändra våra egna processer där det behövdes, berättar Thor Audun Saga.

Det nya affärssystemet började användas tidigare i år och har lett till stora förändringar i rutiner och processer för inköp, ekonomi, logistik, produktionsplanering, orderhantering, lagerhantering, lansering av färdiga produkter och varumottagning.

Arbetet har drivits av konsultföretaget NTT DATA Business Solutions, en SAP Platinum Partner med över 30 års erfarenhet av SAP-lösningar.