>

DeLaval bygger nytt affärssystem i molnet

Ny teknik är en naturlig del av dagens mjölkproduktion. Med hjälp av modern utrustning från svenska DeLaval kan gårdar över hela världen få friskare kor, bättre kvalitet på sin mjölk och ett mer flexibelt arbetsliv. Nu storsatsar DeLaval på ett helt nytt molnbaserat affärssystem, SAP S/4HANA. Målet är att bli en ännu bättre partner till sina kunder och bli en attraktiv arbetsgivare genom att jobba datadrivet – och locka fler IT-experter till anläggningarna i Sverige, Polen och Tyskland.

– Vi har valt att bygga ett helt nytt affärssystem från grunden och att standardisera har flera fördelar. Men det är inte bara en teknisk uppgradering utan ett förändringsarbete och en omställning av hela vår verksamhet, säger Niklas Falkeling, ansvarig för affärstransformation inom IT på DeLaval.

DeLaval har som mål att göra matproduktionen i världen så hållbar och effektiv som möjligt. Företaget grundades för 140 år sedan av Gustaf de Laval som tog patent på den världsberömda mjölkseparatorn. Huvudkontoret ligger i Tumba och i dag har DeLaval 4 500 medarbetare i över 100 länder. Tillsammans med Tetra Pak och Sidel är DeLaval en del av Tetra Lavalgruppen.

Foto: DeLaval

Nysatsning på SAP S/4HANA Private Cloud

Nu pågår förberedelserna för fullt med att införa det molnbaserade affärssystemet SAP S/4HANA Private Cloud – tillsammans med ytterligare Public Cloud-lösningar från SAP. Lösningen införs helt från grunden i form av en så kallad ”Greenfield-installation” vilket gör att man inte behöver ta hänsyn till tidigare specialanpassningar.

Samarbetet med SAP sträcker sig många år tillbaka i tiden. DeLaval har använt affärssystemet SAP ECC vid sidan av bland annat Ariba och HR-lösningen SAP SuccessFactors. Systemet har byggts ut efter hand och anpassningarna har vuxit i antal.

Niklas Falkeling, ansvarig för affärstransformation inom IT, DeLaval

– Vi behövde göra en omstart och dra nytta av de standardlösningar som SAP i dag erbjuder som molntjänster. Det är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta att utveckla verksamheten och bli mer flexibla och snabbfotade, förklarar Niklas Falkeling.

De första samtalen togs redan under 2018 och de senaste två åren har arbetet intensifierats och en tydlig målbild tagits fram. Förarbetet har gjorts i nära samarbete mellan IT, affärsverksamheten och ledningen.

Målet är att få ett mer standardiserat system och att harmonisera nomenklatur, processer och data som krävs för att utveckla nya lösningar. Men också att förenkla och inte krångla till saker i onödan. DeLaval fortsätter därför att samarbeta med SAP Professional Services för att ha tillgång till expertkompetens och kunna följa SAP-standard.

Införandet av SAP S/4HANA görs i tre olika steg, region för region. Under året ska ett stort antal workshops genomföras med medarbetare över hela världen. Enligt plan ska den första lanseringen ske i Nordamerika under 2025 och därefter följer övriga regioner.

I princip alla anställda på DeLaval kommer att beröras, inklusive medarbetare inom sälj, logistik, produktion, finans och service.

Strategisk omställning och nyrekrytering i Tumba

Det nya affärssystemet är en del av ett förändringsarbete i hela bolaget. Programmet kallas ”Programme one” och sträcker sig över flera år och omfattar medarbetare, processer och teknik.

Foto: Jenny Gelin, kommunikationschef DeLaval

– Varje land har historiskt arbetat mer eller mindre efter egna rutiner, men nu inför vi ett mer harmoniserat arbetssätt på DeLaval. Målet är att vi ska bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare

– och locka duktiga IT-experter som vill arbeta med framtidens teknik för hållbar och effektiv mjölkproduktion, säger Jenny Gelin, kommunikationschef på DeLaval.

DeLaval har inlett en rekryteringsprocess för att hitta seniora personer som intresserar sig för SAP:s lösningar och att arbeta nära kunderna och affärsverksamheten. Erfarna experter som vill vara med och bygga affärssystem från grunden och etablera en global IT-organisation.

I första hand letar man nya medarbetare i Tumba, vid distributionscentret i Gallin utanför Hamburg samt i Wroclaw i västra Polen där DeLaval har tillverkning och ett finansiellt center.

– En anledning till att DeLaval går bra är att vi har duktiga människor. Men förändringsprogrammet ska göra att vi blir en ännu bättre partner till våra kunder – inte bara på personnivå utan också som företag, förklarar Jenny Gelin.