>

EU’s digitale strategi er helt nødvendig

”Vestagers digitale masterplan gør mere skade end gavn”, mener Ole P Kristensen over en hel side i Berlingske 2. marts. Udspillet er ”skræmmende”, ”udtryk for planøkonomisk tankegang” og det vil ”hæmme europæiske virksomheders konkurrenceevne”.

At både Dansk Erhverv og Dansk Industri overvejende er positive over for udspillet, skyldes ifølge samme debattør, at ”organisationsembedsmændene” lever i en verden, hvor alt handler om regulering, og de viser ringe forståelse for det virkelige liv ude i virksomhederne.

Jeg må have læst et helt andet oplæg, for jeg hæfter mig ved, at der netop er tale om at skabe bedre rammer for virksomhederne. Efter adskillige årtier i it-branchen må jeg sige, at den teknologiske udvikling aldrig har kørt hurtigere, skabt større forandringer og rykket rundt på større markedsandele. Derfor er det ikke et sekund for sent, at Europa tager handsken op i forhold til data som ressource og kunstig intelligens som nøgleteknologi.

Danmarks fordele er helt oplagte: Vores markedsstørrelse er for lille til at skabe de skalafordele, som ind til nu har gavnet de amerikanske platformsvirksomheder. EU’s tanke om et fælles åbent EU for industrielle data er helt nødvendig, og den giver danske opstartsvirksomheder et logisk og stort ”hjemmemarked”. Alternativet er, at vi tvinger danske iværksættere ud af landet og ud af Europa. Det ønsker vi ikke.

Kunstig intelligens kræver data. Vi skal samle, aktivere og have rigeligt af dem. Desuden skal vi have kompetencer til at udnytte dem. Udviklingen går skræmmende hurtigt. Opgaven er tæt på umulig for en lille nation, og derfor er EU’s tanke om ekspertcentre spredt ud i landene en god idé. Ikke mindst de danske mindre og mellemstore virksomheder kan profitere på at have viden om teknologi og forandring gennem teknologi tæt på – det handler bl.a. om arbejdspladser.

Jeg er uenig med Ole P Kristensen, når han mener, at det er ligegyldigt om teknologivirksomhederne kommer fra Europa eller USA, bare vi har lige adgang til deres produkter. Vi kan ikke nøjes med at være brugere og forbrugere af data og kunstig intelligens. Vi mister konkurrenceevne, hvis vi ikke selv kan designe, udvikle og skabe de analytiske løsninger.

Vi taler ikke for ingenting om en fjerde industriel revolution, om data som den nye olie og om at alle virksomheder bliver softwarevirksomheder. Toget må ikke forlade perronen, uden at Europa er steget på. Nøglen er et samspil mellem rammebetingelser, uddannelsesløft, opstartsvirksomheder, etablerede virksomheder og den offentlige sektor. Og tilliden til teknologien skal øges, så vi også har fokus på individet og etik. Regulering er et værktøj til at skabe den rigtige måde at bruge data på. Derfor er EU’s strategi meget velkommen. Jeg håber at Danmark følger op, og jeg håber at endnu flere ledere og virksomheder begynder at eksperimentere med data som driver for innovation, nye services og ny indsigt.

Af Jørn Bo Jacobsen, adm. direktør, SAP Danmark