>

Vi skal hæve bar­ren for mand­li­ge le­de­re – ikke sæn­ke den for kvin­der

Vi skal bruge mangfoldighed i både ledelse og teknologiudvikling for at svare på klimaudfordringen og sikre en bæredygtig og menneskevenlig brug af data og software.

 Her i starten af februar ankommer tre rumfartøjer til Mars. USA og Kina står bag to af dem, mens det tredje – noget overraskende – er de Forenede Arabiske Emiraters Hope-projekt, hvis formål er at gå i kredsløb om Mars og samle meteorologiske informationer.

Hope-projektet bryder med klassiske fordomme om, hvordan sådan et projekt er bemandet. Teamets samlede gennemsnitsalder er 27 år, og 80% af videnskabsfolkene og en tredjedel af teknikerne bag er kvinder. Det tager normalt 10-12 år at klargøre en mission, men i samarbejde med flere amerikanske universiteter, lykkedes det at klargøre missionen på seks år.

Mangfoldighed i ledelse

Lederen af Mars-projektet er 33-årige Sarah Al Amiri, som også er videnskabsminister og leder af UAE Space Agency. Hun skriver i Financial Times, at den kollaborative og mangfoldige tilgang til projektet har givet succes. Hun mener, at mangfoldighed og globalt samarbejde også er nøglen til, at verden så exceptionelt hurtigt fik udviklet en vaccine mod COVID-19.

Her i Danmark tilslutter jeg mig hendes grundsynspunkt. Vi har brug for at fremme mangfoldighed og inklusion i både ledelse og i teknologiudvikling. Til trods for at vi har verdens mest veluddannede kvinder, er antallet af kvindelige ledere forholdsmæssigt lavt og stiger kun langsomt. Det er en fælles opgave at få de bedste talenter i spil, for det gavner både samfundet, virksomhederne og den enkelte. Både klimaudfordringen og den ekstremt hurtige teknologiudvikling skriger på bæredygtig innovation. Og det er egentlig ikke synderligt revolutionerende da meget forskning fra f.eks. McKinsey finder en klar sammenhæng mellem mangfoldighed i ledelse og bedre økonomisk bundlinje.

Kvinder ind i STEM

Kunstig intelligens vokser hastigt i betydning som afgørende forretningsmæssig og samfundsmæssig infrastruktur. Set i det lys er skævheder mellem køn i de tekniske fag et voksende problem.

Pigers interesse for science, teknologi, ingeniørarbejde og matematik (STEM) er lige så stor som hos drengene, når de er 11-12 år, men interessen falder voldsomt, når de bliver 15-16 år. Når jeg ser mig rundt i mit nuværende job i it-branchen, kan jeg også konstatere, at vi er meget, meget langt fra ligevægt mellem kønnene i de teknologiske jobs.

Ja, vi ser mange kvinder i HR, kommunikation og marketing og som PA’er i de toneangivende it-virksomheder, men i udviklingen af de teknologiske kerneprocesser skal man ofte have luppen frem for at støve en enkelt kvinde eller to op i et team med 20 medlemmer. Hvordan sikrer vi, at denne afgørende teknologi er retfærdig, alsidig, rummelig og bliver et gode for samfundet? Her må én af nøglerne være, at den kunstige intelligens har både fædre og mødre, og at den ikke er farveblind i forhold til alder, etnicitet, religion og seksuel orientering.

Hvad kan vi gøre?

Jeg er både amerikansk og dansk statsborger, er bosat i Danmark og leder af SAP Business Wo/Men Network i Danmark. Jeg slår gerne et slag for flere kvinder i STEM-fagene og poserer også gerne som rollemodel. Jeg tror, at vi både skal sætte ind for at sikre et alsidigt rekrutteringsgrundlag (både i ledelse og i STEM) og så skal vi tage et opgør med mulige barrierer i form af bias i beslutninger (for mange er det mere trygt at ansætte personer, der minder om dem selv).

Alle undersøgelser viser, at en mangfoldigt sammensat gruppe træffer bedre beslutninger hurtigere. Det er tilsyneladende både forklaringen bag UAE’s Mars-projektet og den internationale succes mod COVID-19. Når det kommer til fremtidens ledere, er det simpel sund fornuft at kigge på alle talenter og sikre, at der er en mangfoldig sammensætning af teams og arbejdsfællesskaber. Men hovedfokus må være kulturen i vores organisationer. Hvis vi ikke udvikler selve kulturen i vores organisationer, så den inkluderer og omfavner mangfoldigheden, så vil kvinder alligevel ikke forblive i lederrollen.

Løft barren!

I Harvard Business Review skriver professor Tomas Chamorro-Premuzic, at kvinder demonstrerer en højere grad af efterspurgte lederegenskaber som at være løsningsorienteret, analytisk, relationskompetent og empatisk. Derfor er det et paradoks, at kvinder er underrepræsenterede i lederrollerne.

Han foreslår, at vi dropper ideen om lederskabstræning af kvinder, så de kan agere som mandlige ledere (og han mener, at mange mandlige ledere faktisk ikke er kompetente nok). I stedet for at give kvinder værktøjer til at navigere i en maskulint domineret kultur, burde vi i stedet uddanne mænd til at blive mere effektive ledere, eliminere indbygget bias, og således bane vejen for mere kompetente kvindelige (og mandlige) ledere i fremtiden.

Hans tanke er, at vi ikke skal sænke barren for kvinder. Vi skal i stedet hæve den for mænd! Jeg er helt enig. Og vi der har en lederrolle i dag, har et ansvar for at bidrage til den udvikling og give kommende ledere et bedre fundament at stå på.

 

Af Jennifer Ruscelle, Global Head of Advocacy, SAP

Oprindeligt publiceret i Børsen den 31. januar 2021