>

Få overblik og tag kontrollen tilbage når forsyningskrisen rammer

Automatisering, transparens og retvisende konsekvensberegninger er alfa og omega, når man skal navigere gennem forstyrrelser i forsyningskæden.

”En klog mand har engang sagt, at ”history is just one damned thing after another,” og det har i dén grad passet de seneste år. Virksomhederne var kun lige ved at finde deres ben efter handelskrige, naturkatastrofer og Brexit, da Covid-19 torpederede verdenssamfundet. Dernæst kom den globale shippingkrise med mangel på containere og blokaden i Suez-kanalen, og nu står vi midt i halvlederkrisen med mangel på mikrochips, som rammer nærmest alle brancher. Forsyningskriser er blevet the new normal,” konstaterer Martin Berg, Head of Digital Supply Chain, SAP Danmark.

”Derfor står Supply Chain-ledere i danske industrivirksomheder midt i svære overvejelser om, hvordan man skal balancere lokale og globale leverandører, så man bliver mindre sårbar overfor forstyrrelser. Men også om, hvordan man i praksis kan gøre det,” tilføjer han.

5,5 millioner mulige leverandører i globalt forretningsnetværk

En af udfordringerne er at finde alternative leverandører – måske endda i nærområdet – til at supplere eller erstatte de eksisterende. Her bemærker Martin Berg, at en del virksomheder har draget fordel af SAP Ariba, der kobler mere end 5,5 mio. virksomheder koblet sammen i et globalt leverandørnetværk. Hvilket igen gør det markant nemmere at finde og indgå aftaler med de rette partnere i forsyningskæden.

Men når man omlægger sin forsyningskæde midt i en shippingkrise er det en udfordring at sikre, at bestilte eller afsendte varer faktisk også kommer frem i rette tid. Hvilket kan være ekstremt kritisk i virksomheder, der baserer produktionen på højst at have komponenter eller råvarer til få dage ad gangen.

Her har SAP draget fordel af, at virksomhedens kunder genererer ca. 87 pct. af verdenshandlen og dermed på et eller andet tidspunkt kommer i kontakt med et SAP-system. Det er i bund og grund et enormt sensornetværk, der genererer realtidsdata om varetransporter med skib eller landtransport mellem samtlige globale knudepunkter.

”Vi har etableret et åbent logistiknetværk kaldet Logistics Business Network (LBN), som forbinder forretningspartnere, tillader udveksling af dokumenter og øger transparensen i hele forsyningskæden. Netværket kobler også AI og ML på datamængderne og giver vores kunder adgang til retvisende informationer om, hvor længe de kan forvente at en sending er om at nå fra A til B. Det kan de indregne i deres logistiske og produktionsmæssige planlægning og opnå en højere grad af resiliens,” forklarer Martin Berg.

Konstant adgang til retvisende simulationer gør svære valg lidt lettere

Men uanset hvor grundigt man planlægger logistik og produktion, skal langt de fleste danske fremstillingsvirksomheder håndtere en massiv stigning i antallet af restordrer og forsinkede leverancer.

”De kan ikke følge med efterspørgslen og er hele tiden nødt til beslutte, hvordan de skal prioritere. Det kræver indsigt i de økonomiske konsekvenser af at prioritere eksempelvis bestemte kundesegmenter eller markeder. Hvem vil man levere til først? Hvem kommer til at vente længere?” siger han.

Af samme årsag har særligt de største industrivirksomheder oplevet et stigende behov for at intensivere frekvensen af de møder, der danner grundlag for deres forretningsplanlægning, også kaldet Integrated Business Planning (IBP). For hvor de fleste rutinemæssigt har kørt med planlægning på månedsbasis, er mange gennem det seneste år skiftet til ugentlige iterationer.

Det er imidlertid tvingende nødvendigt med opdateret indsigt, når man langt hyppigere end vanligt skal foretage beslutninger af potentielt stor betydning for økonomi og relationer til kunder og partnere. Derfor har SAP gjort det muligt at simulere konsekvenserne af de valg, man kan stå overfor som beslutningstager med ansvar for eksempelvis produktion og logistik. Ikke kun i forhold til, hvem man prioriterer at levere til, men også hvilke fabrikker og lande, der skal eksekvere ordren.

”Når alt kører stille og roligt, er det verdens nemmeste job at være Supply Chain leder. Men når produktionen ikke kan følge med, skal man træffe nogle svære beslutninger. Og de virksomheder, der klarer sig bedst, er ofte også dem, der hurtigt kan foretage en retvisende konsekvensberegning af de mulige valg – og som handler på det,” siger Martin Berg.

Automatisering mindsker sårbarheden

Endelig påpeger han, hvordan de seneste års forstyrrelser i det globale forsyningsnetværk har øget behovet for at automatisere håndteringen af nogle af de mange ind- og udgående transporter, der behandles på daglig basis i større virksomheder indenfor fremstillingsvirksomheden.

”Forleden var jeg til møde hos en meget stor dansk industrivirksomhed, der har cirka tusind leverancer hver dag. I dag foretager de planlægningen manuelt, hvilket er et næsten ufatteligt omfattende og komplekst stykke arbejde. Her kan vi kan koble algoritmer på, som automatiserer en meget stor del af transporterne, hvilket har en lang række fordele. For det første mindsker det sårbarhed i forbindelse med eksempelvis sygdom, ferier, opsigelser eller pensionering” siger Martin Berg.”For det andet gør automatiseringen det muligt at lade de transporter, der forløber planmæssigt, køre på autopilot helt uden menneskelig indblanding. Det frigiver betydelige manuelle ressourcer til at tage sig af de transporter, hvor der af en eller anden grund er kommet grus i maskineriet. Man bruger kræfterne mere effektivt og mindsker risikoen for potentielt kritiske forstyrrelser i den daglige drift. Hvilket vel aldrig har været af større betydning end netop nu,” bemærker han.

Af Martin Berg, Head of Digital Supply Chain, SAP Danmark

Oprindelig publiceret i Computerworld den 22. september 2021.