>

Danske virksomheder er klar til både E og S og G  

Ledende danske virksomheder er med helt fremme på tidens største forretningsmæssige mulighed. De har set behovet for at integrere bæredygtighed dybt og dynamisk i strategi, forretningsmodel og hverdag. Det er ikke nu vi skal droppe ESG.

Førende danske virksomheder virker klar til bæredygtige forretningsmodeller. De vil sprede ansvaret ud og etablere en holistisk og jordnær styring forankret i organisationen. De er klar over, at topledelsen skal gå forrest, men de ser netop behovet for at engagere alle i organisationen, og de ser behovet for at samarbejde i netværk på tværs af virksomheder ud fra et større formål om bæredygtighed. De arbejder både langsigtet og her-og-nu med bæredygtighed, og de er klar til at rapportere om deres fremskridt, hvis det ikke tager farten ud af forandringen.

Min boblende optimisme vokser ud af den værtsrolle, som jeg for nylig havde på en SAP-konference om bæredygtighed. Over 150 inviterede gæster hørte oplæg fra topledere og specialister fra Novo Nordisk, Vestas, Pandora, Grundfos, A.P. Møller Mærsk, Lemvigh-Müller, Coloplast, COOP og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. Sikke et boost. Jeg er virkelig imponeret over det engagement og den klarhed, som lyser ud fra disse ledere.

Samme uge bragte Børsen en kronik med overskriften ”Drop ESG og lav et virksomhedsformål”. Professor Steen Thomsen fra CBS argumenterer blandt andet for, at ESG -målinger er en pærevælling, at ESG skal i skraldespanden, og at virksomhedsformål kommer til at afløse ESG. Personligt er jeg lodret uenig, og jeg ser slet ikke denne holdning reflekteret hos danske topledere.

Skift ikke hest i vadestedet

Selvfølgelig kan kombinationen af E, S og G kritiseres for at ikke at være fokuseret nok på et enkelt problem. Og ja, der er udfordringer med at rate, måle og dele viden. Men de problemer arbejder vi netop på at løse i disse år, hvor vi får stadig flere digitale styringsværktøjer, hvor rammeværk fusionerer, og hvor EU bidrager med fælles compliance-krav.

Derfor er det ikke fremmende at skrotte ESG og skifte hest midt i vadestedet. Vi må i stedet bekæmpe greenwashing, og vi må naturligvis opfordre alle virksomheder til prioritere deres ESG-aktiviteter, ud fra hvor de har størst effekt og rækkevidde.

Vi gør det selv. Da SAP’s kunder står for 87 pct af verdenshandlen, vil vi have den største effekt på den grønne omstilling, hvis vi kan integrere bæredygtighedsdata i de forretningsprocesser og den virksomhedsstyring, som vores software bliver brugt til. Visionen er at skabe en holistisk, integreret og datadrevet ledelsesrapportering. Vi skal selvfølgelig samtidig måle og sætte mål for at reducere aftrykket i egne datacentre/aktiviteter/bygninger, skabe gode rammer om kollegers trivsel og bidrage til ligestilling og retfærdighed.

ESG som revisionsparat dataspor                                                                    

Principielt skal verden forlade afgrænsede data gennemsnitstal, løseligt aggregerede tal og rene slag på tasken. Vi mener, at det er realistisk at skabe et revisionsparat dataspor om fx CO2-udledninger, som ligger parallelt med de finansielle data. Vi skal have disse dynamiske realtidsdata for at kunne agere hurtigt og præcist for at give beslutningsstøtte til den enkelte operationelle beslutning og robust input i ledelsens cockpit.

Jeg hæftede mig ved, at stærke stemmer på konferencen mente, at S’et i ESG vil få en hurtigt voksende betydning. For nogle af de største danske virksomheder er det sociale aspekt allerede hovedfokus. COP27 løb af stablen samtidig med vores konference med en klar påmindelse om, at vi ikke kan adskille klimakonsekvenser fra global ulighed. Katastrofen i Pakistan signalerer mulige strømme af klimaflygtninge, som kan destabilisere verdenssamfundet og uddybe kløften mellem nord og syd.

Sikke et potentiale

De øvrige strømpile er det stærke ønske om at sprede, udbrede og forankre ESG dybt i organisationen. Danske virksomheder er desuden klar over, at opgavens omfang kræver missions-baseret netværkssamarbejde, hvor virksomheder samarbejder tillidsfuldt på tværs.

Tankevækkende sagde en CEO, at i 2022 kan man ”nemt” udstikke ambitiøse mål for 2040, fordi opgaven med at nå målene bliver de efterfølgende toplederes hovedpine. I den virksomhed førte det bl.a. til et her-og-nu-krav om kun at bruge elbiler til ledernes firmabiler. Og en politik om at CEOen kun besøger en lokation i koncernen, hvis den har en ladestander.

Det er ikke nu, vi skal droppe ESG. Det er nu vi skal få det til at virke alle steder. Bæredygtighed har et enormt forretningsmæssigt potentiale for dansk erhvervsliv.

Af Jørn Bo Jacobsen, adm. direktør, SAP Danmark

Oprindelig publiceret i Børsen 13. december 2022.