>
Verkkoyhtiö Caruna siirtyi SAP Successfactors -ratkaisuun

Suunnitelmallisuutta ja läpinäkyvyyttä henkilöstöhallintoon, johtamiseen ja päivittäiseen työntekoon SAP SuccessFactorsilla – Case Onni

Pilvipohjainen HR-ratkaisu vaatii vain vähän kustomointia, on modulaarinen sekä noudattaa GDPR-tietosuoja-asetusta.

Caruna halusi uudistaa suorituksen johtamisen mallinsa vanhasta kankeasta järjestelmästä moderniin tapaan johtaa henkilöstöä. Työntekijöiden johtamismalliin haluttiin lisää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, helppoa palautteen antamista kollegoille, kokonaissuoritusten arviointia, suoritusten ja kompetenssien oikeanlaista dokumentointia sekä it-järjestelmä tukemaan HR-prosessia ja tekemään siitä kevyt ja intuitiivinen. Järjestelmäksi valittiin SAP SuccessFactors, jonka avulla päästiin seuraamaan sitä, onko organisaatio menossa oikeaan suuntaan tavoitteiden osalta. SuccessFactors mahdollistaa henkilökohtaisen kehittymisen, suunnittelun ja seurannan. Caruna otti ratkaisun käyttöön muutamassa kuukaudessa huolellisen suunnitelman ja muutoshallinnan sekä standardoidun toiminnallisuuden ansiosta.

SuccessFactorsin tuomasta, kaikille yhteisestä läpinäkyvyydestä, avoimuuden tunteesta ja jatkuvasta palautteesta hyötyvät kaikki Onni-käyttäjät.

Siirtyminen SAP SuccessFactors Performance & Goals -ratkaisuun SAP:n ja Pasafinin tuella on tuonut Carunalle:

  • Helppokäyttöisyys: Työntekijät kokevat järjestelmän helppokäyttöiseksi, ja sen käyttöönotto sujui intuitiivisesti.
  • Läpinäkyvyys: Järjestelmä tuo läpinäkyvyyden kaikille Onni-käyttäjille myös toistensa tavoitteisiin, mikä helpottaa strategian sisäistämistä ja toisaalta myös ohjaamista. Työntekijät näkevät järjestelmän avulla linkin oman työnsä ja strategian välillä.
  • Kommentointi: Työntekijät voivat kopioida myös kollegoidensa hyviä tavoitteita itselleen sekä kiittää ja kommentoida toistensa ratkaisuja. Kollegalle voi myös laittaa palautepyynnön jonkin tehtävän hoitamisesta.
  • Avoimuus: Järjestelmä tuo avoimuuden tunteen kaikille työntekijöille muutosprosessissa mukana olemisen sekä toteutuneen läpinäkyvyyden ansiosta
  • Palaute: Jatkuvan palautteen antaminen projekteissa on tuonut työntekijöiltä kiitosta.
  • Prosessit: KPI-tavoitteet ja raportit tukevat nyt vuosittaisia HR-prosesseja, kun voidaan seurata prosessien etenemistä ja aikataulujen toteutumista. Lisäksi käytössä on yhteisiä teemoja kehitystavoitteissa.
  • Dokumentointi: Dokumentointi on yhdessä järjestelmässä toisin kuin vanhassa, jossa vain bonustavoitteet olivat erp:ssä ja henkilökohtaiset tavoitteet olivat hajallaan erillisinä word-dokumentteina.

”Uusi järjestelmä on vähentänyt byrokratian määrää ja lisännyt läpinäkyvyyttä sekä työntekijöiden tekemisen kytkentää strategiaan. Uskomme vahvasti siihen, että tyytyväinen henkilöstö heijastuu asiakastyytyväisyyteen ja 2019 asiakastyytyväisyys kasvoikin merkittävästi.” Tommi Saikkonen, HR-johtaja, Caruna Oy

Yrityksen sijainti: Espoo (hq)

Teollisuuden ala: Sähköverkot

Työntekijöitä: 290

Liikevaihto: 454,1 miljonaa euroa (2018)

Tuotteet ja palvelut: Sähkönjakelu sekä ylläpito, kunnostus ja säävarmojen sähköverkkojen rakennus