>

Tulevaisuuden liiketoiminta on älykästä 

Uuden aikakauden liiketoimintaohjelmistot pystyvät koneoppimisen ja tekoälyn avulla tekemään työstä älykkäämpää ja tuotteista parempia. SAP uskoo, että älykkäässä liiketoiminnassa joustavuus, tuotto ja kestävyys eivät ole toisiaan poissulkevia tekijöitä. 

SAP:n johdolta kysyttäessä, tulevaisuudessa pärjäävät yritykset, jotka ovat onnistuneet digitalisaatiossa ja joiden tuotteisiin, palveluihin ja työhön liittyvät prosessit pystyvät itsenäisesti parantamaan toimintaansa. 

Älykkäät yritykset pystyvät luomaan positiivisen palautteen kierteen, jonka toisella puolella on vuorovaikutus asiakkaan kanssa ja toisella puolella tuotteen tai palvelun laatu. Tämä tarkoittaa tuotteen tai palvelun paranemista jokaisen vuorovaikutustilanteen jälkeen, sanoo SAP Finlandin maajohtaja Taira Tepponen. 

SAP on yritysohjelmistojen markkinajohtaja, joka auttaa kaikenkokoisia yrityksiä eri toimialoilla pääsemään parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin. 77 % transaktioiden liikevaihdosta maailmassa kulkee jossakin vaiheessa SAP-järjestelmän kautta. 

SAP tunnetaan parhaiten liiketoimintaprosessiratkaisuista taloushallintoonhenkilöstöhallintoon, asiakaspalveluun, tuotantoon, toimitusketjuihin ja hankintoihin. SAP on mukana myös teollisuuden prosesseissa, ja sillä on tärkeä rooli innovaatioissa ja uusissa digitaalisissa liiketoimintamalleissa. 

SAP S/4HANA: yritysten uusi digitaalinen ydin 

Uuden SAP S/4HANA-alustansa ansiosta Euroopan suurin ohjelmistoyritys SAP on antanut asiakkailleen ensimmäisen maistiaisen siitä miten älykkäät, tulevaisuuden ERP-ohjelmistoratkaisut voivat koneoppimista ja tekoälyä hyödyntämällä optimoida liiketoimintaprosesseja itsenäisesti yrityksessä, joka on digitaalisen ytimensä kautta verkostoitunut. 

Toinen vuoden 2020 uutinen on, että älykäs ERP-järjestelmä mahdollistaa strategisen työn kestävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla unohtamatta taloudellista näkökulmaa. 

Älykäs yritys on joustavampi, koska se on sekä kannattava että kestävä. Nämä kaksi asiaa eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ne vahvistavat toisiaan. Esimerkiksi suuressa ruokakaupparyhmässä seurataan ja vähennetään ruokajätettä älykkään ohjelmiston avullaJätteiden poistaminen toimitusketjustmerkitsee enemmän rahaa yritykselle, mutta se myös tekee työstä yrityksessä merkityksellisempää ja motivoivampaa ja tekee yrityksen toiminnasta kiinnostavampaa. 

Hallitse toimitusketjua 

Koneoppiminen ja tekoäly tulevat muuttamaan lopulta kaikki älykkäiden yritysten toiminnalliset alueet. Kuitenkin jo koronakriisin aikana SAP on tehnyt selväksi, että yritykset, joilla on älykkäät prosessit toimitusketjussa, ovat vahvempia kuin toiset, kun liiketoiminnan edellytykset muuttuvat radikaalisti. 

”Covid-19-tilanne on haastanut monien yritysten toimitusketjun ja osoittanut, kuinka tärkeää on saada jatkuvasti uusia näkemyksiä ja pystyä analysoimaan omia arvoketjujaan tuotannon ja logistiikan suhteen. Itse logistiikka on toiminut suhteellisen hyvin globaalisti, mutta se on hidastunut, jos tuotanto sijaitsee kaukana tai maassa, johon Covid-19 on vaikuttanut vakavasti ”, sanoo Taira Tepponen. 

 Hankkimalla paremman käsityksen toimitusketjuistaan, älykäs yritys voi nopeasti muuttaa tuotantonsa, kun pandemia tai muu kriisi iskee. 

 ”Yritykset, jotka ovat selviytyneet parhaiten koronapandemian aikana ovat ne, joilla on yhtenäinen digitaalinen ydin, joka mahdollistaa nopean toiminnan täysin uudessa tilanteessa. Samaan aikaan uskomme, että joudumme miettimään uudelleen toimitusketjujen tulevaisuutta. Esimerkiksi, monet yritykset harkitsevat tuotannon lisäämistä Euroopassa. Parempi näkyvyys ja läheisempi yhteistyö alihankkijoiden kanssa helpottavat myös kestävää kehitystä, joka merkitsee monelle enemmän kuin alhaiset tuotantokustannukset Aasiassa.” 

Talousjohtajan uusi rooli 

SAP:n mukaan monet talousjohtajat odottavat rooliensa uudistumista. 

”Olemme jo nähneet suuren aallon, jossa yritysten taloushallinto on siirtynyt jaettuihin palvelukeskuksiin tai muihin etävaihtoehtoihin rahan säästämiseksi. Näin toistuvia tehtäviä suorittavia työntekijöitä on pystytty siirtämään tuottavampaan toimintaan. Uskomme, että tämä kehitys kiihtyy entisestään hyperautomaation avulla, joka tekee työstä koko ajan älykkäämpää”, Taira Tepponen sanoo. 

SAP uskoo, että jos tämä siirtyminen kohti liikevoiton ja suuremman tarkoituksen yhdistämistä jatkuu, kaksinkertainen kirjanpito tulee yleisemmäksi, ja monien talousjohtajien tehtävänä on varmistaa sen läpinäkyvyys. 

Heikosti dokumentoitujen ja pitkiä hankekuvauksia sisältävien klassisten yritysvastuuraporttien sijaan yritykset raportoivat yhä enemmän lukuihin ja tosiasioihin perustuvista kestävän kehityksen tuloksista. Monet kestävän kehitykset alueet voidaan lopulta mitata. Kuinka paljon hiilidioksidia on upotettu tuotteeseesi ensimmäisestä alihankkijasta alkaen? Miten lapsityövoiman välttäminen on dokumentoitu ja mitä mittaukset sanovat jätevesien käsittelystä? Kaiken tämän monet yritykset mittaavat pian samoin kuin ne mittaavat liikevaihtoa ja varastoja. Yhä useammat asiakkaat ja sijoittajat vaativat dokumentteja, jotka varmistavat kestävän kehityksen toimet, joten nämä ovat lisäarvoa tuottavia aktiviteetteja, ja samaan aikaan uudet nuoret työntekijät vaativat, että yrityksillä on vahva tarkoitus mutta myös tuottava toimintamalli”, Taira Tepponen sanoo. 

 Älykäs asiakaskokemus 

Kolmas suuntaus uuden sukupolven yritysohjelmissa tuo yrityksen hyvin lähelle asiakasta ja antaa yritykselle mahdollisuuden kuunnella ja reagoida älykkäämmin. 

SAP kutsuu tä kokemuksenhallinnaksi. Se on kyky hallita koko kokemusta, joka asiakkailla on vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa – mukaan lukien yritysasiakkaat. 

”On aivan selvää, että asiakkaiden digitaaliset kosketuspisteet ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Yritykset, joilla ei ollut digitaalisia kanavia joutuivat välittömästi eroon asiakkaistaan. Ei ole koskaan ollut tärkeämpää olla yhteydessä asiakkaisiin ja ymmärtää mikä on heille tärkeää. Käyttäjän kuunteleminen ja ymmärtäminen ei ole pelkästään verkkosivuston olemassaoloa, vaan vuorovaikutusta käyttäjien kanssa kaikissa mahdollisissa kanavissa ja uuden tietämyksen nopeaa soveltamista tuote– ja palvelusuunnittelussa tai jopa asiakkaan itsensä suunnitteleman tuotteen mahdollistamista”, Taira Tepponen sanoo. 

Älykäs yritys SAPPHIRE NOW Converge –virtuaalitapahtumassa 

Parhaiten johdetut yritykset ovat älykkäitä yrityksiä, jotka jatkuvasti muuttavat näkemyksiä toimiksi. He keräävät tietoja asiakkailta, työntekijöiltä, ​​tuotteilta ja tuotemerkeiltä jokaisessa yhteyspisteessä. He käyttävät uutta tekniikkaa mahdollisuuksien, riskien ja suuntausten kaappaamiseen ja ymmärtämiseen. Ja he muuttavat tämän tiedon käytännöksi koko liiketoiminnassa. Tämä antaa heille mahdollisuuden parantaa asiakas- ja työntekijäkokemuksia ja toimittaa asiakkaiden tarvitsemia tuotteita ja palveluita – samalla hallita kulutustaan, lisätä tehokkuutta, sopeutua haasteisiin, tehdä tietoisia päätöksiä ja ajaa innovaatioita. 

Älykkääksi yritykseksi tuleminen antaa sinulle parhaat mahdolliset tulokset, uusia kasvumahdollisuuksia ja valmiudet tulla alan johtajaksi. 

SAP:n visiosta ja siitä, kuinka selviytyä ja menestyä nykypäivän haasteiden aikana saat lisätietoa SAPPHIRE NOW Converge -sivustolta, josta löytyy paljon mielenkiintoista materiaalia tallenteina. 

SAPPHIRE NOW Converge koostuu 11 kanavasta: asiakaskokemus, henkilöstöhallinto, hankinta, toimitusketju ja tuotanto, talous, pk-yritykset, älykäs yritys, teollisuus, toiminnanohjaus (ERP) ja kokemuksen hallinta. 

Kanaviin lisätään jatkuvasti uutta sisältöäPysy kuulolla! 

 

SAP Finlandin maajohtaja Taira Tepponen