>

Koronavirus: EU:n yhdyskäytäväpalvelu on nyt otettu käyttöön ja ensimmäiset kontaktien jäljitys- ja varoitussovellukset liitetty järjestelmään

Jotta kontaktien jäljitys- ja varoitussovelluksilla voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti katkaista rajat ylittäviä koronavirustartuntaketjuja ja pelastaa ihmishenkiä, komissio on perustanut EU:n jäsenvaltioiden pyynnöstä EU:n laajuisen järjestelmän, ns. yhdyskäytäväpalvelun, jolla varmistetaan sovellusten yhteentoimivuus. Pilottivaiheessa järjestelmä toimi hyvin, ja tänään se otetaan käyttöön. Seuraavat kansalliset sovellukset on nyt ensimmäisinä linkitetty tähän palveluun: Saksan ”Corona-Warn-App”, Irlannin ”COVID tracker” ja Italian ”immuni”. Näitä sovelluksia on ladannut yhteensä noin 30 miljoonaa käyttäjää, mikä on noin kaksi kolmasosaa kaikista sovelluslatauksista EU:ssa.

Sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Thierry Bretonin mukaan monet jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön vapaaehtoisia kontaktien jäljitys- ja varoitussovelluksia, ja komissio on auttanut siinä, että nämä sovellukset pystyvät olemaan turvallisesti yhteydessä toisiinsa. ”Vapaa liikkuvuus on olennainen osa sisämarkkinoita – yhdyskäytäväpalvelu tukee vapaata liikkuvuutta ja auttaa pelastamaan ihmishenkiä”, Breton toteaa.

Terveys- ja elintarviketurvallisuuskomissaari Stella Kyriakides toteaa, että koronaviruksen jäljitys- ja varoitussovelluksilla voidaan tehokkaasti täydentää muita toimenpiteitä, kuten tehostettua testausta ja manuaalista kontaktien jäljittämistä: ”Ne auttavat meitä katkaisemaan tartuntaketjuja nyt, kun tartunnat ovat jälleen lisääntymässä. Rajojen yli toimivina nämä sovellukset ovat vieläkin tehokkaampia. Tänään käyttöön otettava yhdyskäytäväpalvelu on tärkeä vaihe työssämme, ja kehotankin eurooppalaisia hyödyntämään näitä sovelluksia toistensa suojelemiseksi.”

Saksan terveysministeri Jens Spahn toteaa puolestaan: ”Tartunnat lisääntyvät jälleen kaikkialla Euroopassa. Jo nyt kansallisilla varoitussovelluksilla on todellista merkitystä: jokainen tartuntaketju, joka sovelluksen ansiosta saadaan katkaistua nopeammin, auttaa hillitsemään pandemiaa. Uusi yhdyskäytäväpalvelu yhdistää sovelluksia eri puolilta Eurooppaa. Näin kontakteista voidaan varoittaa myös ulkomaanmatkan aikana tai sen jälkeen.”

Useimmat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön kontaktien jäljitys- ja varoitussovelluksen koronaviruksen vastaisessa taistelussaan. Yhdyskäytäväpalvelu mahdollistaa yhteensä 20:n hajautettuihin järjestelmiin perustuvan sovelluksen yhteentoimivuuden. Ne voidaan linkittää yhdyskäytäväpalveluun protokollalla, johon kuuluu testejä ja tarkastuksia, ja jokaista sovellusta on päivitettävä. Toinen sovellusryhmä linkitetään palveluun ensi viikolla. Ensi viikosta lähtien myös Tšekin ”eRouška”, Tanskan ”smitte stop”, Latvian ”Apturi COVID” ja Espanjan ”Radar Covid” linkitetään yhdyskäytäväpalveluun, ja marraskuussa mukaan tulee taas uusia sovelluksia. Tiedot osallistuvista jäsenvaltioista löytyvät yhdyskäytäväpalvelun verkkosivustolta.

Yhdyskäytäväpalvelu varmistaa, että sovellukset toimivat saumattomasti yli rajojen. Riittää siis, että käyttäjät lataavat vain yhden sovelluksen, ja he saavat edelleen varoituksen kontakteista matkustaessaan toiseen tähän palveluun osallistuvaan Euroopan maahan – samaan tapaan kuin kotimaassaan. Yhdyskäytäväpalvelin pitää vaihdettujen tietojen määrän mahdollisimman pienenä. Se ottaa mielivaltaisia tunnisteita tehokkaasti vastaan ja välittää niitä kansallisten sovellusten välillä. Palvelu ei käsittele muuta sovellusten generoimaa dataa. Tiedot kulkevat pseudonymisoituina, ne salataan, niiden määrä minimoidaan ja ne säilytetään ainoastaan tartuntojen jäljittämisen vaatiman ajan. Yksittäisiä henkilöitä ei pystytä tunnistamaan eikä laitteiden sijaintia tai liikkumista pystytä seuraamaan.

Yhdyskäytäväpalvelu voitiin ottaa käyttöön jäsenvaltioiden sovittua teknisistä eritelmistä, joilla varmistetaan hajautettuun arkkitehtuuriin perustuva turvallinen tiedonvaihto kansallisten kontaktien jäljitys- ja varoitussovellusten taustapalvelinten välillä. Järjestelmän kehittivät toimintavalmiiksi alle kahdessa kuukaudessa T-Systems ja SAP, ja sitä käytetään komission Luxemburgissa sijaitsevasta tietotekniikkakeskuksesta käsin.

Lisätietoja on SAP: n maailmanlaajuisessa lehdistötiedotteessa.