>

Merkityksellisyyden tunteen tarjoaminen työntekijälle on monelle yritykselle haaste, vaikka se antaa etumatkaa kilpailijoihin: ”Hienot korulauseet ja innostavat esitykset ovat vasta ensimmäinen askel”

SAP:n ja Oxford Economicsin selvityksen mukaan Pohjoismaat ovat eteviä datan käsittelijöitä, mutta yhteistyöhön kannustavien toimintatapojen kehittämisessä on puutteita.

Työntekijöiden tyytyväisyydellä on suora vaikutus siihen, kuinka kilpailukykyisenä yritys pysyy.

SAP:n ja Oxford Economicsin tuoreessa globaalissa selvityksessä 72% kyselyyn vastanneista yritysjohtajista uskoo siihen, että heidän yrityksensä vahva kulttuuri on tuonut yritykselle etulyöntiaseman tarjota alansa parhaita tuotteita tai palveluita. Vaikka kyselyyn vastanneiden luotto oman yrityksen kulttuuriin oli kova, nimesi puolet vastaajista huolen parhaiden osaajien lähtemisestä suureksi strategisia muutoksia hidastavaksi esteeksi.

Vaikka työntekijöiden sitouttamisen edut ovat tiedossa johtajilla, eivät työntekijätyytyväisyyteen liittyvät näkökulmat ole korkealla strategisissa kehityskohteissa.

Merkityksellisyyden tuominen työhön sitouttaa

Selvityksen tuloksista käy ilmi, että moni johtaja tietää, että työntekijöitä täytyy puhutella jollain liiketoimintatavoitteita merkityksellisemmällä, jotta he oikeasti sitoutuvat yritykseen.

Suuremman merkityksen tuominen mukaan työhön on selvityksen mukaan kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Hieman yli puolet, 52% vastaajista, kertoo, että heidän yrityksellään on selkeä merkitystä tarjoava viesti työntekijöille.

”Strategian jalkauttaminen aidosti muuttuneiksi päivittäisiksi käytännöiksi vaatii paljon tietoista työtä sekä johdolta että HR:ltä. Hienot korulauseet ja innostavat esitykset ovat vasta ensimmäinen askel kohti todellista sitoutumista yhtiöön ja sen tavoitteisiin, kertoo SAP:n Pohjoismaiden ja Baltian alueen HR-johtaja Pekka Makkonen.

Moni asia voi Makkosen mukaan mennä – ja usein meneekin – pieleen. Avainasemassa on kulttuurin muutos siten, että yhtiön tarkoitus tuodaan osaksi työntekijöiden arkea.

”Muutos tehdään käytännön johtamisen ja tapahtumien tasolla. Siksi on tärkeää, että johto ja esimiehet luovat yritykseen luottamuksen ja avoimen dialogin kulttuurin.”

Pohjoismaat perässä työntekijöiden arvostamissa asioissa

SAP:n ja Oxford Economicsin selvityksestä käy ilmi, että Pohjoismaat ovat muita etevämpiä datan hyödyntämisessä, mutta perässä osaavien työntekijöiden pysyvyyden varmistamisessa ja merkityksellisyyden tunteita tukevan työympäristön rakentamisessa. Pohjoismaisista vastaajista vajaa puolet ilmoitti, että osaavan työvoiman puute on este strategisille muutoksille.

Työntekijöiden väliseen yhteistyöhön ei kuitenkaan panostettu, kun samaan aikaan vain 8% vastaajista kertoi, että yrityksessä on tietoisesti yritetty esimerkiksi kytkeä siiloutuneisuutta ja parantaa yhteistyötä ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Tutustu tarkemmin SAP:n ja Oxford Economicsin Beyond the Crisis: How interconnected businesses exhibit leadership and resiliency -selvityksen raporttiin.

 

Pekka Makkonen
SAP:n Pohjoismaiden ja Baltian alueen HR-johtaja

Artikkeli on julkaistu 2. helmikuuta 2021 Talouselämässä.