>

Työntekijöiden kokema merkityksellisyyden tunne antaa edellytykset yritysten tulevaisuuden menestykselle

SAP:n ja Oxford Economicsin globaalissa selvityksessä 72 % kyselyyn vastanneista yritysjohtajista uskoi, että vahva yrityskulttuuri antaa etulyöntiaseman alan parhaiden tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen. Kyselyssä kävi myös ilmi, että työntekijätyytyväisyyteen ja merkityksellisyyden kokemuksiin ei panosteta yrityksissä riittävästi, vaikka niiden tärkeys ymmärretään.

SAP ja Oxford Economics julkaisivat hiljattain raportin: Beyond the Crisis: How interconnected businesses exhibit leadership and resilience. Globaaliin kyselyyn perustuva raportti avaa yritysjohtajien holistisia johtamistapoja.

Sen tulokset antoivat näkemystä siihen, mitkä ovat tulevaisuuden työelämän trendejä ja yritysten pitkäkestoista menestyksen takaavia tekijöitä. Vastauksissa nousi esimerkiksi se, että yritysjohtajat tietävät, että työntekijöitä tulee puhutella myös jollain liiketoimintatavoitteita merkityksellisemmällä.

Tästä huolimatta vain hieman yli puolet, eli 52 % vastaajista, kertoo, että heidän yrityksellään on merkitystä tarjoava viesti työntekijöille.

”Klassisin virhe johdolta on tehdä komea lanseeraus, mutta jatkaa kuten ennen. Usein uskotaan, että organisaatio tietää itse, miten toimia muutoksessa. Sen sijaan uusia periaatteita tulisi jalkauttaa heti alusta, antaa organisaatiolle aikaa keskustella mitä muutos tarkoittaa arjessa, mitä toimintatapoja kehitetään ja miten muutosten toteutumista seurataan ja mitataan”, kertoo SAP:n Pohjoismaiden ja Baltian alueen HR-johtaja Pekka Makkonen.

Työntekijöiden sitouttamiseen tarvitaan suurempia panostuksia

Kyselyyn vastanneet yritysjohtajat luottavat oman yrityksensä kulttuuriin. Tästä huolimatta yli puolet vastaajista mainitsi parhaiden osaajien lähtemisen strategisten muutosten esteeksi. Tuloksista on myös nähtävissä, että työntekijätyytyväisyyteen liittyvät näkökulmat eivät nouse korkealla yrityksen strategisissa kehityskohteissa

Makkosen mukaan tämän korjaaminen vaatii ajattelutavan muutosta.

”Kulttuuri ja arvot eivät saa olla jotain, joka otetaan mukaan vain tavan vuoksi. Niiden tulee olla strategian ajureita, ei johdannaisia.”

Selvityksen mukaan Pohjoismaissa osaavien työntekijöiden sitouttamisessa ja merkityksellisyyttä tukevan työympäristön rakentamisessa ollaan muita maita heikompia. Esimerkiksi työntekijöiden ja sidosryhmien välistä yhteistyötä oli parannettu tai siiloutuneisuutta vähennetty vain harvassa yrityksessä.

Makkonen uskoo kuitenkin, että tulevaisuudessa vastuullisuus, yhteiskunnallinen merkityksellisyys ja tasa-arvoon liittyvät asiat juurtuvat yritysten kulttuuriin ja strategioihin entistä vahvemmin.

”Viimeisten vuosien aikana työelämään siirtynyt sukupolvi ja heitä nuoremmat pitävät näitä asioita suuressa arvossa. He siirtyvät nyt myös päättäviin asemiin. Se yritys, joka osaa ensimmäisten joukossa toimia arvojensa ja kulttuurinsa mukaisesti, tulee olemaan voittaja kilpailussa parhaista osaajista sekä tuloksellisimmasta bisneksestä”, hän summaa.

Pekka Makkonen
Henkilöstöjohtaja
SAP Suomi ja Pohjoismaat

Artikkeli on julkaistu 22. huhtikuuta 2021 Kauppalehti Optio liitteessä.