>

SAP julkistaa uuden ratkaisun kiertotalouden kiihdyttämiseen

SAP toi tänään markkinoille uuden ​​SAP Responsible Design and Production -ratkaisun. Ratkaisu auttaa yrityksiä tuotteiden kestävässä suunnittelussa ja siirtymisessä kiertotalouden piiriin. Se täydentää kasvavaa vastuullisuusohjelmistojen valikoimaa, joka auttaa yrityksiä parantamaan kykyään mitata ja hallita dataansa paremmin.

Kun uusia, kestävyyteen tähtääviä säädöksiä – kuten muoviin liittyvää verotusta – astuu voimaan, SAP Responsible Design and Production -ratkaisu nopeuttaa yrityksiä kiertotalouskäytäntöihin siirtymässä. Uuden ratkaisun myötä yritykset saavat parempaa näkyvyyttä prosessiensa materiaalivirroista. Näihin lukeutuu muun muassa nopeasti muuttuvien, muovia ja tuotepakkauksia koskevien säännösten seuranta ja noudattaminen. Kun yritykset kehittävät enenevissä määrin vastuullisia tuotteita, on materiaalien ja sääntelyyn liittyvän datan hallinnasta muodostumassa yksi tämän hetken monimutkaisimmista haasteista kuluttajatuotteita valmistavalle teollisuudelle.

”Kiertotalouden suunnittelu perustuu kolmeen periaatteeseen – jätteiden ja saastuttamisen eliminointiin, tuotteiden ja materiaalien kierrättämiseen sekä luonnon elvyttämiseen. Digitaalisilla ratkaisuilla on tärkeä rooli kiertotalouteen siirtymisessä”, sanoo toimitusjohtaja Andrew Morlet Ellen MacArthur Foundationista.

“Näin yritykset voivat sisällyttää kiertotalouden käytäntöjä läpi toimintojensa, aina suunnittelusta jätteiden vähentämiseen ja käytettyjen materiaalien elinkaarien seurantaan,” Morlet jatkaa.

SAP:n uuden ratkaisun avulla yritykset saavat nivottua kiertotalouden periaatteet osaksi ydinliiketoimintaprosessejaan. Tämä auttaa vähentämään jätteen syntymistä ja luomaan uutta arvoa sillä, että tuotteet suunnitellaan kestäviksi alusta alkaen. Esimerkiksi shampootuotteista vastaava brändipäällikkö näkee ratkaisun avulla tuotteiden koko elinkaaren, mukaan lukien laajennetun tuottajavastuun (Extended Producer Responsibility, EPR) velvoitteet ja eri markkinoiden muoviverot. Näkymä auttaa brändipäällikköä jätteiden vähentämisen suunnittelussa sekä päättämään, kuinka alentaa elinkaaren loppupään jätekustannuksia.

”Käytämme joka vuosi lähes kaksi kertaa enemmän luonnonvaroja kuin planeettamme pystyy tarjoamaan.

Älykkään ja vastuullisen tuotesuunnittelun avulla liiketoiminta voi luoda ratkaisevasti enemmän arvoa käyttämällä resursseja uudelleen niiden hävittämisen sijasta”, sanoo Scott Russell, SAP:n johtokunnan jäsen ja Customer Success -yksikön johtaja.

”Sellaisten tuotteiden suunnittelussa, joissa on vähennetty syntyvän jätteen määrää ja joissa hyödynnetään kestäviä materiaaleja, on luontaista kompleksisuutta. SAP Responsible Design and Production -ratkaisu auttaa hallitsemaan monimutkaista kokonaisuutta ja tarjoaa asiakkaillemme standardisoidun ratkaisun, joka tukee kestävämpien tuotteiden tuotantoa ja uusiutuvien luonnonvarojen taloutta,” Russell toteaa.

SAP Responsible Design & Production on pilvipohjainen ratkaisu, joka on kehitetty yhdessä Accenturen kanssa SAP Business Technology Platformissa. Se tarjoaa käyttäjilleen räätälöityä dataa, jonka avulla yritykset voivat pysyä tuottajavastuuseen liittyvien säädösten ja muovin verotuksen tahdissa, sisällyttää kiertotalouden periaatteet yrityksen ydinliiketoimintaprosesseihin sekä optimoida suunnittelutyötä kestävämpää liiketoimintaa varten. Lue lisää “Helping Business Thrive in a Circular Economy” -aiheesta SAP:n blogista.

SAP on toiminut vastuullisena yrityksenä yli vuosikymmenen ajan. Sen lisäksi, että SAP on nimetty ohjelmistoalan johtavaksi Dow Jones Sustainability Indekseissä (DJSI) 14 peräkkäisenä vuonna, SAP:n jäsenyys Value Balancing Alliancessa ja SAP Integrated Reportissa osoittaa sitoutumisen integroida taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen toiminta liiketoimintapäätösten ohjaamiseksi.

Lisätietoja SAP:n kestävän kehityksen ratkaisuista täältä.

 

Vieraile SAP:n lehdistöhuoneessa. Seuraa SAP:ia Twitterissä @sapnews.

Lisätietoja:
Taina Kaitala
Viestintätoimisto Manifesto
puh. 050 372 3406
taina.kaitala@manifesto.fi

Tietoja SAP:sta

SAP:n strategiana on auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja älykkäästi. Yritysohjelmistojen markkinajohtajana SAP auttaa erikokoisia yrityksiä eri toimialoilla pääsemään parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin. SAP:n asiakkaat synnyttävät 87 prosenttia globaalista kaupasta. Koneoppimis-, IoT- ja kehittyneen analytiikan teknologiamme auttavat asiakkaitamme muuntamaan liiketoimintansa älykkääksi. SAP tuo ihmisille ja organisaatioille syvää liiketoimintanäkemystä ja edistää yhteistyötä, jonka avulla ne pysyvät kilpailijoita edellä. Yksinkertaistamme teknologian yrityksille niin, että ne voivat käyttää ohjelmistojamme siten kuin haluavat ilman pelkoa disruptiosta. Kattavan sovellus- ja palveluvalikoimamme avulla yritykset ja julkiset organisaatiot 25 eri toimialalla voivat toimia kannattavasti, muuntautua ympäröivän maailman mukana ja edistää muutosta. Globaalilla asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja ajatusjohtajien verkostollaan SAP auttaa ihmisten elämää ja maailmaa toimimaan paremmin. Lisätietoja www.sap.com/finland ja www.sap.com.