>

Katse horisontissa

SAP:n Pohjoismaiden ja Baltian vastuullisuusjohtaja Tiina Antturi keskittyy työssään pitkäjänteiseen kehitystyöhön ja organisaation laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen.

Teknologia- ja liiketoimintaratkaisuja tarjoavan SAP:n vastuullisuusjohtaja Tiina Antturi on liikkunut urallaan sujuvasti kansainvälisten teknologiayritysten, kuten Micorosoftin ja Oraclen, ja järjestömaailman välillä. Ennen siirtymistään SAP Finlandiin, hän työskenteli kuusi vuotta kummilapsijärjestö Suomen World Visionin toiminnanjohtajana.

  • CV:täni on aina ohjannut oppiminen. Ajattelen osaamisen kasvattamista muutenkin kuin vertikaalisesti. Työskennellessäni suuryritysten kansainvälisissä myynnin johtotehtävissä mietin, että joskus vielä käytän tätä osaamistani täysin toisenlaisiin tavoitteisiin, Antturi sanoo.

SAP:llä tavoitteet ja mahdollisuudet ovat maailmanlaajuisestikin merkittäviä. SAP on yksi maailman johtavista liiketoimintaprosessien hallintaan tarkoitettujen ohjelmistojen tuottajista, ja se kehittää ratkaisuja, jotka helpottavat tehokasta tietojenkäsittelyä ja eri organisaatioiden välistä tiedonkulkua. Noin 70 prosenttia maailman kaupallisista transaktioista kulkee SAP:n järjestelmien kautta.

  • Uskon, että data tulee olemaan ratkaisevassa roolissa kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa, ja siksi on hyvä olla teknologiayrityksessä töissä.

Raha on saatava liikkumaan

Antturi vastaa SAP:llä Pohjoismaiden ja Baltian alueen pitkäjänteisestä kehittämisestä kohti mahdollisimman tasapainoista ja sosiaalisesti vastuullista organisaatiota. Hänen työpöydälleen kuuluvat esimerkiksi työnantajakuva, tasa-arvo, inkluusio, diversiteetti, osaamisen kehittäminen ja uudet kestävän kehityksen mukaiset mallit.

– Globaalit haasteet edellyttävät laaja-alaista osaamista ja sitä, että ihmiset liikkuvat ja käsittelevät luovasti tietoa ja osaamistaan. Itselläni on tausta, jolla pystyn hahmottamaan, mitä maailmassa globaalisti tapahtuu: mitä tapahtuu esimerkiksi lasten elämässä pakolaisleireillä, ja miten ilmastonmuutos vaikuttaa köyhien ihmisten tilanteeseen, Antturi sanoo.

Yritykset on saatava mukaan tekemään ratkaisuja, jotka nopeuttavat, tehostavat ja järkevöittävät toimintaa. Jos rahaa ei saada liikkeelle, kestävään kehitykseen liittyviä haasteita ei pystytä ratkaisemaan.

  • Se, että tehdään tuloksellista liiketoimintaa, on edellytys sille, että saadaan kestävää kehitystä aikaiseksi. Ilman dataa ja teknologiaa ollaan kuitenkin viherpesun puolella. On tiedettävä tarkasti ja läpinäkyvästi esimerkiksi, miten tavara liikkuu, mistä materiaalit tulevat, kuka sitä kuljettaa ja minkälaisissa työoloissa.

SAP:n tarjoamilla järjestelmillä yrityksillä on mahdollisuus tehdä kestävän kehityksen mukaisia valintoja ja käsitellä dataa tarkoituksenmukaisesti ja läpinäkyvästi.

  • Mitä enemmän yrityksillä on tietoa, sitä paremmin niissä pystytään reagoimaan muuttuviin tilanteisiin.

Vaikeita asioita on lähestyttävä avoimin silmin ja laaja-alaisesti.

  • Minä katson pidemmälle kuin kvartaali tai vuosi. Huolehdin, että SAP:llä tehdään jatkuvasti asioita, jotka vievät oikeaan suuntaan. Tämä vaatii kärsivällisyyttä, sillä minun vastuullani olevat asiat eivät tapahdu kvartaalissa.

 

SAP Pohjoismaiden ja Baltian vastuullisuusjohtaja Tiina Antturi

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu 8. maaliskuuta 2023 Johtaja-julkaisussa Me Naiset -lehden yhteydessä

SAP

SAP:n strategiana on auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja älykkäästi. Yritysohjelmistojen markkinajohtajana SAP tuo organisaatioille syvää liiketoimintanäkemystä auttamalla yrityksiä eri toimialoilla pääsemään parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin ja pysymään kilpailijoita edellä. Kattavan sovellus- ja palveluvalikoimamme avulla yritykset ja julkiset organisaatiot 25 eri toimialalla voivat toimia kannattavasti, muuntautua ympäröivän maailman mukana ja edistää muutosta. www.sap.com/finland