>

Suuret kompleksiset vastuullisuushaasteet puheenaiheena SAP:n tapahtumassa – Haasteet ratkaistaan yhdessä

SAP:n 18.4.2023 järjestämässä Sustainable Business Now -tapahtumassa Helsingissä pureuduttiin vastuullisuuteen sekä globaalilla tasolla että yrityksen arjessa yksittäisin esimerkein. Vierailevina puhujina kuultiin Sitran yliasiamiestä Jyrki Kataista, Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtajaa Riikka Joukiota, Ahlstromin vastuullisuusjohtajaa Johan Lunabbaa, Fiskars Groupin vastuullisjohtajaa Kati Ihamäkeä sekä ulkoministeri Pekka Haavistoa.

Puheenvuorot nivoutuivat yhteen vastuullisuuden eri tasoilla – globaalista lokaaliin ja sosiaalisesta vastuusta luontokadon hillitsemiseen.

Jyrki Katainen muistutti meitä yhteiskunnan yllätyksellisyydestä, johon olemme viimeisten vuosien aikana havahtuneet Ukrainan sodan ja koronapandemian myötä.

Yllätysten ajassa johtamiselta edellytetään aiempaa parempaa kykyä kuunnella hiljaisia signaaleja, ymmärtää monimutkaisuutta ja eri kehityskulkuja sekä jännitteiden muovaamaa isoa kuvaa.

Samaan aikaan yritysten ja organisaatioiden pitää aidosti sitoutua vastuullisuuteen ja huomioida se liiketoimintansa kaikilla tasoilla. On siedettävä epätäydellisyyttä. Pitää olla rohkeutta tehdä 80-prosenttisesti hyvä päätös tekemättä jättämisen sijaan ja ottaa askel oikeaan suuntaan.

Riikka Joukio kertoi konkreettisia esimerkkejä Keskon vastuullisuustoiminnasta. Hän korosti yhdessä tekemistä ja näkyvyyttä koko arvoketjun vastuullisuuteen. Asiat voivat olla kotona hyvin, mutta miten muilla, kun katsotaan koko toimitusketjua?

Kuulimme myös tervakoskelaisen K-kauppiaan aloittamasta Kiusaamisvapaa vyöhyke -kampanjasta, joka on erinomainen esimerkki siitä, että merkittävien vastuullisuustoimenpiteiden ei tarvitse olla monimutkaisia, ja ne voivat syntyä paikallisella tasolla.

Johan Lunabba kertoi, että Ahlstromilla vastuullisuus lävistää koko liiketoiminnan tuoteportfoliota myöten. Hän kertoi, miten heillä on rankattu myytävät tuotteet vastuullisuuden mukaan ja päätetty sen mukaan tuotevalikoiman päivittämisestä.

Lunabban mukaan tällaisissa päätöksissä data on mittaamattoman arvokkaassa roolissa. Data kertoo lähtötilanteen, auttaa priorisoinnissa ja kehitystyössä sekä – ehkä kaikkein tärkeimpänä – perustelee, miksi juuri nämä valinnat ovat liiketoiminnan kannalta hyödyllisiä. Data on paras ystävämme.

Kati Ihamäki esitteli Fiskars Groupin vastuullisuusstrategiaa, joka kyseenalaistaa kertakäyttökulttuurin. Fiskars kehittää esimerkiksi Iittalan astioiden kierrätystä ja second hand -markkinaa. Siinä olennaista on datan laatu ja tuotteiden paluulogistiikka. Datan avulla tehtävä prosessien ja palveluiden parantaminen tukee kiertotalouden läpimurtoa vähittäiskaupassa.

Pekka Haavisto korosti omassa puheenvuorossaan nopeaa toimeen tarttumista ja käytännön prosessien merkitystä omasta näkökulmastaan. Neuvottelupöydissä verkostot ovat korvaamattomia, ja tavoitteiden pitää olla koko ajan kristallinkirkkaana mielessä. Vastapuolta pitää kuunnella herkällä korvalla. Myönnytys konfliktissa voi piillä, ja usein piileekin, vastapuolen vaatimuslistan lopussa.

Päivän annin voikin kiteyttää lopulta kuuntelemiseen. Oli kyse sitten yhteiskunnan hiljaisista signaalista, yhteistyökumppanin kanssa innovoinnista, yksittäisistä puhelinsoitoista, yhden kauppiaan aloitteiden ottamisesta vakavasti tai datan synnyttämistä näkemyksistä, meidän pitää kuunnella ja vetää johtopäätökset parhaan saatavilla olevan tiedon mukaan.

Täydellisyyden tavoittelu ei kuulu tähän maailmaan.

Tutustu SAP:n kestävän kehityksen -ratkaisuihin

Tiina Antturi
Vastuullisuusjohtaja
SAP Pohjoismaat ja Baltia